(Minghui.org) حدود سه سال پیش شروع به تزکیه در فالون دافا کردم. از طریق مطالعه فا و با کمک رحمت‌‌آمیز معلم، فهمیدم که نگاه به درون نه‌تنها زمانی که با مصیبت‌ها، تضادها، یا کارمای بیماری روبروییم و به‌دنبال رهایی خود از ناراحتی هستیم، باید انجام شود. بلکه باید در طول هر ثانیه از زندگی‌مان پیوسته انجام شود و باید آن را برای هر عملی که انجام می‌دهیم یا موفق به انجامش نمی‌شویم، هر فکری، هر کلمه‌ای که می‌گوییم و هر قصدی به کار می‌بریم، نگاه به درون داشته باشیم.

استاد بیان کردند:

«تزکیه دربارۀ تزکیه ذهن شخص است.» (سخنرانی در اولین کنفرانس در آمریکای شمالی)
«ازآنجاکه می‌توانید خودتان را تزکیه کنید، خودتان بررسی نمایید و کاستیهایتان را ببینید، پس آیا یک تزکیه‌کننده نیستید؟» (سخنرانی در اولین کنفرانس در آمریکای شمالی)

زمانی که تمرین این روش را شروع کردم، فقط چند دقیقه توانستم مدیتیشن کنم و حتی نمی‌توانستم پاهایم را در وضعیت «نیمه لوتوس» روی هم بگذارم (فقط با یک پا ضربدری می‌نشستم). برای پیشرفت، تا رسیدن به استاندارد استقامت کردم.

درک می‌کنم که ما باید حتی بیشتر در نگاه به درون استوار باشیم تا در آن بهتر و بهتر شویم. باید ادامه دهیم تا زمانی که آن را به یک واکنش فوری، تقریباً یک بازتاب، تبدیل کنیم، که به ما اجازه می‌دهد، زمانی که منحرف می‌شویم، فوراً مسیر را اصلاح کنیم. برای من، مانند پیروی از قطب‌نمای فا است.

اگر با به کار بردن آن در موارد کوچک شروع کنیم، زمانی که زمان مواجهه با آزمایشات بزرگتر فرا می‌رسد، تمرین و درک عمیقتری خواهیم داشت، و سریعتر آگاه خواهیم شد تا بهتر با جن شن رن (حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری) همگون شویم. یادمان باشد که استاد به ما هشدار دادند:

«اما این تزکیه است – آیا هرچیزی روی نداده است تا «عاری از شکاف‌ها» باشید؟ هیچ مسئلۀ ناچیزی وجود ندارد.» (آموزش فا در کنفرانس فای 2015کرانۀ غربی)

همچنین احتمالاً می‌توانیم لایه‌ به لایه به وابستگی‌‌ها عمیق‌تر و عمیق‌تر نگاه کنیم. مطمئناً این چیزی نیست که بتوانیم یک شبه به آن برسیم، اما استاد بیان کردند:

«گرچه افکار بد هنوز وجود دارند، اما گفته‌ام این شیوه‌ای است که به آن شکل تزکیه می‌کنیم. افکار بد به‌تدریج پاک می‌شوند. اگر به‌طور فعالانه آنها را سرکوب نکنید و از آنها رها نشوید، اگر این اراده را نداشته باشید و مصمم نباشید، پس درحال تزکیه نیستید. ارتباط آن این‌گونه است. » (آموزش فا در کنفرانس در اروپا)

و همچنین به ما آموختند:

«مشتاق و ناشکیبا بودن برای موفقیت، خوب نیست. شما باید در تزکیه به‌طور پرتوان و کوشا رو به جلو حرکت کنید- آن درست است، اما فقط با فا.» (آموزش فا در کنفرانس در اروپا)

این فقط درک کنونی‌ام در سطح من است. لطفاً به هر مورد نامناسب اشاره کنید.

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.