لس آنجلس: تجمع و راهپیمایی توجهات را به 22 سال آزار و شکنجه جلب کرد

یکی از سخنرانان در این تجمع فردی بود که سابقاً معلم بود. او به‌دلیل اعتقادش به فالون دافا در چین تحت شکنجه قرار گرفت. نمایندگانی از سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های اجتماعی که از تلاش‌های تمرین‌کنندگان فالون دافا برای مقابله با کمپین آزار و شکنجه به‌دست ح‌ک‌چ حمایت می‌کنند نیز در این تجمع سخنرانی کردند.

نیویورک: راهپیمایی بیش از ۱۰۰۰ تمرین‌کننده فالون دافا برای اطلاع‌رسانی درباره آزار و شکنجه ۲۲ ساله توسط حزب کمونیست چین و بیدارکردن وجدان مردم

 گروه مارش تیان گوئو راهپیمایی در بروکلین هدایت می‌کرد که سه مضمون را دربر داشت: «فالون دافا خوب است»، «جلوی آزار و شکنجه فالون گونگ را بگیرید» و «خروج ۳۸۰میلیون چینی شجاع از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) را جشن بگیرید.» در پایان این رویداد، ۴۱۷ نفر دیگر ح‌ک‌چ و سازمان‌های وابسته به آن را ترک کردند.

[شرح و تفسیر ۲۰ژوئیه] اداره 610 که زمانی توانمند بود به‌دلیل آزار و شکنجه فالون گونگ با عدالت روبرو است

حتی اگرچه آزار و شکنجه فالون گونگ همچنان ادامه، و اداره 610 همچنان وجود دارد‌، این واقعیت که عوامل اداره 610 با یک پاکسازی داخلی گسترده روبرو هستند‌، نشان می‌دهد ح‌ک‌چ دیگر نمی‌تواند به این آزار و شکنجه ادامه دهد و به انتهای خط رسیده است. حزب خودش این وضعیت را به وجود آورده است و آن انعکاسی از ارادۀ آسمان نیز است.

سازمان‌های حقوق بشری در جلسه آنلاین خواستار پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ هستند

چند متخصص و یک قربانی آزار و شکنجه در این مجمع شرکت کردند و هم مقامات دولتی و هم شهروندان را تشویق کردند که برای پایان دادن به وحشیگری‌های رژیم کمونیستی چین علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ به هم بپیوندند.

[شرح و تفسیر ۲۰ ژوئیه] نقش اصلی کمیته امور سیاسی و حقوقی ح‌ک‌چ و ادارۀ ۶۱۰ در آزار و شکنجه فالون گونگ (قسمت ۲)

این قسمت ماهیت غیرقانونی ادارۀ 610 و نقش آن در هدایت کمپین‌های بدنام کردن و بازداشت نظام‌مند، شستشوی مغزی و زندانی کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ را پوشش می‌دهد.

ژنو، سوئیس: مقامات منتخب در تجمع فالون دافا در مقابل دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل حزب کمونیست چین را محکوم می‌کنند

با وجود بارش باران، چهار عضو شورای سوئیس در آنجا حضور داشتند تا حمایت خود را از اعتراض مسالمت‌آمیز تمرین‌کنندگان ابراز کنند. چند مشاور که نمی‌توانستند حضور داشته باشند، نامه‌های حاکی از  پشتیبانی ارسال کردند.

عناوین مهم


اخبار اخیر

© Copyright Minghui.org 1999-2021