چرا آفریدگار به‌دنبال نجات همۀ موجودات است

چرا آفریدگار به‌دنبال نجات همۀ موجودات است؟ زیرا او به همۀ موجودات عشق می‌ورزد! زیرا او کسی است که به همۀ موجودات حیات بخشیده است.

در طول این مرحلۀ نهایی از چرخۀ شکل‌گیری، ثبات، فساد و نابودی کیهان، آفریدگار 200 میلیون سال صرف ساختن سه قلمرو و همچنین برنامه‌ریزی و بناکردن راه‌ها و فرصت‌های بسیاری کرد که به‌وسیلۀ آنها موجودات بتوانند نجات یابند و در طول تمام این زمان‌ها او در حال گذاشتن بنیانی برای فرهنگ، اندیشه و رفتار بشریت بود. علاوه بر این، او از بدن خدایی خود برای ازبین‌بردن و حل‌وفصل کارما و گناهان بسیاری از موجودات استفاده کرد! او همه چیز خود را داده است تا همۀ موجودات را نجات دهد.

در طول آن 200 میلیون سال، آفریدگار به‌طور همزمان با چند بدن، بی‌شمار دفعه بازپیدا شد و در حالی که بر اخلاقیات بشر نظارت و از آن محافظت می‌کرد، پایه و اساس فرهنگ بشریت را در این جهان بنا نهاد. این کار به این علت انجام شد که مردم بتوانند وقتی در آخر زمان، دوران نجات فرا می‌رسید، مطابق با معیاری باشند که موجودات خدایی برای آنها تعیین کرده‌اند. روح‌های مردم در طول اعصار بسیار طولانی تاریخ بارها و بارها بازپیدا شده‌ و ده‌هامیلیون سال در انتظار بوده‌اند. در طول زمان، زندگی و بدن واقعی اکثر مردم جهان (و این برای همۀ اقوام و نژادها این‌گونه است) نوعی پیوند خانوادگی با آفریدگار برقرار کرد. این امر باعث شد که آفریدگار، حتی بیشتر عاشق مردم دنیا، [یعنی] افراد خود باشد. با فرا رسیدن آخر زمان، ممنوع شد که موجودی بدون چنین رابطه‌ای بتواند [به‌صورت] انسان [بازپیدا] شود. این کار به این منظور انجام شد که اطمینان حاصل شود ارائۀ نجات بتواند بهتر انجام شود. در این زمان، بدن واقعی مردم روی زمین، همگی بدن افراد او هستند. حتی موجودات خدایی که مردم به آنها ایمان دارند، موجوداتی که به‌صورت انسان بازپیدا شدند تا آموزه‌های معنوی را منتقل کنند، همگی افراد او هستند. مأموریت آنها این بود که از بدن بشری استفاده کنند تا برای نجات نهایی مردم دنیا توسط آفریدگار، فرهنگی خدایی بنیان گذارند. مذاهب راستینِ بافضیلتی که آنها در این دنیا به جا گذاشتند، به این منظور وجود داشته‌اند که وقتی مردم در انتظار نجات نهایی آفریدگار هستند اخلاقیات را حفظ کنند. آفریدگار حق دارد عاشق مردم خود باشد و عشق او به کسانی که آنها را شایستۀ عشق می‌داند حتی بیشتر است. او این حق را دارد و هیچ فرد یا موجودی حق دخالت ندارد! این برترین رحمت او به این موجودات است!

آفریدگار، پروردگار همۀ موجودات خدایی در کیهان است. او آفریدگارِ پروردگارِ پروردگاران و پادشاهِ پادشاهان است و او فرمانروای همۀ موجودات است؛ از جمله موجودات انسانی، موجودات خدایی و چیزها در سه قلمرو، که همۀ آنها را او آفریده است. عشق او والاترین و مقدس‌ترین موهبت برای همۀ موجودات است! هیچ افتخاری در این دنیا برای هیچ‌کسی بالاتر از این نیست که توسط او دوست داشته شود!

معلم لی هنگجی
۱۷ آوریل ۲۰۲۳

آخرین به‌روزرسانی: ۳۰ آوریل ۲۰۲۳