(Minghui.org) با فرا رسیدن سال نوی چینی 2022، تمرین‌کنندگان فالون دافا از سراسر چین صمیمانه‌ترین آرزوهای خود را برای بنیان‌گذار این تمرین، استاد لی هنگجی ابراز کردند. همه آنها از استاد لی به‌خاطر آموزش دافا به جهان و راهنمایی آنها در این سفر معنوی برای بازگشت به خودِ واقعی تشکر کردند.

در زیر منتخبی از تبریکات دریافت شده از سوی تمرین‌کنندگانی است که در زمینه آموزش در چین کار می‌کنند. آنها علاوه بر ابراز قدردانی عمیق خود از استاد لی، متعهد شدند که در سال جدید خود را با پشتکار بیشتری تزکیه کنند، به درون نگاه کنند و مأموریت‌های تاریخی خود را بهتر انجام دهند.

تبریکات از مناطق زیر ارسال شد:

شهر لایانگ، شهر پنگلای، شهر ویفانگ، شهر چینگدائو و شهر پینگدو استان شاندونگشهر چینهوانگدائو، استان هبیاستان هیلونگجیانگشهر چنگدو، استان سیچوانشهر چانگچون، استان جیلینآکادمی علوم چیندبیرستان متصل به دانشگاه عادی شمال شرقی

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.