(Minghui.org) با فرا رسیدن سال نوی چینی ۲۰۲۲ در ۱فوریه، مریدان فالون دافا در سراسر چین صمیمانه‌ترین تبریکات خود را برای استاد لی هنگجی (بنیانگذار فالون دافا) ارسال کردند تا سال نو چینی را تبریک بگویند. آنها همچنین قدردانی عمیق خود را از استاد ابراز کردند به‌خاطر  اینکه آنها را در زمینه رشد بیشتر در تزکیه و غلبه بر محنت‌های متعدد در این مسیر راهنمایی کردند. آنها عهد کردند که در سال جدید کوشاتر باشند تا مأموریت تاریخی خود را انجام دهند و به عهد مقدس خود برای نجات موجودات ذی‌شعور عمل کنند.

در میان ارسال‌کنندگان پیام‌های تبریک ۱۲ تمرین‌کننده از منطقه‌ای دورافتاده در شمال شرقی چین، یک مادر و دخترش، مردی جوان، خانواده‌ای ۹ نفره، خانمی ۸۰ ساله و پسرش، مردی ۹۰ ساله، و چند گروه مطالعه فا وجود داشتند.

چین دارای ۴ کلان‌شهر، ۲۲ استان و ۵ منطقه خودمختار است. این گزارش شامل پیام‌های تبریک دریافتی از تمامی ۳۱ منطقه به جز تبت است. ارسال‌کنندگان پیام‌های تبریک، به‌طور مشخص از مکان های زیر هستند:

۴ شهر مهم

پکن
چونگ‌چینگ
شانگهای
تیانجین

۲۲ استان

شهر بنگپو و شهر هواینان در استان آنهویی
شهرستان چانگدینگ در استان فوجیانشهر شانتو در استان گوانگدونگاستان گانسواستان گوئیژواستان هاینانشهرستان چینگ‌لانگ در استان هبیشهر ییچون در استان هیلونگ‌جیانگمیدان نفتی سینوپک ژونگ‌یوان در شهر پویانگ، استان هنانشهرستان شیشویی در استان هوبیشهر چنژو در استان هونانشهر نانجینگ در استان جیانگسوشهر چینگیون در استان جیانگشیشهرستان یونگجی در استان جیلینشهر جینژو و شهرستان یی در استان لیائونینگشهر گلمود و شهر شینینگ در استان چینگهایشهر تایوان در استان شانشیشهر شیان در استان شانشیشهرستان منگیین در استان شاندونگشهر شیفانگ و شهرستان وانگ‌کانگ در استان سیچوانشهر جیاشینگ و لیشویی در استان ژجیانگشهر دالی و شهر شوان ویی در استان یوننان

۴ منطقه خودمختار تاچنگ در منطقه خودمختار شین‌جیانگشهر چیفنگ در منطقه خودمختار مغولستان داخلیشهر بیهای در منطقه خودمختار گوانگشیشهر ییچ.ان در منطقه خودمختار نینگشیا

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.