(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از 24 تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در مناطق روستایی چین را ارائه می‌دهیم:

این تمرین‌کنندگان از استاد لی به‌خاطر آموزش این تمرین به دنیا تشکر می‌کنند. آنها قول می‌دهند که در تزکیه خود کوشاتر باشند، فا را بیشتر مطالعه کنند و به افراد بیشتری کمک کنند تا زیبایی فالون دافا را درک کنند.

یک تمرین‌کننده میانسال از شهر بنشی، استان لیائونینگ، نوشت: «من تقریباً از فقیرترین خانواده روستا هستم. در ضمن من خوش قیافه نبودم. همیشه نسبت به دیگران احساس حقارت می‌کردم. پس از کسب فا، متوجه شدم که چقدر خوشبخت هستم. و استاد بزرگترین شکوه را به من عطا کرده‌اند، اگرچه من فقط کمی انجام داده‌ام. ظرفیت قلبم بزرگتر شده است.»

 تمرین‌کننده جوانی از شهر آنشان، استان لیائونینگ، نوشت: «می‌خواهم در روز تولد استاد و همچنین روز فالون دافا، بهترین آرزوهایم را به استاد تقدیم کنم. در این دنیای پر هرج و مرج که پاندمی همه‌گیر شده است، آموزه‌های استاد را به یاد خواهم آورد تا خود را بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری تزکیه کنم.

پیام‌های تبریک دیگری از مناطق زیر ارسال شد:

استان شین‌جیانگشهر ژوکو، استان هنانشهر پانژیهوا، استان سیچوانشهر ژائوچینگ، استان گوانگدونگشهر هنگشوئی، شهر هاندان و شهر لانگ فانگ، استان هبیشهر یانتای، شهر ویفانگ و شهر لینیی، استان شاندونگشهر فویوان و شهر هاربین، استان هیلونگجیانگشهر انشان، شهر تیلینگ و شهر بنشی، استان لیائونینگ

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.