فا را به‌خوبی مطالعه کنید و از مداخله و مزاحمت رها شوید ** با حاشیه‌ی استاد**

همیشه برخی از افراد هستند که نابسامانی ایجاد کرده و امور را آشفته می‌کنند، برای هم‌شاگردی‌ها مداخله و مزاحمت فراهم می‌کنند. بدون توجه به اینکه چه کسی هستید،‌ با صداقت و خلوص نیت تمام تلاش خود را صرف تزکیه کنید و  نهایت کوشش خود را بکنید تا حقایق را روشن کنید و با انجام آن، بگذارید اعمال‌تان گویای آن‌ها باشد. چرا این‌طور است که همیشه به این‌که چگونه این‌ یا آن‌ هستید ادامه می‌دهید؟ آیا آن می‌تواند تزکیه نامیده شود؟ آن به منزله‌ی ایجاد مداخله و مزاحمت درمیان شاگردان است.

لی هنگجی
۲۰ فوریه، ۲۰۰۸