بعد از ده سال آزار و شکنجه وحشیانه توسط مقامات کمونیست چین، تمرین معنوی چینی فالون گونگ کماکان حضور چشمگیری را در سراسر جهان دارد. این روش هنوز توسط میلیون‌ها نفر در سرزمین اصلی چین تمرین می‌شود، اگرچه آن اغلب به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود. چه چیزی این افراد را اینقدر متعهد به باورشان می‌سازد؟ در «یک دهه شجاعت: روح یک ملت»، نگاهی به چینِ پس از انقلاب فرهنگی می‌کنیم که به‌سرعت در حال تغییر است و این تمرین در آن ظاهر شد. ما ماجرای افرادی را می‌شنویم که به دلایل مختلف شروع به تمرین فالون گونگ کردند، اما آنها می‌گویند که در نتیجۀ این تمرین زندگی‌شان تغییر کرده است. و ده سال بعد از اینکه حکومت کمونیستی این تمرین را ممنوع کرد، در دهمین سالی که تمرین‌کنندگان سراسر جهان 13 مه را به‌عنوان روز جهانی فالون دافا جشن می‌گیرند و 17 سال بعد از اشاعۀ این تمرین برای اولین بار در 13 مه 1992، ما می‌پرسیم که این تمرین برای چین امروز چه معنایی داشته است و برای آیندۀ چین چه معنایی خواهد داشت.

بخش 1: یک دهه شجاعت- تجمعی که چین را تغییر داد

بخش 3: یک دهه شجاعت – هولوکاستِ مخفی چین

بخش 4: یک دهه شجاعت: برداشت مرگبار اعضای بدن در چین

مجموعه مرجع