مریدان دافا درحال به‌انجام‌رساندن مأموریت‌شان هستند

درود بر همۀ مریدان شرکت‌کننده در کنفرانس فا در استرالیا!

درحال حاضر، می‌توان دید که مریدان دافا، تبلیغات منفی و دروغ‌هایی را که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) پلید هنگام شروع آزار و شکنجۀ مریدان دافا در سراسر دنیا ایجاد کرده بود، اکنون به‌طور کامل متلاشی کرده‌اند، دروغ‌های ح.ک.چ متلاشی می‌شوند و هرج‌ومرجی که ایجاد کردند سروسامان می‌گیرد. مریدان دافا ازطریق شیوه‌های گوناگون، شامل راه‌اندازی رسانه‌ها، ایجاد وب‌سایت‌ها و انجام کارهایی برای روشن‌کردن حقیقت برای حکومت‌ها و کشورهای مختلف، به این امر دست یافته‌اند. تمام این کارها به حکومت‌ها و مردم سراسر دنیا کمک کرده است تا سرشت مهربان و زیبای دافا و تمرین‌کنندگان آن را ببینند و هم‌زمان باعث شده همه جا مردم از جنایات ح.ک.چ علیه بشریت و رفتارهای شنیع، رذیلانه و خبیثانۀ آن مطلع شوند. همۀ این‌ها باعث شده وضعیت معکوس شود. آنچه واقعاً باید برای آن به شما تبریک بگویم این حقیقت است که تلاش‌هایتان برای روشن‌کردن حقیقت باعث شده تعداد بسیار زیادی از مردم دنیا نجات یابند و تعداد بسیار زیادی از مردم چینی از سه سازمان مهم کمونیستی چین خارج شوند و اکنون برای آنها امیدی وجود دارد.

البته فقط دافا و مریدان دافا می‌توانستند به تمام این‌ها دست یابند. بنابراین اگر می‌خواهید هنوز بهتر عمل کنید، پس فا را به‌خوبی مطالعه کنید، چراکه فقط این کار است که آن را ممکن می‌سازد و فقط این کار به شما اجازه می‌دهد مأموریت‌های تاریخی‌تان را کامل کنید.

در پایان، موفقیت این کنفرانس فا را خواهانم!

استادتان،
لی هنگجی
۱۳‌اکتبر۲۰۱۹