(Minghui.org) گزارش شده است كه تمرین‌کنندگان در منطقه خاصی از پكن در حال جمع‌آوری وجوه در بین شاگردان دافا هستند و ادعا می‌كنند كه ان‌تی‌دی و شن یون به كمك مالی نیاز دارند و `پاندمی ویروس ح‌ک‌چ بر اجراهای شن یون تأثیر گذاشته و باعث ازدست‌دادن درآمدشان شده است. برخی از شاگردان دافا که کارگران بازنشسته معمولی هستند، فوراً صدهزار یوان کمک کرده‌اند، چند تمرین‌کننده هرکدام ده‌ها‌هزار یا صدهزار یوان کمک  و حتی بیشتر تمرین‌کنندگان در این ماجرا مشارکت کرده‌اند. این ماجراها در گذشته بارها اتفاق افتاده است و هر بار برخی از تمرین‌کنندگان متضرر شده‌اند. هر کدام باید دربارۀ نقش خود فکر کنیم: چرا چیزی که به وضوح خلاف دافا است می‌تواند پیوسته در بین تمرین‌کنندگان مخاطب پیدا کند؟

بدون توجه به اینکه چه کسی این کار را انجام می‌دهد، انجام این کار در سرزمین اصلی چین که تحت کنترل ح‌ک‌چ است، برای تمرین‌کنندگان ایجاد خطر کرده و در مسیر تزکیه‌ای که استاد برای شاگردان نظم و ترتیب داده‌اند، مداخله ایجاد می‌کند. چه نوع افرادی علاقه‌مند به دامن زدن به این نوع وقایع هستند؟ شن یون کارها را از این طریق انجام نمی‌دهد.

این رفتار کاملاً ناقض آموزه‌های استاد است. بدون توجه به اینکه آنهایی که کار جمع آوری وجوه را انجام می‌دهند چه کسانی را می‌شناسند یا چه کسی این کار را هدایت می‌کند، هر چیزی که اصول تزکیه آموزش داده شده توسط استاد را نقض کند؛ کاری اشتباه است. با شروع از خودمان، همه را ترغیب می‌کنیم که فا را بیشتر مطالعه کنند و همچنان فا را به‌عنوان معلم در نظر بگیرند و با بهانه‌های پی‌درپی به انحراف نروند.

هیئت تحریریه مینگهویی
۱۱آوریل2021

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفا عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.