به کنفرانس فای اروپا

درود بر مریدان دافای شرکت‌کننده در این کنفرانس فا:

امروزه بیشتر مردم دنیا موجودات سطح بالایی هستند که به دنیای بشری پایین آمدند تا هنگامی که آفریدگار بدن کیهانی را از نو می‌سازد، در انتظار فا و در انتظار نجات باشند. مأموریتی که شما مریدان دافا بر دوش دارید نجات این مردم است.

مریدان دافا برای اینکه بتوانند این مأموریت باشکوه تاریخی را کامل کنند باید فا را به‌خوبی مطالعه کنند. فقط وقتی فا را در قلب‌ و ذهن‌تان داشته باشید می‌توانید به‌خوبی عمل کنید. بنابراین باید به‌طور واقعی و استوار تزکیه کنید.

هدف از کنفرانس‌های فا این است که همه از همدیگر یاد بگیرند و به هم کمک کنند رشد کنند و همچنین خود را ارتقا دهند. از این رو، موفقیت کامل کنفرانس فا را خواهانم!

استاد لی هنگجی
۲۷ اوت ۲۰۲۳