نحوه یادگیری

تمام کتاب‌ها و مقالات فالون دافا و همچنین مطالب صوتی و تصویری به‌طور رایگان در وب‌سایت ‏www.falundafa.org در دسترس و قابل دانلود کردن هستند.

در صورت تمایل، می‌توانید کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی تیان‌تی خریداری کنید. همچنین اغلب می‌توان کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌ها، کتاب‌خانه‌ها و در مکان‌های تمرین فالون دافا که به‌طور داوطلبانه در پارک‌های سراسر جهان تشکیل می‌شود، تهیه کرد.

نشانی مکان‌های تمرین محلی را می‌توانید در وب‌سایت www.falundafa.org پیدا کنید.

مقالات اخیر