مرگ معلم انگلیسی محبوس به‌خاطر ایمانش

آقای شی جیانوی در زندان شماره 1 استان یوننان درگذشت در حالی که محکومیت 6 سال‌ونیمه خود را به‌خاطر ایمانش به فالون گونگ می‌گذراند. در حالی که زندان مدعی است که آقای شی به‌دلیل سرطان کبد مرده است، خانواده‌اش با توجه به کبودی‌های روی کمر و سطح طبیعی پروتئین نشانگر تومور، گمان می‌برند که او تا حد مرگ شکنجه شده باشد. جسد او برخلاف خواست خانواده‌اش سوزانده شد.

درگذشت بانویی ۶۹ ساله هشت روز پس از دستگیری به‌خاطر تمرین فالون گونگ

خانم ژانگ سیچین به‌خاطر ایمانش به فالون گونگ در ماه ژانویه دستگیر شد. برخلاف توصیه پزشک و با وجود مخالفت‌های شدید خانواده‌اش، پلیس خانم ژانگ را به‌زور به بازداشتگاه یائوجیا برد و فقط چند روز بعد درگذشت.

حبس مجدد بانویی 84 ساله به‌خاطر ایمانش، در یک دوره‌ به‌مدت ۳ روز وارونه آویزان شد

پس از اینکه حزب کمونیست چین در ژوئیه1999 شروع به سرکوب فالون گونگ کرد، خانم گنگ مجبور شد به مردم بگوید که فالون گونگ هیچ شباهتی به تبلیغات ح‌ک‌چ ندارد. وی در گذشته چند بار دستگیر و بازداشت و به سه سال زندان محکوم شده بود. آخر...

حبس دو تن از ساکنان جیلین به‌مدت یک سال بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون

خانه‌ تمرین‌کنندگان که به اتهام توزیع مطالب فالون گونگ دستگیر شدند، هرکدام دو بار توسط پلیس غارت شد. آنها در اواخر سال 2020 زندانی شدند و از آن زمان تاکنون خبری از آنها نیست.

تغییر ذهنیت مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن

تمرین‌کننده‌ای متوجه می‌شود که تفکر، وضعیت ذهنی درست و رویکردش می‌تواند بر نتیجۀ رویدادهای مربوط به آزار و شکنجه تأثیر بگذارد.

ایمان قوی به استاد کمکم کرد تا از موانع تزکیه عبور کنم

خانمی ۷۸ ساله آنچه را که از طریق چند بار به زمین‌ افتادنش، آموخته را بازگو می‌کند و اینکه چگونه پس از نگاه‌ به درون در تزکیه‌اش بهبود یافته است.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2022