(Minghui.org) اخیراً متوجه شدم که رنجش شدیدی در من پدیدار شده است. خاطرات گذشته بدون دلیل مشخصی به‌صورت ناگهانی در ذهنم ظاهر و باعث برانگیختن احساساتم می‌شدند. همچنین به افرادی فکر می‌کردم که در گذشته از من سوءاستفاده کردند و خودم را به این شکل دلداری می‌دادم‌: «اگر الان که باهوش‌ترم آن اتفاقات روی می‌داد، به آنها اجازه نمی‌دادم مثل گذشته با من رفتار کنند.»

بعد از اینکه آرام شدم و به درون نگاه کردم، فهمیدم که این افکار منفی از الزامات دافا منحرف شده‌اند و ناشی از وابستگی به رنجش است.

در گذشته، احساسم در مورد تعاملات با مردم به این بستگی داشت که گفتار و رفتارم در ذهنم چقدر خوب به‌نظر می‌رسید. اگر فکر می‌کردم که می‌توانستم چیز بهتری بگویم یا کار بهتری انجام دهم، افسرده می‌شدم. سرانجام این افکار منفی باعث می‌شد که احساس کنم به‌اندازه کافی باهوش نیستم یا مردم نگاه تحقیرآمیزی نسبت به من دارند.

همچنین نگران بودم که اعمالم شگفتی فالون دافا را منعکس نمی‌کند. در نتیجه، خودم را سرزنش می‌کردم که در وضعیت ضعیفی قرار دارم. سرانجام منفعل شدم و نسبت به مردم کینه به دل می‌گرفتم.

در ظاهر، احساس رنجش و کینه‌ام توسط افراد دیگر برانگیخته می‌شد.

استاد لی هنگجی (بنیانگذار فالون دافا) بیان کردند:

«هر چیزی در بُعدهای دیگر زنده است. مدت‌ها پیش این را گفتم، در سمینارهایم این را گفتم. آن کارما نیز زنده است. اگر بخواهید کارمای‌تان را ازبین ببرید، وقتی آن را ازبین می‌برید، می‌میرد و ازبین خواهد رفت. بنابراین آیا می‌گذارد شما این کار را انجام دهید؟ آیا می‌گذارد شما آن را بکشید؟ الان زنده است، بنابراین اجاره نمی‌دهد تمرین کنید.» (پیشنهادات ارائه شده در جلسه دستیاران فالون دافای پکن)

آموزه‌های استاد مرا آگاه کرد: تزکیه زمانی روان‌تر می‌شود که به‌دنبال دلایل اصلی رنجش باشیم. فهمیدم که منشاء رنجشم وابستگی به شهرت، منفعت و احساسات است که در بُعدهای دیگر مواد زنده هستند. وقتی می‌خواهیم آنها را از بین ببریم، آنها می‌جنگند و مقاومت می‌کنند. در نتیجه، ممکن است مواد منفی مانند منفعل بودن و احساس رنجش و کینه در سطح منعکس شوند.

بیش از 20سال است که مشغول به تزکیه هستم و باید دلایل اصلی رنجشم را از بین ببرم. من از لطف استاد متشکرم، که به من کمک می‌کنند تا کاستی‌هایم را پیدا کنم.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفا عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.