(Minghui.org) یک تمرین‌کننده مسن فالون دافا در شهر ما دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد. تمرین‌کنندگان نزد خانواده تمرین‌کننده رفتند تا درباره نحوه تلاش برای نجات او صحبت کنند. سپس اعضای خانواده برای درخواست آزادی او به مقامات مربوطه مراجعه کردند، در حالی که تمرین‌کنندگان در مجاورت ساختمان افکار درست می‌فرستادند. اما در بدو ورود متوجه شدند که همه درهای اصلی قفل شده است.

در پایان، اعضای خانواده ترغیب شدند تا نامه شکایت رسمی خود را ارائه دهند. این نامه توسط تمرین‌کنندگان نوشته شده و برای افراد در بخش‌های امنیت عمومی، دادستانی‌ها، دادگاه‌ها، اداره دادخواهی‌‌ و مقامات مربوطۀ دخیل در آزار و شکنجه توزیع شد.

نامه به طور مؤثری از شرارت جلوگیری کرد. از منظر حقوقی، به آنها اطلاع داد که آزار و شکنجه آنها علیه تمرین‌کنندگان فالون دافا غیرقانونی و جنایتکارانه است، اینکه عدالت در جهان وجود دارد و عدالت جاودانه است. هر چقدر هم که طول بکشد، هر چقدر هم مجرمان فرار کنند، درنهایت آنها پیدا شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

پس از ارسال نامه و روشنگری حقیقت، بخش‌های درگیر در آزار و اذیت از اعمال شیطانی خود بسیار کم کردند. این اقدام همچنین به آنها این فرصت را داد که اشتباهات خود را جبران کنند و بار گناهان خود را کاهش دهند، زیرا کسانی که هنوز وجدان دارند می‌توانند توسط دافا نجات پیدا کنند. این نامه همچنین به مجرمان فرصتی داد تا حقایق مربوط به آزار و شکنجه را درک کنند.

ما بازخوردهای بسیار زیادی از گیرندگان نامه دریافت کردیم. به‌عنوان مثال، برخی از بخش‌ها با خانواده تمرین‌کننده تماس گرفتند و گفتند که نامه شکایت را خوانده‌اند، اما دستورات از مقامات بالاتر صادر شده است. برخی دیگر تأیید کردند که نامه را دریافت کرده‌اند.

کارکنان بخش که مستقیماً در آزار و شکنجه دست داشتند دو بار با این خانواده تماس گرفتند. در تماس دوم، آنها از خانواده خواستند تا روز بعد به بازداشتگاه رفته و تمرین‌کننده را به خانه ببرند. آنها گفتند که قصد دارند او را آزاد کنند و در آینده متهمش نمی‌کنند.

استاد لی رازی آسمانی را به ما گفته‌اند، اینکه کل جامعه برای تزکیه در نظر گرفته شده است. در این خصوص، اعضای خانواده از حمایت فالون دافا و تمرین‌کنندگان دفاع کردند، بنابراین آنها از محافظت استاد و فا برخوردار هستند.

تمرین‌کنندگان دافا که در تلاش برای نجات شرکت کردند از این موضوع از منظر فا درک خوبی داشتند و با افکار درست از آن حمایت کردند. این کار باعث شد قدرت عظیم و شکوهمند فالون دافا به‌طور کامل نمایش داده شود.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفاً عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.