(Minghui.org) در مقاله اخیر «بیدار شوید»، استاد نوشتند: «اصلاح فای کیهان به پایان رسیده است و اکنون دورۀ گذار به اصلاح فای دنیای بشری در حال وقوع است. اکثر مریدان دافا استاد را در اصلاح فای دنیای بشری همراهی خواهند کرد.»

استاد همچنین نوشتند: «اما در طول این روند، بسیاری از موجوداتی که کارمای بسیار زیادی دارند و نیز اعضای حزب کمونیست پلید به‌طور کامل از بین خواهند رفت.»

می‌خواهم درکم را درباره مقاله جدید به اشتراک بگذارم.

عدم وابستگی به کمال

من درگیر یک پروژه روشنگری حقیقت هستم، و با تمرین‌کنندگانی که روی همان پروژه کار می‌کنند اغلب فا را مطالعه می‌کنیم و درک‌مان را با هم به اشتراک می‌گذاریم. پس از اینکه استاد مقاله فوق‌ را منتشر کردند،  در گروه پروژه به تبادل درک‌های‌مان پرداختیم. برخی این فرصت را برای پیوستن به استاد درحالی‌که فا جهان بشری را اصلاح می‌کند، افتخار می‌دانستند. برخی احساس می‌کردند که استاد نیک‌خواه به مریدان دافا فرصت‌هایی برای ادامه تزکیه می‌دهند، زیرا اکثر تمرین‌کنندگان نتوانسته بودند به الزامات مورد نیاز برای کمال دست یابند.

با خواندن عبارت «اکثر مریدان دافا استاد را در اصلاح فای دنیای بشری همراهی خواهند کرد.»، من نیز شوکه شدم، زیرا به نظر می‌رسید این با درک من از فای استاد در گذشته بسیار متفاوت بود. اما، وقتی بیشتر نگاه کردم، متوجه شدم که شوکه‌شدن من به دلیل وابستگی من به کمال است.

استاد قبلاً بارها صحبت کرده‌اند که، وقتی دوره اصلاح فا به پایان می‌رسد، اولین چیز کمال مریدان دافا خواهد بود. با این مقاله جدید، درک من این است که اکثر مریدان دافا در پایان دوره اصلاح فا به کمال نخواهند رسید. درخصوص تمرین‌کنندگان باقی‌مانده، نباید زیاد به این فکر کنم که آیا می‌توانند به کمال برسند یا خیر. فقط باید بهترین استفاده را از زمان داشته باشم و سه کار را به خوبی انجام دهم. این شامل نجات افراد بیشتر و محقق‌کردن عهد و پیمانم است. البته، روند نگاه به درون و بهبود شین‌شینگ نیز هست. فقط در این صورت است که می‌توانم یک مرید دافای دوره اصلاح فای واقعی باشم.

استاد بیان کردند:

«روشنگری حقیقت چیزی است که یک یک شما مریدان دافا باید انجام دهید. دوباره این را به شما می‌‌‌‌‏گویم. هر کسی که سعی می‌‌‌‌‏کند بهانه‌‌‌‌‏هایی برای خود بیاورد و هرگز قدم پیش نگذاشته است در اشتباه است. در خصوص اینکه این محنت تا چه زمانی طول خواهد کشید، فکر نمی‌‌‌‌‏کنم که باید درباره‌‌‌‌‏ این چیزها زیاد فکر کنید. و درباره‌‌‌‌‏ این نیز فکر نکنید که می‌‌‌‌‏توانید به کمال برسید یا نه، زیرا هر میلی که دارید می‌‌‌‌‏تواند یک وابستگی شود و می‌‌‌‌‏تواند توسط شیطان مورد استفاده قرار بگیرد.» («آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی واشنگتن دی سی»، راهنمایی سفر)

نیکخواهی بیکران استاد برای همه موجودات ذی شعور مفید بوده است. مریدان دافا، به‌ویژه، تحت مراقبت و حمایت رحمت‌آمیز استاد بوده‌اند، زیرا ما مأموریتی داریم که موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم. بنابراین، صرفاً جستجوی کمال خود، ما را شایسته عنوان مریدان دافای دوره اصلاح فا نمی‌کند. اصلاح فا دارای استانداردهای خاصی است. درک من این است که بسیاری از تمرین‌کنندگان همچنان باید به استانداردها نائل شوند و به اندازه کافی افراد را نجات دهند، و این باعث می‌شود که استاد بارها و بارها این زمان را تمدید کنند. من نمی‌توانم استاد را ناامید کنم.

مقاله جدید استاد برای من یک هشدار است. استاد برای ما فداکاری‌های بسیار کرده‌اند و کاری که من باید انجام دهم این است که از این فرصت بهترین استفاده را ببرم و قبل از اینکه فا جهان بشری را اصلاح کند، افراد بیشتری را نجات دهم. وقتی وارد دوره‌ای می‌شویم که فا جهان را اصلاح می‌کند، گمان می‌کنم که با الزامات تزکیه متفاوتی روبرو خواهیم شد، و ممکن است هیچ فرصتی برای نجات موجودات ذی‌شعور وجود نداشته باشد. اگر چنین است، چند موجود ذی‌شعور ممکن است نجات یابند؟ اگر اکنون آن را به خوبی انجام ندهیم، ممکن است زمانی که فا جهان بشری را اصلاح می‌کند، پشیمانی و درد بی‌پایانی وجود داشته باشد.

کار با‌هم به‌عنوان بدن واحد

زمانی که تیم پروژه ما جلسه تبادل تجربه داشت، یک تمرین‌کننده به کارمای بیماری خود اشاره کرد. از او پرسیدم که آیا نیاز دارد که دیگران برای کمک به او افکار درست بفرستند. او گفت که نه، چون همه سرشان شلوغ است. وقتی در اواخر آن روز به فرستادن افکار درست جهانی پیوستم، موضوع تمرین‌کننده دوباره به ذهنم خطور کرد.

استاد بیان کردند:

«اکنون وقتی حقیقت را برای سایرین روشن می‌کنید همگی احساس می‌کنید که باید با موجودات ذی‌شعور با نیک‌خواهی رفتار کنیم، پس حتی در میان مریدان دافای‌مان باید بیشتر نیک‌خواه باشید. همگی مریدان یک روش هستید و از تمام وجودتان برای اصلاح فای کیهان می‌بخشید، پس باید با یکدیگر به‌خوبی همکاری کنید. با وابستگی‌های بشریِ بسیار زیاد به مسائل نپردازید و با تعامل با یکدیگر همراه با وابستگی‌های بشری، تضادها و مشاجرات غیرضروری ایجاد نکنید. در این شرایط رفتارتان باید همیشه بردباری، مهربانی و خوبی مریدان دافا را نشان دهد. مسائل فردِ دیگر، مسائل شما هستند و مسائل شما، مسائل او هستند. ما دربارۀ آن «وحدت» که مردم عادی از آن صحبت می‌کنند، صحبت نمی‌کنیم، چیزی که اجبارشده و سطحی است. شما تزکیه‌کننده هستید و قلمروی شما بالاتر است.» («آموزش فا ارائه شده در کنفرانس ۲۰۰۲ در واشنگتن دی‌سی»)

تعدادی از تمرین‌کنندگان در سال‌های اخیر کارمای بیماری را تجربه کرده‌اند. برای من، این فرصتی است که به‌جای اینکه اجازه دهیم نیروهای کهن ما را یکی یکی شکست دهند، یک بدن را تشکیل دهیم. یعنی وقتی سایر تمرین‌کنندگان کارمای بیماری دارند، هر یک از ما باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توانیم به‌عنوان گروه کمک کنیم و به بهترین نتیجه برسیم.

حمایت از یکدیگر تنها به همکاری در یک پروژه محدود نمی‌شود. این همچنین به معنای توجه به یکدیگر در ذهن ما است. حتی بدون گفتن آن با صدای بلند، می‌توانیم با افکار درست یکدیگر را تکمیل و به هم کمک کنیم. وقتی به این روش فکر می‌کردم، می‌توانستم بدن فیزیکی خود را ببینم که توسط استاد پاکسازی می‌شود. می‌دانستم که این تشویقی از جانب استاد است و از این بابت بسیار سپاسگزارم.

اگر هر یک از ما خود را به‌خوبی تزکیه کنیم و یک بدن واحد را تشکیل دهیم، من معتقدم که تغییرات شگرفی در بُعدهای دیگر ایجاد خواهد شد و بدن واحد ما انرژی زوال‌ناپذیری را تولید خواهد کرد که قادر به ازبین‌بردن تمام مداخلات و مصیبت‌های شیطانی است.

قضاوت‌ نکردن

طی تبادل تجربه دیگری که تیم پروژه ما داشت، یکی از تمرین‌کنندگان ماجرایی درباره چگونگی روشنگری حقیقت برای شخصی در چین را به اشتراک گذاشت. در طول مکالمه تلفنی، فرد مزبور از شنود تلفن می‌ترسید و از تمرین‌کننده خواست که اگر می‌تواند انگلیسی صحبت کند.

این ماجرا مرا به یاد تجربه‌ای مشابه در گذشته انداخت. یک بار که با شماره‌ای در چین تماس گرفتم، فردی که گوشی را پرداشت نیز درخواست کرد که اگر می‌توانم انگلیسی صحبت کنم. فکر کردم که لحن او تحریک‌کننده است و نتیجه‌گیری کردم که او تمرین‌کنندگان را به دیده تحقیر نگاه می‌کند - فکر می‌کرد من نمی‌توانم انگلیسی صحبت کنم.

اکنون متوجه شدم که او می‌توانست نگران شنود تلفن نیز باشد. از اینکه در طول تماس تلفنی با او انگلیسی صحبت نکردم، واقعاً پشیمان شدم. آموختم که ما نمی‌توانیم هنگام نجات موجودات ذی شعور قضاوت کنیم. در غیر این صورت، مردم ممکن است فرصت را از دست بدهند.

برای نجات موجودات ذی‌شعور، مسئولیت‌های جدی بر‌عهده داریم. شین‌‌شینگ ما مستقیماً بر نتیجه تلاش‌های ما برای روشنگری حقیقت تأثیر می‌گذارد. من باید در هر شرایطی تحت تأثیر قرار نگیرم و فقط قلب نجات مردم را حفظ کنم.

نشان‌دادن احترام

«پرسش: چگونه است که استادان‌تان همگی درحال زانوزدن در این مکان هستند و گل‌های نیلوفر و همین‌طور سربازان و ژنرال‌های آسمانی همه جای این مکان هستند؟
«معلم: هیچ‌یک از آنها استادان من نیستند. همه آنهایی که از بالا هستند باید با من این‌گونه رفتار کنند، فقط این‌طور است که شما به‌عنوان موجودات بشری در مورد آن نمی‌دانید... هنگامی که درحال آموزش فا هستم، موجودات خدایی محافظ فای بسیار زیادی از هر کجا وجود دارند. اگر آنها را ببینید، خوب است. برخی شاگردان دیگر نیز آنها را دیده‌اند.» («آموزش فا و پاسخ به سؤالات در یانجی»، جوآن فالون فاجی‌یه)

می‌دانیم که موجودات الهی برای گوش‌دادن به سخنرانی‌های استاد زانو می‌زدند. ازآنجاکه ما هنوز در دنیای بشری تزکیه می‌کنیم و نیاز داریم که با جامعه روزمره سازگار شویم، معمولاً در حین مطالعه فا می‌نشینیم. اما در قلبمان، باید به استاد و دافا احترام بگذاریم و فروتن بمانیم. حتی یک فرد عادی می‌داند که به قانون احترام بگذارد. به‌عنوان تمرین‌کنندگان، باید به‌ویژه به استاد و دافا احترام بگذاریم، و در افکار، گفتار و کردار خود احترام را نشان دهیم، زیرا استاد کارهای بسیار زیادی برای ما انجام داده‌اند- اصول دافا را به ما آموزش می‌دهند، ما را در طول مسیر راهنمایی کرده، و همیشه از ما مراقبت می‌کنند. وقتی مردم عادی قانون را زیر پا می‌گذارند، نگران عواقب قانونی هستند. اما، من وقتی نمی‌توانستم الزامات دافا را در سطوح مختلف برآورده کنم، گاهی اوقات حتی فکر نمی‌کردم که این موضوع مهمی باشد.

در طول مسیر تزکیه‌ام، مواقعی بود که به‌خاطر وابستگی‌های شدید، آزمون‌ها را به‌خوبی پشت سر نمی‌گذاشتم. گاهی به درونم نگاه می‌کردم، اما بعضی وقت‌ها عصبانی می‌شدم و اصلاً احساس پشیمانی نمی‌کردم. با نگاهی به گذشته، متوجه می‌شوم کاری که انجام دادم بی‌احترامی به استاد و دافا بود. همچنین نظم و ترتیبات استاد را برای استفاده از آن آزمون‌ها برای کمک به بهبود شین‌شینگ و بالا‌بردن سطح خود نادیده گرفتم.

نشان دادن احترام به استاد باید در هر کاری که انجام می‌دهیم آشکار شود، ازجمله مطالعه فا، انجام تمرین‌ها، فرستادن افکار درست، روشنگری حقایق برای مردم، تعامل با هم‌تمرین‌کنندگان، و مدیریت پروژه‌های دافا. من باید به‌عنوان یک تمرین‌کننده باتجربه حتی بهتر عمل کنم.

کوشاتر‌بودن در مرحله پایانی

اخیراً متوجه شده‌ام که هر چه به پایان سفر تزکیه‌مان نزدیک‌تر می‌شویم، الزامات بیشتری برای ما وجود دارد، و باید بهتر عمل کنیم. برای مثال، استاد در جوآن فالون به موضوع شهوت، موضوع خوردن گوشت و بسیاری موارد دیگر اشاره کرده‌ند. الزامات مریدان دافا در سطوح مختلف متفاوت است. در اواخر تزکیه ما، احتمالاً حتی اندکی از تصورات بشری قابل قبول نیستند.

استاد بیان کردند:

«در حال حاضر، آن موجودات پلید در حال از بین رفتن هستند، به‌طور فزاینده‌ای پاکسازی می‌شوند. خودتان این را دیده‌اید. قبلاً، وقتی آنها با تکبر تمام در سراسر دنیا در حال انجام شرارت بودند، از نظر من خیلی از دولت‌ها به وحشت افتاده بودند. اگر [ح‌ک‌چ] هم‌‌‌‌‏اکنون سعی می‌کرد که وحشت خود را در تمام دنیا پخش کند، دیگر قدرت آن را نداشت. و قادر نمی‌بود که حتی فکر چنین کاری را بکند. علتش این است که همان‌‌‌‌‏طور که اصلاح فا بی‌وقفه به پیش می‌رود، [اهریمن] بُعد به بُعد، لایه به لایه به سرعت در حال از بین رفتن است. مشابه وضعیت یک موجود زنده است: آن در تک تک سطوح یک شکل هستی دارد. برای اینکه یک موجود قدرتمند باشد، ریشه‌هایش باید ژرف و خاستگاهش باید عظیم باشد؛ یا به عبارت دیگر، سطح او احتمالاً بالا است. بنابراین، وقتی آن چیزها قدم به قدم در حال از بین رفتن هستند، و به طور فزاینده‌ای در حال نزدیک شدن به سطح است، طوری که ریشه‌هایش کم‌عمق و کم‌عمق‌تر می‌شوند، زمانی که در پایان چیزی بجز یک انسان باقی نباشد، آن خیلی کوچک [و ناچیز] می‌شود.» («آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی فا در ۲۰۱۲ در پایتخت ایالات متحده»)
«همان‌طور که اصلاح  فا به پیش می‌رود و عوامل بد بیش‌تر نابود و ضعیف می‌شوند،‌ تا مرحله‌ای که حریف شما نباشند، قدرت شما خود را نشان خواهد داد که قوی‌تر و قوی‌تر باشد. در آینده، در مرحله‌ی خاصی،‌ به‌طور فزاینده‌ای خواهید دید که مریدان دافا قدرت‌شان را متجلی می‌کنند، گرچه رسیدن به آن مرحله به معنی این خواهد بود که انتها رسیده است-- پایان‌ِ پایان.» («آموزش فا در کنفرانس بین‌المللی فا در واشنگتن دی سی ۲۰۰۹»)

از طریق سخنرانی‌های استاد، می‌دانیم که هر چه دیرتر سفرهای تزکیه خود را ادامه دهیم، مداخله ازسوی سایر بعدها ضعیف‌تر خواهد شد. بنابراین، باید افکار درست قوی‌تری داشته و کوشاتر باشیم. استاد همچنین ما را به جلو می‌رانند و دافا ما را از کار درآورده است.

در طول یک سال گذشته، استاد همچنین با تغییر بدن فیزیکی‌ام، از پشت‌، به فرق سر، و اکنون به پیشانی، اشاراتی به من ارائه کرده‌اند. درست همانطور که استاد که در سخنرانی دوم در جوآن فالون به آن اشاره کردند، من نیز احساس کردم که عضله پیشانی‌ام سفت شده و با نیرویی قدرتمند به سمت داخل سوراخ می‌شود. چنین احساسی معمولاً فوراً زمانی اتفاق می‌افتاد که در آزمون شین‌شینگ قبول می‌شدم یا فکر درستی داشتم. باور دارم که استاد مرا تشویق می‌کنند که بهتر کار کنم.

چقدر خوشبخت هستیم که مریدان دافای دوره اصلاح فا شده‌ایم! من از فقدان تلاشم در گذشته احساس شرمندگی می‌کنم. همیشه از حمایت و تشویق نیک‌خواهانه استاد سپاسگزارم. تحت تأثیر افکار و اعمال درست سایر تمرین‌کنندگان قرار می‌گیرم. برای بسیاری از موجودات ذی شعور که نجات یافته‌اند هیجان‌زده هستم.

مطالب بالا درک شخصی من است. لطفاً به هر مورد نامناسب اشاره کنید.

یادداشت سردبیر: نقطه‌نظراتی که در این مقاله ارائه شدند صرفاً بیانگر درک شخصی کنونی خود نویسنده برای به‌اشتراک‌گذاشتن در میان تمرین‌کنندگان است بنابراین ما می‌توانیم «بر چگونگی مطالعه و تزکیۀ خود تمرکز کنید.» («تزکیه راسخ»، هنگ‌یین)

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. هنگام چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیرتجاری، لطفاً عنوان اصلی و لینک مقاله را ذکر کنید.