(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از 21 تا 24فوریه2022 به بیش از دوازده شهر در جمهوری توگو در غرب آفریقا رفتند. آنها ضمن معرفی فالون گونگ دربارۀ آزار و شکنجه مداوم تمرین‌کنندگان در چین اطلاع‌رسانی کردند.

مردم در بازارها، میادین عمومی و نزدیک هتل‌ها با تمرین‌کنندگانی برخورد کردند که اصول و مزایای سلامتی ناشی از تمرین این روش را معرفی می‌کردند. تمرین‌کنندگان همچنین بروشورهایی با اطلاعاتی درباره آزار و شکنجه در چین توزیع کردند.

تمرین‌کنندگان بیش از 400 کیلومتر (250 مایل) از جنوب تا شمال کشور را طی کردند که از پایتخت شهر لومه شروع شد. آنها در آنهو، تابلیگبو، تِسِویه، نوتسه، آتاکپامه، آنیه، بلیتا، سوتوبا، سوکوده، بافیلو، کارا، مانگو، داپائونگ، سینکاسه، و کپالیمه توقف داشتند.

تمرین‌کنندگان از جنوب به شمال کشور سفر کردند تا فالون گونگ را معرفی کنند و به مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ در چین بگویند.

تمرین‌کننده‌ای در 21فوریه به مجری یک ایستگاه رادیویی محلی در آنیه درباره فالون گونگ می‌گوید.

تمرین‌کنندگان در 22فوریه غرفه اطلاع‌رسانی در سوکوده راه‌اندازی کردند تا این تمرین را ترویج کنند و دربارۀ آزار و شکنجه در چین به مردم بگویند.

آماده شدن برای ترک سوکوده و رانندگی به‌سوی داپائپنگ در 22فوریه

ترویج این روش و صحبت با مردم دربارۀ آزار و شکنجه در چین در داپائونگ در 23فوریه

تمرین‌کنندگان این تمرین را در 24 فوریه در کپالیمه معرفی می‌کنند و به مردم درباره آزار و اذیت در چین می‌گویند.

ترویج این تمرین و صحبت با مردم دربارۀ آزار و اذیت تمرین‌کنندگان در چین در خیابان‌ها و بازاری در کپالیمه

مردم به فالون گونگ علاقه نشان دادند، فلایرها را پذیرفتند و گوش دادند.

تمرین‌کنندگان یک جدول اطلاعاتی در شهرهای سوکوده، کپالیمه، و داپائونگ راه‌اندازی کردند و به مردم محلی کتاب‌ها و فلایر‌های فالون گونگ ارائه کردند. آنها اصول و فواید این تمرین برای سلامتی را معرفی کردند و پنج تمرین را به نمایش گذاشتند. آنها همچنین دربارۀ آزار و اذیت این روش در چین به مردم گفتند.

مردی که دربارۀ فالون گونگ کنجکاو بود، گفت که قبلاً تمرین‌های مختلفی را امتحان کرده بود و آنها را مؤثر و مفید نیافته بود. پس از اینکه تمرین‌کنندگان اصول و مزایای فالون گونگ را برایش توضیح دادند، گفت که این تمرین راستین و خوب به‌نظر می‌رسد. او یک نسخه از جوآن فالون، آموزه‌های اصلی این روش را خرید و گفت که حتماً آن را مطالعه خواهد کرد.

وقتی تمرین‌کنندگان به کارا رسیدند، مردی چینی برخورد کردند و به او فلایر دادند. او گفت: «آه، فالون دافا!» مرد با دیدن افرادی که این روش را در توگو ترویج می‌کنند بسیار متعجب شد و قدردانی خود را ابراز کرد.

زنی اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ را تأیید کرد و گفت که برای یادگیری فالون گونگ و تمرینات به لومه خواهد رفت.

در طول سفر چهار روزه تمرین‌کنندگان، شرایط زندگی سخت بود و اتوموبیل‌شان خراب شد، اما آنها بر مشکلاتشان غلبه کردند و کارهایی که قصد انجامش را داشتند به پایان رساندند. در آینده، آنها قصد دارند به کشورهای همسایه بنین و غنا بروند تا برکت و رحمت فالون گونگ را پخش کنند.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.