(Minghui.org) مردی در شهر چیفنگ، مغولستان داخلی، یک روز پس از محاکمه او و همسرش به‌خاطر اعتقاد به فالون گونگ درگذشت. فالون گونگ، روشی معنوی است که از سال ۱۹۹۹ به‌دست رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفت.

عصر روز ۹ژوئن۲۰۲۱، از طرف پلیس با خانواده آقای گوئو ژنفانگ تماس گرفتند و به آنها گفتند که او درگذشته است. آنها سریع به بیمارستان مراجعه کردند و دیدند که ده‌ها مأمور لباس‌شخصی از جسد او محافظت می‌کنند. آنها اشاره کردند که کمر او کبود بود، در قسمت داخلی یکی از زانوها جراحاتی دیده می‌شد و روی بینی‌اش خونی بود. آنها سعی کردند با دقت بیشتری نگاه کنند، اما پلیس آنها را از نزدیک‌شدن به جسد منع کرد.

پزشکی در بیمارستان فاش کرد که وقتی پلیس آقای گوئو را به بیمارستان آورد، هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت.

کمی بعد پلیس بدون رضایت خانواده آقای گوئو، جسد او را به خانه تدفین در منطقه سونگشان منتقل کرد.

دقیقاً یک روز قبل از مرگ او، آقای گوئو و همسرش خانم فنگ یوهوا در دادگاه منطقه سونگشان محاکمه شدند. به گفته اعضای خانواده او که در جلسه دادرسی حضور داشتند، آنها شاهد بودند که او از خوروی پلیس بیرون پرید و وارد اتاق دادگاه شد. به نظر می‌رسید که بسیار سالم بود.

در حالی که مقامات هیچ توضیحی درخصوص مرگ او ارائه ندادند، خانواده‌اش شدیداً مظنون هستند که او در بازداشتگاه منطقه سونگشان تا حد مرگ شکنجه شده است.

این دومین باری بود که آقای گوئو و همسرش در دادگاه حاضر می‌شدند. اولین جلسه دادرسی آنها در ۸آوریل۲۰۲۱، بلافاصله پس از آنکه قاضی به دادستان دستور داد تا مدارک مشخصی را علیه این زوج ارزیابی کند، به تعویق افتاد. جلسه دیگری که قرار بود در تاریخ ۱۹مه برگزار شود، لغو و به ۸ ژوئن موکول شد.

این زوج در صبح ۲۵نوامبر سال ۲۰۲۰ دستگیر شدند. پلیس بعدازظهر خانه آنها را مورد غارت قرار داد و بسیاری از وسایل شخصی آنها را توقیف کرد. دادستان منطقه سونگشان بلافاصله پس از دریافت پرونده از پلیس، آنها را متهم كرد.

در طول یک سال گذشته، مسئولان شهر چیفنگ  فالون گونگ را به‌طور فعالانه‌ای مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. طبق اطلاعات موجود جمع‌آوری‌شده توسط وب‌سایت مینگهویی، از ژانویه۲۰۲۰ تا ۲۷دسامبر۲۰۲۰، دست‌کم ۹۷ تمرین‌کننده دستگیر، مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار گرفتند.

وانگ بینگ، رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی منطقه یوانبائوشان، سازمانی غیرقضایی که وظیفه نظارت بر آزار و شکنجه را دارد، دستور داد جلسات شستشوی مغزی برای تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ تشکیل شود تا آنها را مجبور به انصراف از فالون گونگ کنند.

اطلاعات تماس مجرمان:

تانگ گوئوژی (唐国志)، مدیر، اداره پلیس منطقه سونگشان: ۱۳۸۰۴۷۶۶۶۸۰ – ۸۶ +
جیانگ کانگ (姜丛)، مدیر منطقه سونگشان: ۱۸۶۰۴۷۶۶۶۶۷ – ۸۶ +
فو چیانگ (付强)، معاون مدیر منطقه سونگشان: ۱۳۸۴۸۸۸۵۶۸۹- ۸۶ +
ژائو یانهونگ (赵延宏)، معاون مدیر منطقه سونگشان: ۱۵۳۳۵۶۶۶۰۰۰ – ۸۶ +
دیائو ژیگانگ (刁志刚)، معاون مدیر منطقه سونگشان: ۱۳۹۴۸۱۶۰۰۰۱ – ۸۶ +
کمیته حزب ناحیه سونگشان: ۸۴۵۹۹۹۹ – ۴۷۶ - ۸۶ + ، ۸۴۵۸۸۸۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۵۸۸۹۹ – ۴۷۶ - ۸۶ +،  ۸۴۴۶۸۰۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۵۶۹۹ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۰۱ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۸۱۶۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۶۶۶۶ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۱۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۰۱ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۰۲ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۰۳ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۰۶ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۶۷۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۶۷۵۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۴۱۴ – ۴۷۶ - ۸۶ +
فرمانداری منطقه سنگشان: ۸۴۴۵۱۸۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۶۶۱ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۰۸۸۱۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۶۸۶۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۶۲۶۶ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۲۴۳ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۲۹۹ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۳۳ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۲۷ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۲۷ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۸۳۳ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۹۰۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۶۶۹۰۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۲۶۴۵ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۱۹۸۶ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۴۴۶۸۳۱– ۴۷۶ - ۸۶ +
وان چادوچی (万超岐)، دبیر حزب شهر چیفنگ
لی ژیگانگ(李志刚) ، رئیس اداره پلیس شهر چیفنگ: ۱۵۸۴۹۶۴۶۲۵۷ – ۸۶ +
چن جونبو (陈俊波)، معاون رئیس پلیس شهر چیفنگ
گوئو یوچیانگ (郭玉强)، دبیرکل کمیته حزب شهر چیفنگ: ۱۸۸۰۴۷۶۶۳۳۹ – ۸۶ +
شو ژنشان (许振山)، دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی چیفنگ
وانگ لینزونگ (王琳琮)، معاون دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی چیفنگ: ۱۳۸۰۴۷۶۸۰۷۶ – ۸۶ +
یوان ونینگ (袁文英)، سرپرست جبهه متحد کار کمیته شهرداری چیفنگ: ۱۵۸۴۹۶۵۵۷۷۷ – ۸۶ +
یو ویدونگ (于伟东)، سرپرست تبلیغات کمیته شهرداری چیفنگ: ۱۸۸۰۴۷۶۶۶۶۹ – ۸۶ +
وانگ گوئوسن (汪国森)، معاون کارخانه شهر چیفنگ: ۱۳۸۰۴۷۶۹۱۱۶ – ۸۶ +
هوانگ گوئوئن (黄国文)، معاون شهردار شهر چیفنگ: ۱۳۸۰۴۷۶۹۱۱۶ – ۸۶ +
لی یانرو (李艳茹)، معاون شهردار شهر چیفنگ: ۱۳۹۴۷۶۰۵۶۶۶ -۸۶ +
وانگ لین (王立恩)، دبیرکل فرمانداری چیفنگ: ۱۳۹۴۷۶۰۵۶۶۶۶ – ۸۶ +
زویو دیهوا (邹德华)، دبیر کمیته دائمی کنگره خلق شهری چیفنگ: ۱۳۸۰۴۷۶۶۰۲۵۶ – ۸۶ +
ژانگ هوآ (张华)، مدیر کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: ۱۸۷۰۴۷۶۴۵۶۷ – ۸۶ +
هوانگ یانفنگ (黄彦峰)، معاون کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: 861۸۶۰۴۷۶۶۱۶۶  +
تیان شیانگ‌کان (田向存)، معاون مدیر کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: ۱۳۸۴۸۵۶۷۱۱۱ – ۸۶ +
لوئو شیویان، معاون مدیر کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: ۱۳۶۳۴۷۶۱۱۸۸ – ۸۶ +
ژانگ هنگ (张恒)، معاون مدیر کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: ۱۳۳۱۴۷۶۰۰۰۵ – ۸۶ +
یانگ ژونگ‌شین (杨中新)، دبیرکل کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: ۱۳۹۴۷۶۲۲۹۳۸ – ۸۶ +
ژانگ ونگه (张文革) ، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۳۹۴۷۶۰۰۸۵۰ – ۸۶ +
گائو شیائوگانگ (高晓刚)، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۸۶۰۴۷۶۰۰۵۱ _ ۸۶+
چیو ونبو (邱文博)، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۸۰۰۴۷۶۱۸۸۸ -۸۶ +
یو فنگشیان (于凤先)، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۸۵۰۴۷۶۰۳۰۳ – ۸۶+
نان ژنهو (南振虎)، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۵۳۰۴۷۶۱۶۶۶- ۸۶+
هوانگ لی (黄鹂)، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۵۸۰۴۷۶۲۲۳۳- ۸۶ +
ما ژانگ‌یوئو(马占国)، نایب رئیس کمیته شهرداری چیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۳۳۰۴۷۶۸۸۲۸- ۸۶ +
لین جینگهوا(林晶华)، نایب رئیس کمیته شهرداری جیفنگ از کمیته مشورتی سیاسی خلق چین: ۱۳۵۰۰۶۶۱۱۸۹- ۸۶+
پنگ شیمینگ (彭士明)، دبیرکل کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری چیفنگ: 861۳۹۴۷۶۴۰۶۸۶ +
جیانگ های (姜海) ، کمیته امور سیاسی و حقوقی شهر چیفنگ: + ۸۶-۴۷۶-۱۸۶۰۴۷۶۰۰۳۶- ۸۶ +
لی هائونان (李浩楠)، دبیر کمیته برجسته بالین‌ژوئو: ۱۸۶۰۴۷۶۰۷۶۶ – ۸۶ +
یو ژائوفی (于兆飞)، دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی شهرستان نینگ‌چنگ: ۱۵۹۰۴۷۶۱۸۶۸- ۸۶ +
لی چونشیانگ (李春祥)، کمیسیون بازرسی انتظامی شهر چیفنگ: ۱۳۹۴۷۶۷۶۸۸۸ _ ۸۶ +
لیو ژیشیو (刘子秀)، کمیسیون بازرسی انتظامی شهر چیفنگ: ۱۳۸۴۷۶۹۶۵۸۰ _ ۸۶ +
چو گوئوگوانگ (曲国光)، کمیسیون بازرسی انتظامی شهر چیفنگ: ۱۳۵۱۴۷۶۱۸۶۰ _ ۸۶ +
کمیته امور سیاسی و حقوقی چیفنگ: ۸۸۲۱۲۶۱ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۲۰۰۶۹ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۳۵۵۲۹ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۶۸۸۱۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۳۷۳۵۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۳۷۰۶۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۴۷۴۱۲ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۳۵۹۹۶ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۸۲۰۰۷۰ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۸۲۰۰۶۷ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۳۴۷۴۱۶ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۸۲۰۰۷۱ – ۴۷۶ - ۸۶ +، ۸۸۳۸۶۸۸ – ۴۷۶ - ۸۶ +
بای یینر (白音尔): 861۳۹۴۷۶۰۹۹۹۱  +
بی ژائودونگ (毕兆东): 861۸۶۰۴۷۶۰۵۹۶  +
شینگ هپینگ (邢和平): 861۳۹۰۴۷۶۵۸۱۷  +
یو هایچائو (于海潮): 861۸۶۴۷۶۰۹۵۹۹   +
چی یونگ‌شنگ (齐永生): 861۸۶۴۷۶۰۹۵۶۶  +
جیا گوئولانگ (贾国龙): 861۸۸۰۴۷۶۳۱۶۶  +
لی پنگیوان (李鹏远): 861۸۲۴۷۶۰۳۹۹۹  +
بای شیلیانگ (白希良): 861۵۹۴۷۶۷۹۰۵۵  +
تانگ شیانگجون (汤向军): 861۳۹۰۴۷۶۰۰۳۴  +
لی ژوویی (李柱维): 861۳۹۰۴۷۶۸۶۶۵  +

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان مقاله اصلی و لینکش الزامی است.