(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر دونگانگ، استان لیائونینگ، به‌دلیل درخواست آزادی همسرش، که پیشتر به دلیل ایمان مشترکشان به فالون گونگ دستگیر شده بود، به مدت 15 روز بازداشت شد.

فالون گونگ که با نام فالون دافا نیز شناخته می‌شود، یک تمرین معنوی است که از سال 1999 توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

خانم لیو می در 7نوامبر2021 توسط مأموران اداره پلیس شیانگیانگ دستگیر شد. مأموران یو بن و ژو شینگیو 15 روز خانم لیو را در زندان شهر دندونگ حبس کردند.

پانزده روز بعد، پلیس از آزادی او خودداری کرد و خانم لیو را به بازداشتگاه شهر فنگچنگ منتقل کرد و بازداشت اداری او را به بازداشت کیفری تغییر داد. پلیس همچنین پرونده او را به اداره امنیت داخلی شهر دندونگ ارسال کرد تا او را محکوم کند. بهانه آنها این بود که او پس از گذراندن 13 سال حبس برای ایمان خود، بین سال‌های 2002 و 2015، به تمرین فالون گونگ ادامه داده است.

شوهر خانم لیو، آقای ژو چانگمینگ، برای آزادی او به اداره پلیس رفت و آمد کرد. پلیس او را در 9دسامبر دستگیر و برای او نیز 15 روز بازداشت اداری تعیین کرد.

پس از آزادی خانم لیو در 17دسامبر، او از شنیدن خبر دستگیری شوهرش ناراحت شد. او با زندان دونگانگ تماس گرفت و پرسید که او چه ساعتی در 24دسامبر آزاد می‌شود. نگهبان وظیفه پاسخ داد که فقط پلیس دستگیرکننده می‌تواند دنبال او برود، نه خانواده‌اش. خانم لیو نگران است که آیا پلیس پس از پایان مدت بازداشت 15 روزه به بازداشت او ادامه دهد.

هم آقای ژو و هم خانم لیو در ژوئن1995 فالون گونگ را شروع کردند. آنها پس از شروع آزار و شکنجه در سال 1999 برای درخواست حق تمرین فالون گونگ به پکن رفتند و برای هر دوی آنها کار در اردوگاه کار اجباری تعیین شد. آنها دوباره در سال2002 به دلیل تولید مطالب اطلاع‌رسانی درباره فالون گونگ دستگیر شدند و هر کدام به 13 سال حبس محکوم شدند.

اطلاعات تماس عاملان آزار و شکنجه:

تانگ دیان لیانگ (唐殿良)، رئیس اداره امنیت داخلی شهر دونگانگ: 18841535353-86+

ژو شینگیو (周兴宇)، مأمور اداره  پلیس شیانگیانگ: 18242568678-86+ ، 13050357129-86+

یو بن (于本)، مأمور اداره پلیس شیانگیانگ : 7178736-415-86+

(اطلاعات تماس سایر عاملان آزار و شکنجه در مقاله چینی اصلی موجود است.)

گزارش مرتبط:

آقای ژو چانگمینگ که به مدت 13 سال در زندان بود، علیه جیانگ زمین شکایت کرد.

تمام مقالات، تصاویر یا سایر متونی که در وب‌سایت مینگهویی منتشر می‌شوند، توسط وب‌سایت مینگهویی دارای حق انحصاری کپی‌رایت هستند. چاپ یا توزیع مجدد محتوا برای مصارف غیر تجاری مشکلی ندارد، اما در این صورت ذکر عنوان و لینک مقاله اصلی الزامی است.