(Minghui.org) در 7نوامبر2020، با دوچرخه برقی‌ام به بازار رفتم. در راه آنجا به تقاطعی رسیدم. وقتی چراغ سبز بود، یک کامیون بزرگ چرخید و با من برخورد کرد. پیش از اینکه بیهوش شوم، می‌دانستم که مشکلی ندارم زیرا تحت محافظت استاد هستم. وقتی به هوش آمدم، نزدیک کامیون ایستاده بودم، اگرچه یادم نبود که ایستادم. هیچ دردی احساس نمی‌کردم، اما  انگشت شست و سرم خونریزی داشت. دوچرخه برقی‌ام خرد شده بود.

راننده از کامیون پیاده شد و گفت: «فکر کردم با تابلوی اعلانات کنار جاده برخورد کردم. چرا اصلاً شما را ندیدم؟ اهل کجا هستید؟» وقتی فهمید خونریزی دارم، آرام شد و گفت هزینه درمانم را می‌پردازد.

بلافاصله گفتم: «من تمرین‌کننده فالون دافا و تحت محافظت استادم هستم. حالم خوب است. لطفاً به خاطر داشته باشید که فالون دافا خوب است.»

او متوجه شد که دوچرخه‌ام کاملاً خرد شده است و به من کمک کرد که دوچرخه را به تعمیرگاه آن نزدیکی ببرم. راننده گفت: «دوچرخه برقی‌تان کاملاً خرد شده اما شما خوب هستی. واقعاً برکت نصیب‌تان شده است!» گفتم: «من حالم خوب است زیرا تمرین‌کننده فالون دافا هستم و استاد از من محافظت کردند. فالون دافا فای بودا با استانداردهای اخلاقی بالا است. لطفاً به یاد داشته باشید فالون دافا خوب است.»

راننده هنوز نگران بود و می‌خواست شماره تلفن همراهش را به من بدهد که بعداً در صورت لزوم با او تماس بگیرم. دوباره به او گفتم: «هیچ نیازی نیست. فقط به یاد داشته باشید فالون دافا خوب است و حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است!» راننده می‌خواست دوچرخه قدیمی‌ام را با یک دوچرخه جدید جایگزین کند. او اصرار ‌کرد و من هزار یوآن از او قبول کردم. صاحب فروشگاه دوچرخه برقی تحت تأثیر قرار گرفته بود. نه تنها به بیمارستان نرفتم، بلکه هیچ غرامتی درخواست نکردم. او با اصرار اینکه آن کافی است با 1000 یوآنی که راننده به من داد دوچرخه‌ام را تعویض کرد.

از صاحب فروشگاه تشکر کردم و به او گفتم که به‌دلیل محافظت استاد زندگی‌ام نجات داده شد. همچنین از او خواستم به یاد داشته باشد که فالون دافا خوب است.

طی چند روز آینده جراحات وارده به ناحیه سر، دست و زانویم به‌طور کامل بهبود یافتند. استاد، سپاسگزارم که از من محافظت کردید!

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیر تجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان مقاله اصلی و لینکش الزامی است.