اخبار دیرمنتشرشده: بانوی اهل هیلونگجیانگ به‌‌دلیل توزیع مطالب فالون گونگ به ۹ سال‌و‌نیم زندان محکوم شد

وقتی خانم ژو شیائوچینگ فریب خورد و در را باز کرد، پلیس خانه‌اش را بازرسی و مطالب فالون گونگش را توقیف کرد و در زیرزمین اداره از او بازجویی کرد. او از پاسخ دادن به هر سؤالی خودداری کرد.

با ایمان قوی، بر ترسم در روشنگری حقیقت غلبه کردم

«از زمان کسب فالون دافا بسیار از آن بهره‌مند شده‌ام... با صحبت با مردم و توزیع مطالب به‌صورت رودررو دربارۀ آزار و شکنجه اطلاع‌رسانی کرده‌ام. با انجام این کار، با ایمان قوی به فالون دافا و بنیانگذار آن استاد لی، توانسته‌ام از خطر جلوگیری کنم.»

آفریقا: صحبت با مردم درباره فالون گونگ در جمهوری توگو

تمرین‌کنندگان فالون گونگ از 21 تا 24فوریه به بیش از دوازده شهر در توگو در غرب آفریقا رفتند. آنها ضمن معرفی فالون گونگ دربارۀ آزار و شکنجه مداوم تمرین‌کنندگان در چین اطلاع‌رسانی کردند.

تجربه‌های تزکیه‌ام به‌عنوان عضو گروه مارش تیان گوئو

تجربه یک تمرین‌کننده درباره اینکه چگونه به‌طور معجزه‌آسایی شیپور فرانسوی را بدون تجربه قبلی در طی یک ماه یاد گرفت و چگونه اعضای گروه با قلبی پاک و با‌ کوشا‌ماندن در تزکیه خود با هم کار کردند.

فالون دافا زندگی جدیدی به من بخشید

بانویی 80ساله از سفر تزکیۀ خود می‌گوید، این‌که چطور تمرین فالون دافا را شروع و چطور بر بسیاری از موانع، آزمون‌ها و محنت‌‌ها غلبه کرد.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2022