(Minghui.org) در نوردراین-وستفالن، پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، تمرین‌کنندگان فالون دافا تقریباً هر آخر هفته رویدادهایی را در شهرهای بزرگ مانند کلن، دوسلدورف و اسن برگزار می‌کنند. آن‌ها تمرین‌های دافا را نمایش می‌دهند، به مردم می‌گویند که چگونه ح‌ک‌چ (حزب کمونیست چین) تمرین‌کنندگان را در چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد، و برای دادخواست پایان دادن به این جنایات امضا جمع‌آوری می‌کنند. آنها همچنین در مرکز شهر دوسلدورف مراسم شمع‌افروزی برگزار می‌کنند. از طریق این رویدادها، بسیاری از مردم در نوردراین-وستفالن به حقایق فالون دافا و آزار و شکنجۀ در حال وقوع آن در چین آگاه شده‌اند و بسیاری با امضای دادخواست حمایت خود را نشان داده‌اند.

 رهگذری در 5 مارس 2022 دادخواست را در غرفه فالون دافا در اسن امضا می‌کند.

مردی در 5 مارس 2022 دادخواست را مقابل کلیسای جامع کلن امضا می‌کند تا سرکوب در چین متوقف شود. رهگذران برای کسب اطلاعات در 5 مارس 2022 در غرفه فالون دافا در دوسلدورف توقف و دادخواست محکوم کردن آزار و شکنجه را امضا می‌کنند. مراسم شمع‌افروزی در مرکز شهر دوسلدورف برای کمک به اطلاع‌رسانی دربارۀ جنایات در چین

«از اینکه به اینجا آمدید متشکرم»

بانویی میانسال اهل ایتالیا در غرفه‌ای در شهر کلن، از آزار و شکنجه در چین مطلع شد. او در حالی که به اطلاعات گوش می‌داد اشک از چشمانش سرازیر شد. این بانو هنگام امضای دادخواست پرسید: «چگونه ح‌ک‌چ می‌تواند اینقدر وحشی باشد؟» با وجود پاندمی، او آن تمرین‌کننده را محکم در آغوش گرفت و گفت: «از اینکه به اینجا آمدید متشکرم!»

حدود نیم ساعت بعد، او برگشت و به آن تمرین‌کننده گفت: «دربارۀ این آزار و شکنجه به دوستانم خواهم گفت. آیا می‌توانید چند فلایر به من بدهید تا آنها را برای خواهرانم در ایتالیا بفرستم؟» وقتی مطالب به زبان ایتالیایی را گرفت و می‌خواست برود، بارها از آن تمرین‌کننده تشکر کرد.

وقتی تمرین‌کنندگان تمرین پنجم را نمایش می‌دادند، زنی حدوداً چهل‌ساله به‌همراه دخترش که دانش‌آموز دبستان بود، آنجا ایستادند. او توضیح داد: «می‌توانم انرژی قدرتمند را در اینجا احساس کنم. به‌جای این‌که آن انرژی از کلیسای جامع کلن بیایید، از شما می‌آید.»

در حالی که این زن با تمرین‌کنندگان صحبت می‌کرد و سؤالاتی می‌پرسید، دخترش مستقیماً نزد تمرین‌کنندۀ دیگری رفت تا مدیتیشن نشسته را یاد بگیرد.

«زمانش رسیده که مردم بیدار شوند»

تمرین‌کنندگان در منطقه دوسلدورف هر شنبه رویدادهای روز اطلاع‌رسانی را در مرکز شهر برگزار می‌کنند. شنبۀ گذشته، پرستاری با دختر و مادر هفتادساله‌اش به آنجا آمدند. آن‌ها گفتند که بارها توقف کرده‌اند و پوسترهای نمایشی را خوانده‌اند، بنابراین از قبل می‌دانند که چگونه تمرین‌کنندگان در چین مورد آزارواذیت قرار می‌گیرند، ازجمله برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان عقیدتی به‌دست رژیم چین.

این پرستار اظهار کرد که همچنین می‌داند چگونه ح‌ک‌چ این پاندمی را پنهان و مردم را گمراه کرده است. او گفت: «روشن است که رژیم ح‌ک‌چ بزرگ‌ترین مشکل ماست.» بعد از اینکه هر سه خانم دادخواست را امضا کردند، پرستار اضافه کرد: «این کشور و صدای من است. امیدوارم پارلمان آلمان گوش کند و دست به اقدامی بزند.»

او خوشحال شد که شنید فالون دافا در بیش از 100 کشور جهان تمرین می‌شود و این‌که تمرین‌کنندگان در سراسر جهان به مردم می‌گویند ح‌ک‌چ در چین چه می‌کند. او گفت: «این مانند ساختن خانه‌ای سنگی است؛ تکه‌تکه، یک سنگ پس‌از دیگری، شما موفق خواهید شد. لطفاً ادامه دهید!»

سپس افزود: «ما به افراد بیشتر و بیشتری نیاز داریم که این دادخواست‌ها را امضا کنند. وقت آن است که مردم بیدار شوند.»

دانشجویان چینی از ح‌ک‌چ خارج می‌شوند

در غرفه‌های تمرین‌کنندگان در هر سه شهر کلن، دوسلدورف، و اسن، دانشجویان و گردشگران چینی اغلب با اطلاع از جنایات رژیم، ح‌ک‌چ و سازمان‌های جوانان وابسته به آن را ترک می‌کنند.

سه دانشجوی چینی در 5 مارس به غرفه اطلاع‌رسانی در اسن آمدند. تمرین‌کننده‌ای به آنها گفت که چگونه ح‌ک‌چ به مردم بی‌گناه ازجمله تمرین‌کنندگان فالون گونگ آسیب رسانده و آنها را کشته است. آن تمرین‌کننده همچنین به آن‌ها توصیه کرد که برای آینده‌ای بهتر، سازمان‌های ح‌ک‌چ را ترک کنند. هر سه دختر موافقت کردند از سازمان کوچک ح‌ک‌چ، اتحادیۀ جوانان کمونیست، خارج شوند.

دانشجویی چینی که در دانشگاه کلن تحصیل می‌کند، ایستاد تا با تمرین‌کنندگان صحبت کند. وقتی تمرین‌کننده‌ای در بیرون کلیسای جامع کلن بروشوری را به این دانشجو داد او گفت که از قبل اطلاعاتی دارد، زیرا تمرین‌کنندگان در نزدیکی کالجش اطلاعاتی را توزیع می‌کنند.

او با خروج از سازمان‌های ح‌ک‌چ موافقت کرد و گفت: «ما نمی‌خواهیم جانمان را فدای این رژیم شیطانی کنیم.»

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.