تزکیه در دافا جدی است

«اگر کسی با اشتیاقی که در ابتدا داشت تزکیه کند به‌طور حتم در آن موفق می‌شود.» این گفته‌ای صحیح در جامعۀ تزکیه‌کنندگان است. از زمانی که دافا به عموم مردم معرفی شد، آن بسیاری از اسرار آسمانی را هویدا کرده است. و هویداشدن این اسرار، مردم دنیا و جامعۀ تزکیه‌کنندگان و حتی قلمروهای خدایی را شوکه کرده است. افرادی با رابطۀ تقدیری و بدون رابطۀ تقدیری آمده‌اند تا دافا را کسب و تزکیه کنند. برخی افراد وقتی تزکیه‌شان را شروع کردند بسیار ثابت‌قدم بودند، اما برخی افراد رهاکردن انواع و اقسام وابستگی‌هایی که در طول زمانی طولانی شکل دادند برایشان سخت بوده و با گذشت زمان، برخی افراد سست شدند. علاوه بر این، به‌خاطر مشغلۀ کاری و به‌خوبی اداره‌نکردن محیط خانواده، حتی برای آنان دشوارتر است که زمانی را برای مطالعۀ فا و انجام تمرین‌ها پیدا کنند. گرچه گاهی اوقات در برخی فعالیت‌های گروهی شرکت می‌کنند، اما نمی‌توانند کوشا باشند. با گذشت زمان، دیگر اصلاً مانند تزکیه‌کننده نیستند و حتی شروع به انجام کارهایی کرده‌اند که تزکیه‌کنندگان نباید انجام دهند. اگر به این شکل ادامه دهند بسیار خطرناک خواهد بود!

وقتی هر فردی وارد گروه مریدان دافای اصلاح فا شد، جنبۀ آگاه آن فرد با موجودات خدایی عهد بست و قراردادی را امضا ‌کرد و با زندگی خود قول داد که آن مأموریت تاریخی را که مرید دافا باید به ‌عهده بگیرد، کامل می‌کند. از این رو، از آن لحظه به بعد، زندگی او دیگر توسط سه‌قلمرو اداره نشد. بر همین اساس، استاد اسامی مریدان دافا را از سه‌قلمرو، از قلمروی بشری و از دنیای زیرین، ازجمله جهنم حذف کرد. از آن به بعد، زندگی مریدان دافا فقط توسط دافا اداره می‌شود و دیگر بازپیدا نمی‌شوند و حتی اگر آنان مرتکب گناهانی شوند باز هم توسط جهنم اداره نمی‌شوند. آنهایی که خوب تزکیه می‌کنند به کمال می‌رسند، به جایگاه خود در دنیای جدید بازمی‌گردند تا پادشاهی‌ آسمانی خود را فرمانروایی کنند. آنهایی که نمی‌توانند تزکیه‌شان را کامل کنند، آنهایی که عهد خود را می‌شکنند و آنهایی که علیه دافا مرتکب گناه می‌شوند باید بر طبق عهدی که بر سر زندگی‌شان بستند با تبعات آن مواجه شوند! فقط این‌گونه است که استاد بخشنده است و در تمام مدت به آنان فرصت‌هایی داده است. اما نمی‌دانند که باید سپاسگزار باشند و محکم به وابستگی‌هایشان چسبیده‌اند.

گرچه شکل تزکیۀ مریدان دافا ساختار منعطفی دارد، اما استاندارد برای تزکیه‌کنندگان جدی است و مأموریت تاریخی‌شان جدی و بسیار مهم است؛ زیرا مریدان دافا پس از اینکه به کمال برسند موجودات خاصی خواهند شد و در چشم همۀ موجودات خدایی در کیهان، موجودات روشن‌بین باشکوهی خواهند بود که توسط اصلاح فا تکوین یافتند. چرا نیروهای کهن در خصوص مریدان دافا بسیار سخت‌گیر هستند؟ از یک سو، به شما حسادت می‌کنند. از سوی دیگر، به این دسته از مریدان دافا نگاه تحقیرآمیزی دارند: آنهایی که وابستگی‌های بشری بسیار قوی و بسیار زیادی دارند، آنهایی که وقتی با مسائلی مواجه می‌شوند آنها را بر طبق فا اداره نمی‌کنند و آنهایی که به مسائل از منظر وابستگی‌های بشری‌شان می‌نگرند. بنابراین آنهایی که خوب عمل نمی‌کنند سختی‌های بزرگی دارند و اگر مدتی طولانی به همین شکل ادامه یابد، بسیار خطرناک خواهد بود!

اصلاح فا در حال رسیدن به پایان است و نیروهای کهن می‌خواهند گروهی از افرادی را که نتوانسته‌اند به‌طور واقعی تزکیه کنند یا آنهایی را که مدتی طولانی نتوانسته‌اند عهد خود را گرامی بدارند و نتوانسته‌اند مأموریت تاریخی‌شان را کامل کنند از بین ببرند. به این دلیل، از اهریمن‌ها استفاده می‌کنند تا بدن برخی از بدترین افرادی را که خود را در میان تمرین‌کنندگان جای داده‌اند تسخیر کنند و از افکار و عقاید بشری، وابستگی‌ها، رنجش‌ها و سایر افکار اهریمنی این افراد استفاده می‌کنند تا تمرین‌کنندگانی را که از فا منحرف شده‌اند و به‌طور واقعی تزکیه نمی‌کنند برانگیخته کنند. در ظاهر به نظر می‌رسد هدف این است که محیط مریدان دافا را خراب کنند، اما در واقع نیروهای کهن در حال استفاده از آنها هستند تا گروه مریدان دافا را پاکسازی کنند و چنین افرادی در میان مریدان دافا را افشا کنند: آنهایی که [در بین مریدان] صرفاً وقت‌ تلف می‌‌کنند و کارهای بیهوده انجام می‌دهند [و دیگران را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهند]، آنهایی که در دام وابستگی‌هایشان افتاده‌اند و نمی‌توانند خود را بیرون بکشند، آنهایی که به‌مدت طولانی از فا منحرف شده‌اند و آنهایی که دیگر نمی‌توانند تزکیه کنند. در این لحظۀ حیاتی، کسانی که دنباله‌رو آن اشخاص [تسخیرشده] هستند دقیقاً آنهایی هستند که هدفِ ازبین‌رفتن قرار گرفته‌اند. این علت واقعی استفادۀ نیروهای کهن از افرادی است که مشکل ایجاد می‌کنند.

افرادی که مشکل ایجاد می‌کنند توسط اهریمن‌ها کنترل می‌شوند، اما خودشان این را نمی‌دانند، بنابراین مسلم است که این را قبول نمی‌کنند. مشکل این است که واقعاً برخی افراد ناراضی وجود دارند که وابستگی‌هایی دارند و شنوندۀ این افراد مشکل‌ساز می‌شوند، آنها را می‌پذیرند و تحسین‌شان می‌کنند، به آنها گوش می‌کنند، به آنها توجه می‌کنند و به‌طور کامل جدیت دافا و تزکیه را نادیده می‌گیرند. دافا فای آسمان است و هیچ‌کسی نمی‌تواند آن را خراب کند! آنچه خراب می‌شود قلب بشری است! آنهایی که باعث می‌شوند افراد به این شکل رفتار کنند دقیقاً افرادی هستند که نیروهای کهن می‌خواهند آنها را از بین ببرند. آنهایی که مدتی طولانی از فا منحرف شده‌اند باید به‌طور ویژه‌ای توجه کنند. افرادی که بیش از همه مستعد هستند که دنباله‌رو این افراد باشند، آنهایی هستند که به رنجش و وابستگی‌هایی چسبیده‌اند، شامل افراد ناراضی که به‌خاطر اشتباهاتشان از پروژه‌های دافا کنار گذاشته‌ شدند. وقتی آنان دور هم جمع می‌شوند و نارضایتی‌شان را خالی می‌کنند، وابستگی‌های بشری‌شان به‌طور کامل در حال افشا شدن است. دیده‌ایم که چنین افرادی هرگز از فا برای ارزیابی خودشان استفاده نمی‌کنند و از خود نمی‌پرسند: «آیا این درست است که نارضایتی داشته باشم؟ آیا این چیزی است که یک تزکیه‌کننده باید داشته باشد؟ آیا این همسو با دافا است؟» وقتی کسی به‌خوبی تزکیه نمی‌کند، این موضوعی شخصی است، اما وقتی فا را مختل می‌کند و نجات مردم دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوع جدی می‌شود. چگونه می‌توان اجازه داد مردم دنیا با «اصلاح فا»ی عظیمی که آفریدگار و موجودات خدایی بسیار زیاد، صدهامیلیون ‌سال برای نجات موجودات ذی‌شعور برنامه‌ریزی کردند، مداخله کنند؟! این بزرگترین جنایتی است که هیچ موجودی در هیچ قلمرویی نباید هرگز مرتکب آن شود!

افرادی نیز هستند که می‌گویند تزکیه را مدت‌ها پیش کنار گذاشتند و خود را به‌عنوان شخصی که به ما تعلق ندارد در نظر می‌گیرند و بنابراین فکر می‌کنند که می‌توانند چیزهایی بگویند که به دافا آسیب می‌رساند. اینجا به این افراد می‌گویم: شما توانستید در ابتدا وارد تزکیۀ دافا شوید زیرا با زندگی‌تان قراردادی را امضا کردید. بدون توجه به سن‌تان یا اینکه چه مدت پیش بوده است، بستن عهد جدی است. به‌‌عبارت دیگر، افرادی که می‌گویند دیگر تزکیه نمی‌کنند، خواه در آن اوایل از دافا جدا شده باشند یا این اواخر، شما هنوز باید به عهد خود عمل کنید، خواه تزکیه کنید یا نکنید. وقتی در ابتدا خواستید که در طول اصلاح فای دافای کیهان مرید دافا شوید، آن بسیار بسیار جدی بود. این انتخابی بسیار مهم برای شخص است و عهدی است که با زندگی او امضا می‌شود. پس آیا فکر می‌کنید صرفاً می‌توانید اگر خواستید، تزکیه کنید و اگر نخواستید، تزکیه نکنید؟ چگونه می‌تواند مجاز باشد که انسان‌ها این مسئولیت سنگین کیهانی را، موجودات خدایی را و آفریدگار را شوخی در نظر بگیرند؟! یکبار که عهدی بسته می‌شود، باید به آن عمل شود!

در خصوص این افراد، استاد از روی نیک‌خواهی یکبار دیگر و برای آخرین بار این فا را برای شما تشریح می‌کند. مراقب خودتان باشید و مسیری را انتخاب کنید که به نفع‌تان است! وقتی نیروهای کهن تمام نیروی یک کشور بزرگ تحت کنترل حزب اهریمنی کمونیست چین را برای سرکوب ما به کار گرفته‌اند، آیا هنوز دربارۀ جدیت تزکیه روشن نیستید؟ خداشدن موجودات بشری در تاریخ بی‌سابقه است؛ چگونه می‌تواند جدی نباشد؟ آیا تمام آن درس‌های دردناک مریدان دافایی که در تزکیه خوب عمل نکرده‌اند به اندازه‌ای نیست که شما را بیدار کند؟

استاد لی هنگجی
۱ سپتامبر ۲۰۲۳

آخرین بازنگری: 24 سپتامبر ۲۰۲۳