(Minghui.org) اخبار امروز از چین شامل موارد آزار و شکنجه‌ای است که در 5 شهر یا شهرستان در 3 استان رخ داده‌اند، در حالی که دست‌کم 26 تمرین‌کننده در این مکان‌ها به‌تازگی به‌دلیل اعتقادشان تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند. 

1. [شهر لانژو در استان گانسو] پروندۀ خانم جین ییجون به دادستانی ارسال شد
2. [شهر هوایینگ در استان سیچوان] حبس خانم لوئو یوانلینگ در زندان
3. [شهر ویفانگ در استان شاندونگ] پنج تمرین‌کننده دستگیر شدند
4. [چونگ‌چینگ] آقای لی لیانگدوان و آقای لو بنمینگ مکرراً مورد آزارواذیت قرار گرفتند
5. [شهر دژو در استان شاندونگ] 14 تمرین‌کننده تحت تعقیب و آزارواذیت قرار گرفتند

1. [شهر لانژو در استان گانسو] پروندۀ خانم جین ییجون به دادستانی ارسال شد

خانم جین ییجون 48ساله از منطقۀ چیلیهه در 24 سپتامبر 2021 در خانه‌اش دستگیر شد و بیش از چهار ماه است که در بازداشتگاه چیلیهه و بازداشتگاه شماره 1 شهر لانژو حبس است. پروندۀ او به دادستانی تحویل داده شده است.

خانوادۀ خانم جین در صبح 11 فوریه 2022 به ایستگاه پلیس شیائوشیهو در منطقه چیلیهه رفتند. آن‌ها از فنگ یوچن، مأموری مسئول رسیدگی به پرونده، دربارۀ وضعیت او پرسیدند. فنگ گفت: «به‌تازگی پرونده‌ای را دریافت کردیم که دیروز از دادستانی بازگردانده شد. قرار است شواهد بیشتری ارائه کنیم.» بعداً، خانواده با ژانگ چیونگ‌یینگ در دادستانی تماس گرفتند و ازطریق او فهمیدند که پرونده هنوز به دادستانی نرسیده است.

خانواده به‌تازگی دوباره با ژانگ در دادستانی تماس گرفتند. او گفت که پروندۀ خانم جین مجدداً در 9 مارس 2022 به دادستانی ارائه شد. او اظهار کرد که اگر مطالب جدید با واقعیات مطابقت داشته باشد، پس‌از 9 آوریل علیه خانم جین اتهاماتی را در دادگاه مطرح خواهند کرد.

2. [شهر هوایینگ در استان سیچوان] حبس خانم لوئو یوانلینگ در زندان

خانم لوئو یوانلینگ در 4 ژوئن 2019 به‌دلیل توزیع مطالب فالون گونگ دستگیر شد. او در بازداشتگاه گوانگ‌آن حبس و در 11 سپتامبر 2019 در دادگاه شهر هوایینگ محاکمه شد. خانم لو بعداً به سه سال زندان محکوم شد. او در زندان زنان سیچوان حبس است.

3. [شهر ویفانگ در استان شاندونگ] پنج تمرین‌کننده دستگیر شدند

خانم لی مینگشیا، خانم لی هونگمی، خانم ژنگ ژیمی، آقای لو ونشین و همسرش در 4 مارس 2022 دستگیر شدند. خانه‌هایشان نیز غارت شد.

خانم ژنگ و همسر آقای لو به خانه بازگشته‌اند. خانم لی مینگشیا، خانم لی هونگمی و آقای لو در مرکز شستشوی مغزی شهر ژوچنگ حبس هستند.

4. [چونگ‌چینگ] آقای لی لیانگدوان و آقای لو بنمینگ مکرراً مورد آزارواذیت قرار گرفتند

مأمور سی دائومینگ، از ایستگاه پلیس هواشیجیه در بخش لونگشویی در منطقۀ دازو، همراه مأمور دیگری، در 28 ژانویۀ 2022 به خانه آقای لی لیانگدوان رفتند و از فضای بیرون خانه‌اش عکس گرفتند. آقای لی سعی کرد مانعشان شود. مأموران از او پرسیدند که در خانه چه‌کار می‌کنی؟ این دومین باری بود که آن‌ها آقای لی را مورد آزارواذیت قرار می‌دادند.

سی و آن مأمور دیگر اولین بار در سال 2017، مدت کوتاهی پس از آزادی آقای لی از زندان و بازگشتش به خانه، او را مورد آزارواذیت قرار دادند. آن‌ها از خانه‌اش فیلم گرفتند.

سی چند بار هم به خانۀ آقای لو بنمینگ رفت تا عکس‌هایی بگیرد و او را اذیت کند.

5. [شهر دژو در استان شاندونگ] 14 تمرین‌کننده تحت تعقیب و آزارواذیت قرار گرفتند

در ظهر ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲ که آقای لی ژیچیانگ از محل کارش مرخص شد، متوجه شد که تا دم در خانه‌اش او را تعقیب کردند. بعدازظهر آن روز، یکی از کارکنان دفتر مدیریت محله با آقای لی تماس گرفت و گفت که نامش در لیست دادخواهی‌‌کنندگانی است که مقامات بالاتر به دفتر فرستاده‌اند. تماس‌گیرنده به آقای لی یادآوری کرد که هر زمان به خارج از آن بخش می‌رود باید به آن‌ها اطلاع دهد زیرا کارکنان مدیریت محله باید برای دادخواهی او پاسخگو باشند.

دو مأمور در بعدازظهر ۲۴ مارس ۲۰۲۱ به منزل خانم ژانگ شیوچین رفتند و در زدند. کسی جواب نداد. بعداً یک دستگاه نظارت و ردیابی زیر شاسی سه‌چرخۀ برقی خانم لیو یوئپینگ پیدا شد. دو مأمور جوان در طبقۀ پایین ساختمان محل زندگی خانم منگ شیویون مشاهده شدند. در 7 ژوئیه، دو مأمور جوان از شهر دژو، خانم ژانگ و سپس خانم لیو را تعقیب کردند.

صبح 7 نوامبر 2021 که خانم ژانگ پس‌از خرید مواد غذایی به خانه برمی‌گشت، مأموران بخش امنیت داخلی منطقۀ دچنگ و ایستگاه پلیس شینهه‌دونگ جلویش را گرفتند و دستگیرش کردند. او در بازداشتگاه شهر دژو حبس شد و در آنجا مجبورش کردند داروهای نامعلومی را مصرف کند که می‌گفتند فشار خونش را پایین می‌آورد. اگر از خوردن آن‌ها امتناع می‌کرد، به او دست‌بند می‌زدند و با غل‌وزنجیر او را می‌بستند. به خانم چین لانشیانگ از شهرستان پینگیوان که در همان سلول حبس بود به‌دلیل امتناعش از خوردن دارو دستبند زدند و با غل‌وزنجیر او را بستند. خانم ژانگ در غروب 14 دسامبر با قید وثیقه آزاد شد و دخترش او را به خانه برد. کمی بعداز بازگشتش به خانه، پاهایش قرمز و متورم شد و چرک کرد. پاهایش اخیراً بهبود یافت.

ادارۀ پلیس شهر دژو و ادارۀ پلیس شهرستان پینگیوان، در 2 نوامبر 2021 مأمورانی را سوار چند اتومبیل پلیس اعزام کردند تا تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در شهرستان پینگیوان را دستگیر و آزارواذیت کنند. 9 تمرین‌کننده، ازجمله خانم یو یونگ‌پینگ، خانم لی شیائوشیا، خانم کائو شیائویان، و خانم چین لانشیانگ دستگیر شدند. گزارش شد که پلیس از مدتی قبل‌از دستگیری این 9 تمرین‌کننده، آن‌ها را تحت‌نظر داشت.

در 14 دسامبر، مأموران ادارۀ پلیس شهرستان پینگیوان مردم را به منزل خانم پنگ فنگیون در منطقۀ دچنگ هدایت و آنجا را غارت کردند. آن‌ها می‌گفتند که دوربین‌های نظارتی ادارۀ پست فیلم خانم پنگ را درحال ارسال مطالب روشنگری حقیقت گرفته است.

در جریان دستگیری گسترده در شهر دژو در 22 آوریل 2016، یک دستگاه نظارتی زیر شاسی اتومبیل خانم وانگ یوچین نصب شد. درنتیجه، چند تمرین‌کننده دستگیر شدند که برای سه نفر از آن‌ها محکومیت‌های سنگینی صادر شد. خانم وانگ یوچین به شش سال زندان، خانم چن یولانِ ۷۵ساله به چهار سال و ۹ ماه زندان و خانم لو دوئومی به سه سال زندان محکوم شدند.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.