(Minghui.org) به مناسبت این جشن سنتی، بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون دافا با ارسال پیام تبریک به استاد لی هنگجی، بنیان‌گذار فالون دافا، سال نو چینی را به استاد لی تبریک می‌گویند.

در این گزارش، 24 تبریک از سوی تمرین‌کنندگان مناطق حاشیۀ شهری را ارائه می‌کنیم. در طول 22 سال آزار و شکنجه، بسیاری از تمرین‌کنندگان سخت تلاش کرده‌اند تا دربارۀ این آزار و شکنجه اطلاع‌رسانی کنند و زیبایی این روش تزکیه را با سایر روستاییان و همسایگان خود به اشتراک بگذارند.

تمرین‌کننده‌ای از منطقه جیانگ‌جین، چونگچینگ، گفت: «استاد سخت کار کرده‌اند! با حمایت و تقویت استاد، می‌توانم مسیر تزکیه‌ام را طی کنم.» پدربزرگ، پدر و پسری از شهر تایان در استان شاندونگ می‌گویند: «با تشکر از محافظت و نجات استاد. ما فقط می‌توانیم با به‌خوبی انجام دادنسه کار از استاد تشکر کنیم.»

تمرین‌کننده‌ای از شهر لایژو، شهر یانتای، استان شاندونگ، گفت: «هیچ کلمه‌ای نمی‌تواند تشکر من از استاد را برای محافظت‌شان در تمام طول مسیر تزکیه‌ام بیان کند، که بدنی سالم به من بخشیده و به من آموخته‌اند که چگونه انسان خوبی باشم.»

هشت تمرین‌کننده از شهرستان رائویانگ، شهر هنگشوی، استان هبی گفتند: «ما نمی‌توانیم با زبان بشری از استاد تشکر کنیم. تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که کوشاتر باشیم و به افراد بیشتری کمک کنیم زیبایی فالون دافا را بشناسند.»

سایر پیام‌های تبریک از مناطق ذیل ارسال شد:

مادر و پسری از شهر شیچانگ، منطقه لیانگشان، استان سیچوانشهرستان فوچنگ، شهر هنگ‌شوی، استان هبیشهر جیاکون، شهرستان وانگدو، شهر بائودینگ، استان هبییک خانواده از ناحیه ووچینگ، تیانجینمنطقه روستایی در استان شاندونگشهرستان تو، شهر تیه‌لینگتمرین‌کننده‌ای از شهرستان بویه، شهر بائودینگ، استان هبیتمرین‌کنندگان از مناطق روستایی در شهرستان بویه، شهر بائودینگ، استان هبیهشت تمرین‌کننده از شهر ژوچنگ، شهر ویفانگ، استان شاندونگگروه مطالعه از منطقه موپینگ، شهر یانتای، استان شاندونگشهر چینگیانگ، استان گانسوشهرستان فنگ، شهر شوژو، استان جیانگسوشهرستان سویلینگ استان هیلونگجیانگمنطقه شوانگچنگ، استان هیلونگجیانگ

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.