Image for article کانادا: اعضای پارلمان کبک برای جشن روز فالون دافا نامه‌های تبریک ارسال کردند

تمرین‌کنندگان از کبک و انتاریو برای بزرگداشت این مناسبت خاص یک راهپیمایی بزرگ در مونترال برگزار کردند. دو نماینده مجلس نامه‌های تبریک ارسال کردند.

Image for article کانادا: برافراشتن پرچم روز فالون دافا در چهار شهر برای گرامیداشت این تمرین

اخیراً در اسکوگاگ، براک، کمبریج و ساسکاتون، به افتخار روز جهانی فالون دافا، پرچم‌هایی برافراشته و رویدادهایی برگزار شد.

Image for article اندونزی: تمرین‌کنندگان فالون دافا کنفرانس تبادل تجربه برگزار کردند

پانزده تمرین‌کننده تجربیات تزکیه خود را ارائه کردند و دربارۀ کسب مزایای جسمی و ذهنی ناشی از تمرین فالون دافا صحبت کردند.

پیامهای تبریک به استاد لی

مقالات اخیر