درباره موضوع جمع‌آوری وجوه

در طول چند سال گذشته افرادی در سرزمین چین وجود داشته‌اند که بدون اجازه در حال جمع کردن وجه بوده‌اند. آنها به بهانه‌ی کمک به تلویزیون سلسله‌ی تانگ جدید، ‌اِپُک تایمز ‌و رسانه‌های دیگری که توسط شاگردان خارج از چین اداره می‌شوند در حال جمع‌آوری پول از شاگردان بوده‌اند. نمی‌توان این کار را انجام داد. اگر یک شرکت رسانه‌ای برای مدتی طولانی نتواند با اتکا به خودش به طور عادی عمل کند و به حمایت بلندمدت از سوی شاگردان متکی باشد، ‌این به خودی خود مشکلی جدی است. اگر سپس وجوه بیشتری از شاگردان جمع‌آوری شود، اشتباه دیگری خواهد بود. درباره‌ی چنین مشکلاتی بارها با رسانه‌های اصلی صحبت کرده‌ام، و همگی به‌روشنی اذعان داشتند که از شاگردان در چین وجه جمع‌آوری نمی‌کنند. اگر این‌گونه است، آنگاه این افرادی که در سراسر چین در حال جمع کردن وجه می‌باشند چه کسانی هستند؟ به دنبال چه هستند؟‌ در گذشته که آزار و شکنجه در ابتدا شروع شد،‌ غالباً مأموران ح‌ک‌چ و افرادی بد با مقاصد سوء وجود داشتند که با استفاده از انواع بهانه‌ها از شاگردان وجه جمع‌آوری می‌کردند. این بر زندگی روزمره‌ی برخی شاگردان شدیداً‌ تأثیر گذاشت و باعث شد که آنها به‌وسیله‌ی درگیر بودن [در جمع‌آوری وجه] متحمل آزار و شکنجه‌ی شدیدی شوند‌. در آموزش‌های فای قبلی‌ام به موضوع جمع نکردن پول از شاگردان پرداخته‌ام. پس چرا عمل نکرده‌اید؟ ‌(زمانی که خود شاگردان به منظور تهیه‌ی مطالب روشنگری حقیقت همکاری می‌کنند موضوع متفاوتی است.) حتی شاگردانی که در کسب و کار بسیار موفق هستند و استطاعت مالی آن را دارند ابتدا باید مستقیماً‌ از من اجازه بگیرند. همچنین، ‌هر وقت که شاگردان کاری انجام می‌دهند که نباید انجام دهند، ‌شیطان از آن شکاف‌ها بهره‌برداری کرده و کاری می‌کند که آن شاگردانی که درگیر بودند بازداشت شده و شکنجه شوند. لازم است که از این درس بگیرید! از زاویه‌ای دیگر که نگاه کنیم، می‌خواهم که دستگاه‌های رسانه‌ای جاپای محکمی در اجتماع داشته باشند و شرکت‌هایی شوند که به طور معمولی فعالیت دارند. و فقط توسط فعالیت داشتن با چرخه‌ای مثبت می‌توانند در روشنگری حقیقت مفیدتر باشند. در غیر این صورت،‌ آیا چنان حمایت‌های مالی منجر نخواهد شد که آنها ذهنیت مداوم اتکا به شاگردان را داشته باشند، ‌و به‌این ترتیب اداره‌ی آن کسب و کار را به خوبی انجام ندهند؟ اگر امور به این شکل ادامه پیدا کند، ‌آیا آن اتکا، منابع آن شاگردان را به اتمام نخواهد رساند؟‌ و از آن، تقوای عظیم به‌دست نخواهد آمد. امیدوارم که افراد ذهنیت اتکا به شاگردان را، که برخی دستگاه‌های رسانه‌ای دارند، ترویج ندهند. این در ارتباط با همه‌ی شماست: اگر این را به خوبی اداره کنید،‌ خوب است؛ ‌اگر به طور ضعیف اداره‌اش کنید، بد است. امیدوارم که از این درس بگیرید، ادامه ندهید که از روی بی‌مبالاتی وجه جمع‌آوری کرده و حمایت مالی کنید، ‌و مسیر تزکیه‌ی خود را به خوبی بپیمایید!

لی هنگجی
۹ ژانویه ۲۰۱۲