20 ژوئیه 2000

(Minghui.org) با فرارسیدن اولین سالروز سرکوب وحشیانۀ فالون دافا به‌دست دولت چین، جامعه بین‌المللی و رسانه‌های جهان درخصوص آزار و شکنجه‌ای که تمرین کنندگان فالون دافا متحمل شده‌اند، ابراز نگرانی و همدردی کرده‌ا‌ند. تمرین‌کنندگان در چین، در محیطی سخت و بحرانی، به اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» پایبند بوده‌اند و همچنان به‌طور منظم و با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز و با مهربانی درباره حقایق فالون دافا به دولت و مردم می‌گویند. این نوع از صدای نیک‌خواهانه عدالت و دستاوردهای شجاعانه و مسالمت‌آمیز آنها بدون اهمیت به امنیت شخصی خود سبب شده تا تعداد بیشتر و بیشتری از مردمِ جامعه آنها را درک و از آنها حمایت کنند.

در سراسر سال گذشته که سالی آشفته بود، انواع مختلفی از عوامل مخفی مکرراً بوده‌اند که درحالی که ادعا می‌کردند تمرین‌کننده هستند، با توطئه‌چینی به فعالیت‌ها برای دفاع از فا و اشاعه آن آسیب رسانده‌اند. امیدواریم که همگان همچنان آگاه و هشیار باشند و آن افراد با انگیزه‌های نهانی که موفق به نفوذ در میان تمرین‌کنندگان شده‌اند را افشاء کنند. همگان باید قاطعانه از اصول «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» دافا پیروی کرده و از این اصول محافظت کنند و توطئه نیروهای شیطانی که در تلاش هستند به فا در قلمرو بشری آسیب برسانند را درهم بکوبند.

تحت این محنت شدید، تمرین‌کنندگان باید به‌طور استوار فا را مطالعه کنند، به مطالعه و تمرین روزانه خود ادامه دهند، به‌طور پیوسته وابستگی‌های بشری بنیادین خود را رها کنند و درکشان را از فا ازطریق فا بالا ببرند. ما باید همچنان از انواع و اقسام روش‌های مختلف استفاده کنیم تا درباره حقیقت فالون دافا به مردم بگوییم و این امکان را فراهم آوریم تا تعداد بیشتری از مردمِ مهربان فا را درک کنند و ازنظر معنوی از ما حمایت کنند.

ما همچنان با وقار از دولت چین می‌خواهیم تا به قانون اساسی احترام بگذارد، فوراً آزار و شکنجه فالون دافا را متوقف کند، همه تمرین‌کنندگان فالون دافا که زندانی شده‌اند را آزاد کند، دستور دستگیری استاد لی هنگجی را لغو کند، اعتبار فالون دافا را به آن بازگرداند و به‌طور مسالمت‌آمیز و ازطریق گفتگوی مستقیم این مشکل را حل‌وفصل کند.