تبریک به کنفرانس فای تایوان

مایلم درود خود را به تمام مریدان دافای شرکت‌کننده در کنفرانس فای تایوان برسانم.

شکلی که تزکیه‌ی دافا اتخاذ می‌کند متفاوت با تمام شکل‌های تزکیه در تاریخ است. علت آن این است که شما مسئولیت یک مرید دافا را بر دوش دارید: مأموریت مقدس نجات موجودات ذی‌شعور در لحظه‌ا‌ی حساس در تاریخ برای بشریت. انتقال حقیقت به مردم دنیا ممکن است ساده به نظر برسد، اما بر آینده‌ی موجودات ذی‌شعور تأثیرگذار است. برای خوب انجام دادن این امر، باید خود را به خوبی تزکیه کنید.

کنفرانس فای شما برای این است که در روند تزکیه [تجربه‌ها] را با هم به اشتراک بگذارید و کاستی‌هایتان در تزکیه را بیابید و به این ترتیب کوشاتر شوید. از این رو، استاد امیدوار است که کنفرانس فایتان کاملاً موفقیت‌آمیز باشد و امیدوار است که در تزکیه حتی کوشاتر باشید.

لی هنگجی
۱۸ نوامبر ۲۰۱۲