دربارۀ دافا

نحوه یادگیری

تمام کتاب‌ها و مقالات فالون دافا و همچنین مطالب صوتی و تصویری به‌طور رایگان در وب‌سایت ‏www.falundafa.org در دسترس و قابل دانلود کردن هستند.

در صورت تمایل، می‌توانید کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی تیان‌تی خریداری کنید. همچنین اغلب می‌توان کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌ها، کتاب‌خانه‌ها و در مکان‌های تمرین فالون دافا که به‌طور داوطلبانه در پارک‌های سراسر جهان تشکیل می‌شود، تهیه کرد.

نشانی مکان‌های تمرین محلی را می‌توانید در وب‌سایت www.falundafa.org پیدا کنید.

مشاهده ماجرای کامل

مقالات اخیر

حقۀ خودسوزی

Video

ویدئو: یک دهه شجاعت

Video

© Copyright Minghui.org 1999-2022