(Minghui.org) پزشکی در شهرستان لانگدی، استان نینگشیا به‌خاطر ایمانش به فالون گونگ به‌طور مخفیانه به ۴ سال و نیم حبس محکوم شد. این روش معنوی و باستانی از سال ۱۹۹۹ به‌دست رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

دکتر چن شوچین، ۵۷ ساله، در اواسط ژوئن سال ۲۰۲۰ ناگهان ناپدید شد. خانواده‌اش بعداً فهمیدند که او دستگیر و در بازداشتگاه شهر گویوان محبوس شده است. دادستانیشهرستان لانگدی بازداشت او را در ۲۲ژوئن تأیید کرد.

خانواده‌اش اخیراً تایید کردند که او در زندان زنان نینگشیا پذیرش شده است، اما جزئیات پرونده‌اش مشخص نیست.

دکتر چن سه ماه پیش، در ۷مارس، پس از اینکه شخصی درباره‌اش گزارش داد که دکتر چن مقداری مطالب اطلاع‌رسانی درباره فالون گونگ را به او تحویل داد، توسط مأموران اداره پلیس چنگ‌گوان دستگیر شد.

وانگ شنگ‌چیانگ، مأمور دفتر امنیت داخلی لانگدی، خانه دکتر چن و مطب او را مورد هجوم و غارت قرار داد. کتاب‌های فالون گونگ، لپ‌تاپ و سایر وسایل شخصی‌اش توقیف شدند.

وانگ سپس دکتر چن را به بازداشتگاه شهر گویوان آورد، اما نگهبانان از پذیرش او خودداری کردند. سپس پلیس دکتر چن را با قرار وثیقه آزاد کرد اما سه ماه بعد دوباره او را مخفیانه دستگیر کرد.

این اولین بار نیست که دکتر چن به‌خاطر ایمانش محکوم می‌شود. او در پی دستگیری در ۷دسامبر۲۰۰۹، در ژوئن ۲۰۱۰ توسط دادگاه شهرستان لانگدی به چهار سال حبس محکوم شد. در طول مدت بازداشت خود در بازداشتگاه شهر گویوان، بازداشتگاه کونگ‌تونگشان و زندان زنان یینچوان مورد آزار و شکنجه قرار گرفت.

دکتر چن به‌خاطر طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، رهبر سابق رژیم کمونیستی چین که دستور آزار و شکنجه فالون گونگ را صادر کرده بود، بار دیگر دستگیر و به مدت ۱۵ روز تحت بازداشت بود.

او پس از دستگیری دیگر در ژوئیه ۲۰۱۶ برای یک روز بازداشت شد.

اطلاعات تماس مجرمان:

وانگ شنگ‌چیان (王胜强) ، افسر بخش امنیت داخلی شهرستان لانگدی:۱۸۱۶۹۱۸۳۰۵۸ – ۸۶ +

یانگ ژیشنگ (杨志胜)، از کمیته امور سیاسی و حقوقی شهرستان لانگدی: ۹۵۴-۶۰۱۷۶۹۹ – ۸۶ +، ۱۳۹۰۹۵۴۶۷۳۸– ۸۶ +

شی یونگ‌ژونگ (石永中)، رئیس اداره پلیس شهرستان لانگدی: ۱۸۹۹۵۴۱۷۸۶۶ – ۸۶ +

چن جونلی (陈君礼)، قاضی: ۶۰۱۱۲۳۹ - ۹۵۴ – ۸۶ + (اداره) ، ۱۳۹۰۹۵۴۷۷۶۰– ۸۶ +

هوانگ ژان‌بین (黄占斌)،دادستان: ۶۰۱۶۱۹۹ - ۹۵۴ – ۸۶ + (اداره)، ۱۸۹۹۵۴۲۹۹۹۳– ۸۶ +

(اطلاعات تماس بیشتر مجرمان در اصل مقاله چینی موجود است.»

گزارش مرتبط:

پزشکی طی سه ماه دوبار دستگیر و به‌خاطر ایمانش با پیگرد قانونی مواجه شد

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان مقاله اصلی و لینکش الزامی است.