(Minghui.org) این مقاله اولین بار در تاریخ 20دسامبر2015 منتشر شد.

***

یکی از همکارانم تأثیر خوبی روی من گذاشت. او فردی آگاه و اندیشمندی دقیق بود. از او پرسیدم: «شما در مکان‌های زیادی کار می‌کنی و با افراد بسیاری ارتباط داری. نظرت دربارۀ فالون گونگ چیست؟ و در خصوص ماجرای خودسوزی تیان‌آنمن چه می‌گویی؟»

او لبخند زد: «فالون گونگ! من دربارۀ ماجرای خودسوزی بیشتر از اکثر مردم اطلاعات دارم. وقتی اتفاق افتادم آنجا بودم.»

غافلگیر شدم: «در نمایش تلویزیونی، فقط آتش‌نشانان و پلیس مسلح در کنار قربانیان این حادثه بودند. هیچ گردشگر یا افراد محلی در دوربین دیده نمی‌شدند.»

او گفت: «حق با توست، میدان تیان‌آنمن قبل از وقوع حادثه محاصره شد. من از خانواده‌ای از یک مقام سطح بالا هستم. در پکن در ارتش خدمت می‌کردم. کل کار توسط واحد من انجام شد. هیچ یک از مردم عادی یا تمرین‌کنندگان فالون گونگ در آنجا نبودند. اما از طرف دیگر، تأثیر فالون گونگ بسیار زیاد است. آنها دارای چنان روحیه گروهی قوی، حتی بهتر از ارتش هستند. چگونه حزب می‌تواند چنین گروهی را تحمل کند؟»

از او پرسیدم: «اگر یک دولت بتواند چنین دروغ بزرگی را بسازد و افراد بی‌گناه را تحت آزار و شکنجه قرار دهد، چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد؟ اعتماد بنیان یک ملت است. بدون اعتماد، آینده کشور چیست؟ فرزندان ما چه آینده‌ای خواهند داشت؟»

او نیز نگران بود: «چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟»

گفتم: «کشور و فرزندان ما فقط با احیای اخلاقیات سنتی و وجدان می‌توانند به آینده امیدوار باشند. آیا دربارۀ ترک حزب برای اطمینان از آینده بهتر خود چیزی شنیده‌ای؟»

او پاسخ مثبت داد اما نمی‌دانست چرا باید این کار را انجام دهد. وی عضوی از حزب بود.

توضیح دادم: «شما ملزم به انجام تعهدی هستید كه هنگام پیوستن به حزب قول داده‌اید. اینکه جان خود را فدای حزب كمونیست، لیگ جوانان كمونیست و پیشگامان جوان كمونیست کنید. حزب یک روز ازهم‌می‌پاشد. هر چه بکاری همان را درو می‌کنی، همه اعضای آن دچار مشکل خواهند شد. تنها با خروج از حزب، لیگ جوانان یا پیشگامان جوان می‌توان از ویرانی جلوگیری کرد. بنابراین، شاید لازم باشد برای انصراف از حزب بیانیه بدهی.»

من ادامه دادم: «تمام آنچه برای انصراف از حزب باید انجام دهی بازدید از وب‌سایت اپک تایمزاست. حتی می‌توانم در انجام آن کمکت کنم. فالون گونگ روشی برای بهبود سلامتی و ارتقای خصوصیات اخلاقی است. لطفاً به یاد داشته باش، فالون دافا خوب است.» او موافقت کرد که از حزب انصراف دهد.

«شما حزب را ترک کردی و خود را از سرنوشت آن نجات دادی. باید در این باره به خانواده‌ات نیز بگویی و بخواهی برای امنیت خود از حزب خارج شوند.»

«متشکرم! تمام خانواده‌ام اعضای حزب هستند. قطعاً این را به آنها خواهم گفت و اینکه عبارت "فالون دافا خوب است" را به‌‌خاطر داشته باشند. »