17 ژوئیه 2000

(Minghui.org) امسال یعنیدر سال 2000، هر کسی در جهان خیالش راحت است که از میان بحران‌های زیادی با موفقیت گذشته‌ایم و درعین حال وارد دورۀ بعدی شده‌ایم. از میان کل مردم جهان چه کسی می‌داند که چرا موجودات بشری  تا این حد خوشبخت هستند؟ چه تعداد طالع‌بین درحال حاضر شهرت و محبوبیت خود را ازدست داده‌اند؟ اما معلم ما هستند که سبب شده‌اند بشر به نجات یافتن امیدوار شود و درحال تحمل این کارما بوده‌اند؛ کارمایی که از زوال بشر طی این دوره از تاریخ ایجاد شد.

از ژوئیه 1999، موجودات اهریمنی در جهان، از این دوره زمانی که دافا در دنیای بشری مورد بازبینی قرار می‌گیرد، سوءاستفاده کرده‌اند و درعین حال موجوداتِ درونِ سه قلمرو که درحال نابود شدن هستند و مخصوصاً پس‌مانده‌های بشریت را کنترل کرده‌اند تا به دافا و مریدان دافا آسیب برسانند. با نگاه به تجلی آن در سطحی بشری، آن حزب کمونیست چین است که با اقدامِ دولت درخصوص بسیج کردن پلیس، نیروهای نظامی، ایستگاه‌های پخش رادیویی، ایستگاه‌های تلویزیونی، دیپلماسی و عوامل مخفی برای گسترش ویرانی‌شان در هر جایی، آسیب را بر دافا تحمیل می‌کند. در واقعیت، آن موجودات اهریمنی در جهان هستند که هم‌زمان که از پس‌مانده‌های بشریت برای تحمیل آسیب استفاده می‌کردند، کارمایی که ازطریق آسیب رساندن به دافا ایجاد کرده بودند و عناصری که از شیطان تشکیل شده‌اند را به سوی تمرین‌کنندگان هل ‌دادند. در مقابله با این نوع وضعیت خطرناک و شریرانه، استاد همه این کارما و عناصر فیزیکیِ عظیم تشکیل شده از شیطان را با هم جمع کردند. استاد با استفاده از بدن خودشان آنها را تحمل و هم‌زمان این عناصر شیطانیِ عظیم را نابود کردند. به‌خاطر اینکه این موجودات شیطانی، چنین مقدار عظیمی از کارما و عناصر سمی را جمع کرده‌ بودند، 9 ماه زمان ‌بُرد تا استاد با استفاده از توان انرژی قدرتمند خود آن را ازبین ببرند. اما ازآنجاکه این عناصر شیطانی و کارما بسیار عظیم بودند، باعث صدماتی جدی برای بدن استاد نیز شده‌اند. موهای استاد خاکستری شده‌اند؛ این چیزی است که ما قادریم ببینیم. درخصوص باقی صدماتی که به بدن استاد وارد شده‌، ایشان درباره آن چیزی نگفته‌اند، چراکه نگران هستند سبب شود شاگردان از موجودات شیطانی متنفر شوند و متعاقباً بر تزکیه شاگردان تأثیر بگذارد. چنین استاد نیک‌خواه و محترمی — در دوره اصلاح فا استاد هر چیزی را برای موجودات ذی‌شعور تحمل کرده‌اند.

هم‌تمرین‌کنندگان بیایید به‌طور کوشا و با شجاعت به جلو پیش برویم. بیایید فرصت‌های مکرری که استاد با فداکاری عظیم برای ما ایجاد کرده‌اند تا به‌سوی کمال پیش برویم را گرامی بداریم!

انسان‌ها آن را گرامی بدارید. اینکه بشر با موفقیت از سال 2000 عبور کرده، کامیابی برای بشریت محسوب نمی‌شود، چه رسد به اینکه به بشر این اجازه را بدهد تا به‌خاطر علایق خودخواهانه‌اش همچنان کارما ایجاد کند.