(Minghui.org) استاد با توجه به وضعیت‌های مختلف شاگردان، آموزه‌های جدی و مهم بسیاری را به ما ارائه داده‌اند که برایمان روشن می‌کنند چگونه باید از جنبه فا، درکمان را درخصوص رسیدن به کمال ازطریق تمرین کردن این روش صالح تزکیه و درخصوص مجموعه‌ای از سایر مسائل مهم رشد دهیم. ایشان خالصانه و به‌طور خستگی‌ناپذیری، آموزش دادند که مریدانی که به‌طور محکم و استوار تزکیه می‌کنند، باید این زمان خاص که در آن فا کل جهان را اصلاح می‌کند، زمانی منحصربه‌فرد در طول هزاران کالپا (یا «جیه»)، را گرامی بدارند و خودشان را تزکیه کنند. گرامی داشتن دافا گرامی داشتن زندگی خودشان است.

ما متن‌هایی از صحبت استاد را انتخاب کرده‌ایم و آن را اینجا به‌صورت کلام اصلی ایشان (همانطور که از زبان چینی ترجمه شده است) منتشر می‌کنیم. متون برجسته‌شدۀ درون علامت نقل‌قول سخنان استاد هستند.

استاد ابتدا بیان کردند:

«خوشحالم برای آن مریدان، موجودات روشن‌بین بزرگ آینده، که قدم پیش گذاشته‌اند تا در طول این دوره که بیش از یک سال بوده است، به دافا اعتبار ببخشند. آنها چه در زندان محبوس باشند و چه به‌خاطر پایداری و استقامت در تزکیۀ دافا زندگی بشری خود را از دست داده باشند، به کمال می‌رسند.»

اکثریت شاگردان ما جزء این افراد هستند، اما بخشی از شاگردان نیز هستند که برخی درک‌های نادرست دارند. استاد در این متن به آن اشتباهات اشاره می‌کنند:

«برای آنهایی که قادر نیستند هنگام مواجهه با آزمون‌های جدی در میان رنج و محنت‌ها قدم پیش بگذارند و آنهایی که از بهانه‌های مختلف استفاده می‌کنند تا ترس‌های خود را پنهان کنند، متأسفم. آنها علاوه‌براین با حیله‌گرانه‌ترین طرز تفکر‌های بشری ادعا می‌کنند که قدم پیش گذاشتن همان درگیر شدن در سیاست و جنگ و ستیز کردن با مردم است و غیره. آنها علاوه بر فریب دادن خودشان با این بهانه‌ها، سعی می‌کنند آنهایی که می‌خواهند قدم پیش بگذارند را نیز دچار تزلزل کنند. برخی از افراد نیز هستند که می‌گویند، "چرا استاد زودتر به این خاتمه نمی‌دهند؟" بگذارید با استفاده از چند کلمه بشری از آنها انتقاد کنم: "این افراد حتی شرمنده نیستند که این را می‌گویند!" آن مریدانی که در این رنج و محنت‌ها تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، درمیان رنج‌های‌شان دقیقاً منتظر این افراد هستند!  آنها منتظر این افراد هستند تا از بشر بودن بیرون بیایند.»

استاد بیان کردند: «یک شخص چرا دافا را مطالعه می‌کند؟ آن افراد فقط می‌خواهند از دافا به‌دست آورند و آنها دافا را یک سپر محافظ درنظر می‌گیرند. درحالی که دافا با آزار و شکنجه مواجه می‌شود، درحالی که مریدان برای محافظت از دافا دستگیر می‌شوند، تحت آزار و شکنجه قرار گرفته و تا سرحد مرگ مورد ضرب‌و شتم قرار می‌گیرند، آنها درحال انجام چه کاری هستند؟ درحالی که به استادشان افتراء زده می‌شود، آنها درحال انجام چه کاری هستند؟ آیا آنها منتظرند صرفاً چیزی خوب از آسمان به زمین بیفتد؟ آیا آنها منتظرند وقتی این محنت به پایان می‌رسد، به کمال برسند؟ واقعاً نگران آنها هستم. آنها اصلاً نمی‌دانند که این وضعیت برای موجودات حقیقی‌شان چقدر خطرناک است!»

«در حین اصلاح فا، یک فکرِ یک خدا درباره دافا هستی و نابودی او را تعیین می‌کند. آیا آنهایی که دافا را کسب کرده‌اند، می‌توانند چیزها را همانطور که مردم عادی درنظر می‌گیرند، درنظر بگیرند؟ اگر شخصی فا را کسب کرده باشد، اما قادر نباشد به فا اعتبار ببخشد، آیا هنوز شایسته این است که یک مرید دافا باشد؟ بدون توجه به اینکه چطور بر مطالعه فا و انجام تمرین‌ها در منزل ممارست می‌ورزد، اهریمن‌ها او را کنترل می‌‌کنند و او در مسیری شیطانی روشن‌بین می‌شود.»

استاد بیان کردند: «برخی از افراد می‌خواستند منتظر استاد بمانند تا مسائل را بیان کند و به هر کسی بگوید که چه کاری انجام دهد و چطور از فا محافظت کند. آنها منتظر استاد مانده‌اند تا مسائل را بیان کند و به هر کسی بگوید که به پکن برود تا به فا اعتبار ببخشد و منتظرند که استاد به‌طور روشن و واضح به آنها بگوید که [باید] حقایق را برای مردم روشن کنند، اما زمانی که من چیزها را برای‌شان دیکته کنم، آنچه انجام می‌دهند، دیگر خودخواسته و به‌خاطر افکار درست خودشان نیست. زمانی که پاسخ‌ها داده شوند، امتحان پایان می‌یابد، و آنهایی که می‌ترسند قدم پیش بگذارند تا به فا اعتبار ببخشند، برای همیشه فرصت خود را ازدست می‌دهند.»

استاد بیان کردند: «شاگردان خارج از چین درست شبیه شاگردان داخل چین هستند؛ آنها بدنی واحد هستند. اینکه شاگردان خارج از چین، شیطان را افشاء کنند، فا را اشاعه دهند و حقیقت را روشن کنند، بسیار مهم است. تاوقتی که به‌خوبی عمل می‌کنند، آنها  نیز به سوی کمال پیش می‌روند.»

«درواقع، اگر شاگردانی که موقعیت‌های اجتماعی خاص و بالایی در چین دارند، بتوانند در محیط خود با استفاده از شرایط خود به دافا اعتبار ببخشند، درحالی که در نتیجۀ آن خود را برای شیطان افشاء نکنند، آنها نیز درحال اعتباربخشی به دافا به شیوه‌ای عالی هستند.»

استاد بیان کردند: «یک مرید قدیمی دافا امروز به‌جای [صرفاً] مطالعه فا باید حقیقتاً خودش را جزئی از دافا درنظر بگیرد. درحالی که فا را مطالعه می‌کند، باید هم‌زمان نقش یک جزء دافا را ایفاء کند. انجام دادن کاری برای دافا همانند انجام دادن کاری برای خودش است. این بار، این وضعیت حقیقی مریدانی است که از میان این محنت گذشته‌اند.»

«این متفاوت از وضعیت ذهنی مریدان قدیمیِ مربوط به قبل 25 آوریل 1999 است. در آن زمان اینکه مریدان چطور فا را به‌خوبی مطالعه کنند و چطور فا را کسب کنند [نکته کلیدی بود]. آن زمان درباره مطالعه و کسب فا بود؛ حالا علاوه بر مطالعه فا، آن درباره ایفای نقش اعتباربخشی به فا درحالی است که شیطان فا را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهد. شخصی که با عزم و اراده به تعهدش عمل می‌کند یک عضو، جزئی از دافا، است و شخصی است که در اصلاح فا مشارکت کرده است. او باید بداند که چطور به کارها رسیدگی کند و بدون توجه به اینکه در چه محیطی است، با درخشندگی خالصی می‌درخشد.»

تاریخ ثبت: 24 سپتامبر 2000
تاریخ انتشار: 26 سپتامبر 2000
تاریخ بازنگری: 27 سپتامبر 2000