فالون چیست؟

نشان فالون دافا «فالون» نامیده می‌شود، یک عبارت چینی که می‌توان آن را به صورت «چرخ قانون» ترجمه کرد. فالون متشکل از دو جزء اصلی است: نمادهای یین- یانگ، که ذاتاً دائوییستی هستند، و سری‌واتساها، که بودیستی هستند. سری‌واتسا که در زبان انگلیسی به سواستیکا (صلیب شکسته) معروف است را می‌توان به‌طور رایجی در بودیسم آسیایی مشاهده کرد.

در فرهنگ آسیایی بار معنایی منفی از سواستیکای منتسب شده به هیتلر و نازی‌ها ایجاد شده است که نسبتاً ناشناخته هستند. در واقع، سواستیکا تاریخی طولانی در بسیاری از فرهنگ‌ها دارد و به‌عنوان نمادی از بخت و اقبال خوب است.

سواستیکا در فالون معرف نمادی از بودا است. مطالب بیشتری درباره سواستیکا و معنای حقیقی‌اش در اینجا موجود است.