(Minghui.org) به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌ام که وابستگی بنیادی تزکیه‌ام وابستگی به خود است. این یک مانع اساسی برای درک معنای عمیق تزکیه در اصلاح فا و بازگشت به دافا شده است. این نیز یک عامل اساسی برای ایجاد محیط امروز و مانعی برای نجات مردم است. عوامل «خودخواهی و منیت» مریدان دافا امروزه به موانع اصلی اصلاح فای استاد تبدیل شده‌اند.

حدود چهار ماه پیش، فقدان جدیتم در تمرین توسط نیروهای کهن مورد سوءاستفاده قرار گرفت. وقتی شانه چپم را پیچاندم باعث درد مفصل چپ شدم، که بعداً به سفتی و درد در بازوی چپ تبدیل شد. به‌خصوص هنگامی که تمرین حالت ایستاده فالون را تمرین می‌کردم، شانه و بازوی چپم به شدت درد می‌کرد، به‌طور مداوم می‌لرزید و احساس می‌کردم کوهی بالای سرم مرا به پایین فشار می‌دهد. هر وقت تمرین می‌کردم، احساس درد داشتم و عرق می‌کردم. بر انجام تمرینات اصرار کردم، زیرا فکر می کردم این ازبین بردن کارما است و همه اینها برای پیشرفتم است. در طی چهار ماه، اگرچه درد به تدریج در حال کاهش بود، اما هر بار عرق می‌کردم. شروع به تأمل کردم که چرا این حالت اینقدر طولانی شد. احساس کردم گرچه به درون خود نگاه کرده و وابستگی‌هایی را یافته‌ام، اما هنوز یک مشکل اساسی وجود دارد که آن را تشخیص ندادم.

دو روز پیش وقتی که تمرین می‌کردم درد دوباره شروع شد و سعی کردم تحمل کنم ولی احساس می‌کردم زمان خیلی طولانی است. ناگهان آگاه شدم: «این شخص كیست كه درد را تحمل می كند و در تمرین ثابت‌قدم است؟ بلافاصله فهمیدم که این "من" است که درد را تحمل می‌کند و در تمرین مداومت می‌ورزد، زیرا این "من" است که می‌خواهد کارما را از بین ببرد و رشد کند. اما زندگی اساسی من توسط استاد دافا بازآفرینی شده است، آن ذره‌ای از دافا است، یک زندگی که کاملاً متشکل از حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. این زندگی است که می‌خواهد با آنچه استاد می‌خواهند هماهنگ باشد، با دافا کاملاً هماهنگ باشد و به استاد کمک کند تا وجدان مردم را بیدار کند. او چنین فکری ندارد که "می‌خواهم پیشرفت کنم! می‌خواهم کارما را از بین ببرم." این نوع تفکر ناشی از عامل قدیمی اساسی است که زندگی را در کیهان کهن شکل داده است؛ وابسته به منیت، نه ماهیت و ذات واقعی‌ام.»

وقتی این را فهمیدم، آن چیز بزرگ کوه مانند بالای سرم فوراً ناپدید شد و درد از بین رفت. احساس می‌کردم آزاد شده‌ام. در آن لحظه، واقعاً احساس کردم که انجام تمرینم  به استاد در اصلاح فا و نجات موجودات کمک می‌کند و موجودات ذی‌شعور بی‌شماری را در بدن‌های کیهانی نجات می‌دهد.

این تجربه عمیق باعث شد نقش منفی‌ای را که عامل «خودخواهی و منیت» در تزکیه فعلی مریدان دافا در اصلاح فا بازی می‌کند، به‌وضوح ببینم. درک عمیق‌تری از تزکیه اصلاح فا به‌دست آوردم.

استاد بیان کردند:

«همچنين می‌خواهم به شما بگويم كه سرشت شما در گذشته واقعاً براساس خودپرستی و خودخواهی بود. از حالا به بعد هر آنچه كه انجام مي‌دهيد، اول بايد ديگران را در ظر بگيريد تا اينكه روشن‌بينی درستِ ازخودگذشتگی و نوع‌دوستی را كسب كنيد. بنابراين از حالا به بعد هر آنچه كه انجام مي‌دهيد يا هر آن چه كه می‌گوييد، بايد ديگران- يا حتی نسلهای آينده- را همراه با ثبات هميشگی دافا در نظر بگيريد.» (کوتاهی نداشتن در سرشت بودایی از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

تجلی این «خود» و «خودخواهی» در جامعه بشری خودمحورانه صحبت کردن و  عمل کردن است و نقطه شروع آن خود است، مانند: خانواده من، منطقه من، کشور من و غیره. باگذشت زمان، خود حقیقی مریدان دافا در مراحل مختلف دنباله‌روی از استاد در نزول به سه قلمرو و تشکیل لایه‌های «خود خودخواه» در سه قلمرو توسط سطوح مختلف «خود خصوصی» مدفون شد. از این « خود خودخواه»، عقاید و تصورات مختلف بشری شکل می‌گیرد.

پس از شروع آزار و شکنجه، تمرین‌کنندگان دافا وارد مرحله تزکیه اصلاح فا شدند. برای اینکه مریدان با جریان اصلاح فا همگام شوند، استاد به‌طور مداوم سخنرانی کردند و معنای درونی تزکیه اصلاح فا را تشریح کردند. سرانجام فهمیدم که اساس انجام سه کار باید نجات موجودات ذی‌شعور و اعتباربخشی به فا باشد و نباید دربارۀ آنچه «من» می‌خواهم باشد. مهم نیست که با چه سختی‌هایی روبرو خواهیم شد، تا زمانی که بتوانیم واقعاً «خودخواهی و منیت» را کنار بگذاریم و واقعاً به فکر نجات مردم باشیم، محیط بلافاصله مثبت خواهد شد و سختی‌های مربوطه از بین می‌روند، زیرا قدرت فا در آنجا است. نیازی نیست که این «من» از سد سختی‌ها به این شکل یا شکل دیگری «عبور کند».

در آغاز آزار و شکنجه برای دادخواست تجدیدنظر به پکن رفتم و به بازداشتگاه منتقل شدم. مدتها مرا به قاب در بستند. بدنم درد می‌کرد و کمرم به گونه‌ای درد می‌کرد که گویی شکسته است. در حالی که درد را تحمل می‌کردم، دیدم که همه زندانیان یک سلول آنجا ساکت نشسته‌اند و مرا تماشا می‌کنند. ناگهان نسبت به آنها احساس ترحم کردم؛ به‌دلیل گم‌شدن ذهنشان در پیچ و خم، متوجه نمی‌شدند که درحال بازپرداخت برای گناهانی که مرتکب شده‌اند هستند. اگر دردم برای تحمل گناهان این موجودات بود، تا آنها به‌زودی معنای واقعی زندگی را درک کنند، با کمال میل این کار را می‌کردم! در آن لحظه تمام دردم ناپدید شد و احساس راحتی بسیاری ‌کردم مثل اینکه به طرز شگفت انگیزی در هوا شناور هستم. نگهبان بلافاصله وارد شد که دست و پای مرا بازکند و همان شب از بازداشتگاه بیرون آمدم.

همچنین بیش از 10 سال پیش را به‌یاد می‌آورم که تقریباً 7روز هفته به‌طور شبانه‌روزی تحت نظارت قرار داشتم. بلافاصله بعد از اینکه به فکر دیدن یک هم تمرین‌کننده افتادم، ماده ترس ظاهر شد و تمام بدنم را در بر گرفت. پاهایم بی‌اختیار می‌لرزیدند. به این وضعیت خندیدم، به لرزش پایم اشاره کردم و گفتم: «شما نمی‌توانید مانع من از تشکیل یک بدن کامل با هم‌تمرین‌کنندگانم شوید، این همان چیزی است که استاد می‌خواهند، شما فقط می‌توانید نابود شوید.»

به محض گفتن آن، احساس کردم ماده ترس بلافاصله به چیزی مثل آب سرد تبدیل شد و از انگشتان پایم بیرون ریخت. در آن زمان حتی مفهوم ترس از ذهنم محو و ذهنم پاک شد.

اکنون می‌فهمم که چرا دردسرهایم گذشت و ترس به همین سرعت از بین رفت. دلیلش این بود که لایه‌ای از «خودخواهی و منیت» را رها کردم و الزامات فا در آن سطح را برآورده کردم و فا آن را مستقیماً جذب کرد. من فقط تزکیه می‌کنم و چیزهای ناخالص را رها می‌کنم و همه چیز عملکرد اصلاح فای استاد است.

مطمئناً، با پیشرفت اصلاح فا به سطح ریزکیهانی‌تر، استاندارد فا برای ما بالاتر و بالاتر می‌رود. به عبارت دیگر، استاندارد «خودخواهی و منیت» که فکر می‌کردم قبلاً آن را رها کرده‌ام، هنوز آنجا وجود دارد، اما این سطح از «خودخواهی و منیت» میکروسکوپی‌تر است. تزکیه ما در اصلاح فا، تزکیه مداوم برای از بین بردن لایه‌های «خودخواهی و منیت» است تا زمانی که سرشت بنیادی ما، ذره‌ای از دافا، به دافا برگردد.

استاد با بردباری عظیم منتظر بوده‌اند تا مریدان دافا درک‌شان را ارتقاء دهند. تمام موانع موجود در تزکیه ما و نجات مردم اساساً ناشی از عوامل «خودخواهی و منیت» مریدان دافا است، از جمله وضعیت انتخابات ایالات متحده.

چرا بسیاری از تمرین‌کنندگان مدت طولانی در یک سطح مشخص باقی می‌مانند و به آرامی پیشرفت می‌کنند؟ چرا امروز محیط بیرونی برای نجات مردم اینگونه است؟ دلیلی که می‌بینم این است که مریدان دافا معنای درونی تزکیه دافا را درک نمی‌کنند و با این «خودخواهی و منیت» بازداشته می‌شوند بنابراین نمی‌توانند سرشت واقعی خود را پیدا کنند.

این ناتوانایی ما در درک واقعی تزکیه دافا است که باعث می‌شود وقتی درباره تزکیه صحبت می‌کنیم، به سختی‌ها فکر کنیم. این زمانی است که ما در درک موجودات در کیهان کهن گیر می‌افتیم. دقیقاً این نوع درک که از دافا منحرف شده است، توسط موجودات سطح بالاتر در کیهان کهن استفاده می‌شود. بنابراین، نمی‌توان گفت اینکه مردم امروز از نظر اخلاقی بسیار تنزل یافته و محیط بسیار بد شده است، هیچ ربطی به بهبود آهسته تزکیه مریدان دافا ندارد! افراد نجات‌نیافته موجودات رقت‌انگیزی هستند و آن موجودات بالاتر جهش‌یافته مردم جهان را به‌خاطر به‌اصطلاح تزکیه مریدان دافا به آنچه امروز هستند تبدیل کرده‌اند. بنابراین نباید مردم را سرزنش کنیم، بلکه باید دلایل خود را پیدا کنیم و به سرعت شین‌شینگ خود را بهبود ببخشیم!

اکنون فهمیدم که سزشت مریدان دافا ذره‌ای از دافا است و آن زندگی با آنچه استاد می‌خواهند هماهنگ است. این ذره فکر نمی‌کند «می‌خواهم ثابت قدم باشم و می‌خواهم آزمون را قبول کنم.» اگر مریدان دافا بتوانند خودخواهی و منیت خود را به‌طور کامل کنار بگذارند و با آنچه  که استاد می‌خواهند هماهنگ باشند، امروز محیط تزکیه و نجات مردم در ایالات متحده و جهان به‌طور اساسی تغییر خواهد کرد. این واقعاً به محیطی برای نجات موجودات ذی‌شعور تبدیل می‌شود. تعداد زیادی از افراد نجات خواهند یافت. این همان چیزی است که استاد می‌خواهند!

یادداشت سردبیر: نظرات بیان شده در این مقاله بیانگر نظرات نویسنده است که فقط نویسنده مسئولیت آن را بر عهده دارد. خوانندگان باید نکات خوب و بد این مقاله را خودشان ارزیابی کنند.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان مقاله اصلی و لینکش الزامی است.