به کنفرانس فای هند

به کنفرانس فای هند

تمرین‌کنندگان دافا در هند: درود بر همه!

ابتدا برای کنفرانس فای شما آرزوی موفقیت کامل دارم. از طریق این کنفرانس، تمرین‌کنندگان می‌توانند ببینند در مقایسه با دیگران چگونه در مطالعۀ آموزه‌ها و تزکیه در حال پیشرفت هستند و می‌توانند به‌طور پیوسته کوشا بمانند. با انجام این کار می‌توانید کارهای مقررشده برای تمرین‌کنندگان را به‌خوبی انجام دهید، زیرا شما یگانه امید نجات بشر هستید یا خواهید شد. چون نجات موجودات ذی‌شعور در جایی که زندگی می‌کنید به عهدۀ شما است، باید خود را به‌خوبی تزکیه کنید! به‌طور کوشا و استوار تزکیه کنید و مرید واقعی دافا شوید.

دوباره برای کنفرانس فای شما آرزوی موفقیت کامل دارم!

استاد لی هنگجی

13 مه 2023

آخرین به‌روزرسانی ترجمه: ۱۳ مه ۲۰۲۳