(Minghui.org) به‌تازگی پیش‌گویی طالع‌بینی هندی درباره شیوع ویروس کرونا و موج دوم آن به‌سرعت و به‌طور گسترده‌ای در اینترنت پخش شد. بسیاری از تمرین‌کنندگان این خبر را در اینترنت دنبال و به انتشار آن کمک کردند، چراکه فکر می‌کردند می‌توان از آن برای نجات مردم استفاده کرد. این جریان در واقع آنها را از مسیرِ نجات مردم منحرف کرد.

اگرچه این پیشگوی هندی این پاندمی را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد، اما راه حلی که توصیه کرد، درباره تقویت سیستم ایمنی بدن، کاهش کشتار حیوانات و مراقبت از آنها، زندگی در هماهنگی با طبیعت و بهبود ارتباطات بین‌فردی بود.

امااز دیدگاه اصلاح فا، هیچ یک از اینها درمان اساسی این مشکل نیست.

استاد بیان کردند:

«مسیر شما و فکر می‌‌کنم در حال حاضر همه این را دیده‌اید، در واقع بسیار باریک است. اگر فقط یک ذره منحرف شوید واجد شرایط استاندارد یک مرید دافا نخواهید بود. فقط یک راه بسیار درست وجود دارد که می‌‌توانیم در آن قدم برداریم، و نمی‌توانیم حتی یک ذره منحرف شویم، زیرا این امر مورد نیاز تاریخ و مورد نیاز زندگی موجودات ذی‌شعور در کیهان آینده است. کیهان در آینده نمی‌‌تواند به‌خاطر داشتن کوتاهی‌های شما در طول اصلاح فا، هیچ انحراف یا اشتباهی داشته باشد، بنابراین برای شما مهم است که در طول اعتباربخشی‌تان به فا، در هر مرحله‌ای به خوبی قدم بردارید.» («آموزش و تشریح فا در کنفرانس فا در متروپولیتن نیویورک»)

برخی از روش‌های مسیر جانبی دنیوی نیز می‌توانند برخی چیزها را در دنیای بشری پیش‌بینی کنند، اما نمی‌توانیم از آن چیزها برای نجات مردم استفاده کنیم. آنها می‌توانند به‌راحتی باعث انحراف ما و تداخل برای ما شوند.

استاد بیان کردند:

«در مسيرهای کوچک دنيویِ مدرسه دائو، آنها زندگی را تزکيه نمی‌کنند. آنچه که انجام می‌دهند تماماً فال‌بينی، خواندن فِنگ‌شويی، راندن ارواح‌ پليد با دعا و ورد، و شفادادن‌ بيماری‌ها است، و اکثر مسيرهای کوچک دنيوی از جويوکه استفاده‌ می‌کنند. آن‌ می‌تواند بيماری‌ها را شفا دهد، اما روش‌هايی كه‌ به‌كار می‌برد خوب‌ نيست. ما به روش‌هايی كه‌ به‌كار می‌برد نخواهيم‌ پرداخت، اما تمرين‌كنندگان‌ ما که دافا‌ را تزکيه می‌کنند نبايد از آن استفاده کنند چراکه آن، پيام‌های سطح پايينِ‌ واقعاً بدی دارد.» (سخنرانی پنجم، جوآن فالون)

تزکیه جدی است و آزمون‌های مختلفی در مسیرمان وجود دارد. به‌محض اینکه چیزی را تأیید کنیم، آن با ما باقی خواهد ماند و بدن‌مان آن اطلاعات را حمل خواهد کرد. به‌عنوان تمرین‌کنندگان باید این را تشخیص دهیم، این عوامل منحرف‌کننده را از بین ببریم و خودمان را اصلاح کنیم.

مسیر تزکیه ما باریک است. نمی‌توانیم از آن منحرف شویم. مردم با درک حقیقتِ دافا نجات خواهند یافت. وقتی درباره چیزهایی از مسیر جانبی صحبت می‌کنیم، فقط آشفتگی و انحراف را به روشنگری حقیقت ما اضافه می‌کند. به‌عنوان تمرین‌کنندگان باید بر اعتباربخشی به دافا و نجات موجودات ذی‌شعور با رویکردی درست، تمرکز داشته باشیم.

مطالب فوق فقط درک شخصی‌ام هستند. لطفاً به هر چیز نامناسبی اشاره کنید.