(Minghui.org) درحالی‌که به روز اول اکتبر، روز ملی چین، نزدیک می‌شویم، سرانجام جدیدترین ادعای نادرست در برنامه‌های آزار و شکنجۀ جیانگ زمین علیه فالون گونگ آشکار شده است. امروز، آنها برای تحت تأثیر قرار دادن عقاید عموم در خارج از چین، تحت نام «منبع اخبار وزارت امنیت عمومی چین»، از دو مقالۀ جدیدی که به بحث دربارۀ تزکیۀ اصلاح فا می‌پردازد و در مینگهویی منتشر شده بود عباراتی را با هدف تحریف معنی آن برداشتند و موضوعات تزکیه‌ای که هیچ درکی از آن ندارند را مورد قضاوت قرار دادند. آنها ادعا کردند که «این دو مقاله فوق‌العاده تحریک‌کننده هستند» و اینکه بنیان‌گذار فالون گونگ درحال «حمایت از تمرین‌کنندگان برای رفتن به پکن» هستند.

درمقاله‌ای که اخیراً با عنوان «جیانگ زمین: این رفتار نسنجیده که چین را مفتضح می‌کند متوقف کن» که در مینگهویی منتشر شد، تمرین‌کنندگان فالون گونگ چین به‌روشنی بیان کردند: «تا امروز، ده‌ها هزار تمرین‌کنندۀ فالون گونگ بی‌گناه حبس یا به اردوگاه‌های کار فرستاده شده‌اند و تحت انواع شکنجه‌های غیرانسانی قرار گرفته‌اند. براساس برآوردهای ناتمام، تاکنون بیش از 50 تمرین‌کنندۀ دافا، که هیچ‌کدام از آنها دست به حملۀ متقابل نزدند، براثر آزار و اذیت کشته شده‌اند. درحالی‌که جهان وارد قرن بیست‌و‌یکم می‌شود، چنین ظلمی در چنین مقیاس بزرگی [از سوی حکومت] بر مردمش، شرم‌آورترین صفحۀ تاریخ چین خواهد شد. اگر جیانگ زمین با نادیده گرفتن کامل حقایق، قانون و سیستم دولت به چنین رفتار نسنجیده‌ای ادامه دهد و اصول آسمان‌ها و ارادۀ مردم را نادیده بگیرد و از روز ملی جمهوری خلق چین در اول اکتبر برای جمع‌آوری و بازداشت مجدد تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده کند، آنگاه تمام تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر کشور برای دادخواهی صلح‌آمیز و روشنگری حقیقت به میدان تیان‌آن‌من خواهند رفت.»

درخواست پایان دادن به آزار و شکنجه، استفاده از قلبی خالص و نیک‌خواه برای توضیح حقیقت فالون گونگ به مردم جهان، آگاه کردن تمام موجودات ذی‌شعور به حقیقت آزار و اذیت بی‌رحمانه‌ای که فالون گونگ بیش از یک سال تحمل کرده است – این‌ها کارهایی هستند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ باید انجام دهند و اکنون انجام می‌دهند. این تنها به‌خاطر ده‌ها میلیون تمرین‌کنندۀ فالون گونگ سرزمین اصلی چین نیست، بلکه برای پایداری جامعه، کامیابی مردم و شکوه کشور است.

تزکیۀ فالون گونگ براساس خصوصیات کیهان، حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است و دربارۀ تزکیۀ قلب فرد و توجه به تقوا صحبت می‌کند و این «مسئول بودن نسبت به جامعه، مسئول بودن نسبت به تمرین‌کنندگان» است. تجربۀ شخصی بیش از 100 میلیون نفر در هشت سال گذشته به‌طور کامل نشان داده است که تأثیر فالون گونگ بر جامعه بسیار مثبت بوده و این تمرین برای سلامت جسم و ذهن مردم بسیار مفید است. بنیان‌گذار فالون گونگ در نوشته‌های خویش به‌روشنی تمرین‌کنندگان را هوشیار می‌کنند: «مریدان من، باید به‌خاطر بسپارید که ما درحال انجام عمل تزکیۀ واقعی هستیم! ما باید موضوعات مردم عادی در مورد شهرت، منفعت و احساسات را رها کنیم. یک تزکیه‌کننده به‌غیر از انجام دادن کارهای مربوط به شغلش به‌خوبی، به فعالیت‌های سیاسی یا هر نوعی از قدرت سیاسی علاقمند نخواهد بود؛ اگر این‌طور نباشد، او مطلقاً مرید من نیست.» (نکات اصلی برای پیشرفت بیش‌تر، «عمل تزکیه فعالیت سیاسی نیست»)

از 20 ژوئیۀ 1999، در مواجهه با آزار و شکنجۀ شدید و گسترده، تعداد بسیار زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ با نیک‌خواهی و خالصانه برای روشنگری حقیقت فالون گونگ و افشای این ظلم برای سطوح مختلف دولت و رهبری و مردم جامعه قدم پیش گذاشتند و بدون درنظر گرفتن ایمنی شخصیِ خود فشار عظیمی را تحمل کردند. آنها براساس اعتمادشان به دولت و تعهد به استانداردهای اخلاقی بالا و در شرایط سختی که خانه‌هایشان غارت، از کار اخراج و از مدارس بیرون شده‌اند، این کار را انجام دادند درحالی‌که ممکن است به‌طور غیرقانونی بازداشت، حبس و آزار و شکنجه شده و تحت کار اجباری قرار گرفته یا در هر زمانی محکوم به زندان شوند. کلمات و اعمال آنها برتری فالون دافا و قدرت عظیم آن برای کمک به مردم در «بازگشت به خود اولیه‌ و حقیقی‌شان» را به آسمان‌ها و زمین و مردم جهان ثابت کرده است.

در این محیط تزکیۀ پیچیده، فالون گونگ بیشتر از هر زمانی بر عقلانیت تأکید می‌کند، بر این تأکید می‌کند که «با پیروی از عقل و منطقی بودن به فا اعتبار بخشید، با خردمندی حقیقت را روشن کنید، با رحمت فا را اشاعه و مردم را نجات دهید» [منطقی بودن]. بنابراین، هر فرد یا گفتار و عملی که با الزامات شین‌شینگ (سرشت ذهن، سرشت قلب) فالون گونگ موافق نباشد، تمرین‌کنندۀ فالون گونگ نیست و آن گفتار یا اعمال توسط مریدان دافا گفته یا انجام داده نشده‌اند. همچنین هیچ‌کسی نباید به‌خاطر اعمال غیرتمرین‌کننده‌گونۀ مشخصی از افرادی خاص، به افراد شریر اجازه دهد تا با فعالیت و کوشش راه خود را باز کنند و به شهرت دافا در جهان آسیب برسانند.

همان‌طور که اکنون مردم بیشتر و بیشتری درک کردند، از 25 آوریل 1999، جیانگ زمین و سایرین تلاش بسیاری صرف کرده تا برای بدنامی و انتشار شایعات دربارۀ فالون گونگ راه‌هایی پیدا کنند. از «خودکشی دسته‌جمعی کوه شیانگ در چنین و چنان روزی» و «برای هماهنگی و رسیدن به کمال در چنین و چنان روزی به میدان تیان‌آن‌من بروید» تا مجموعه متون جعلی با هدف آسیب رساندن به تزکیۀ تمرین‌کنندگان، هر مورد در خود چنین خصومت و نیتی برای کشتن دارد. فریب مردم با هدف اصلاح کار  سخت و حبس غیرقانونی تمرین‌کنندگان فالون گونگ پیش از روز اول اکتبر در استان هیلونگ‌جیانگ و سایر مناطق، اقداماتی بودند که به‌طور کینه‌توزانه‌ای با قصد افزایش تضاد بودند. بیشتر اینکه، در پی تلاش ناکام جیانگ زمین در بدنام کردن بنیان‌گذار فالون گونگ در برنامۀ 60 دقیقۀ شبکۀ سی‌بی‌اس و تحریک احساسات علیه فالون گونگ در غرب، تلاش امروز برای انتشار شایعات و تحریف عقاید عمومی با افترا زدن به فالون گونگ به‌خاطر «تحریک» تمرین‌کنندگان به رفتن به میدان تیان‌آن‌من برای تهدید قدرت سیاسی روی داد. این هنوز یک اتهام شریرانۀ نادرست دیگر و یک استدلال مسخره برای شعار «آزار و شکنجه منطقی است» می‌باشد.

طی سال گذشته، دادخواست‌های صلح‌آمیز و فعالیت‌هایی که تمرین‌کنندگان فالون گونگ سراسر دنیا به‌منظور توضیح حقیقت فالون گونگ برگزار کردند، آن افرادی در جامعۀ بین‌المللی که درکی از عدالت دارند را قادر ساخته است که سرشت صلح‌آمیز و سیاسی نبودن فالون گونگ را درک کنند. این دادخواست‌ها به رهبران سطوح مختلف دولت چین نیز کمک کرده است که اشتباه جیانگ زمین را به‌طور کامل درک کنند و آنها شروع کرده‌اند که قاطعانه در برابر سیاست سرکوب جیانگ مقاومت کنند. کل دامنۀ شایعاتی که برای فالون گونگ درست شده نیز قدرت فریب خود را در مواجهه با بدنۀ پرقدرت شواهد و حقایق ازدست داده‌ است. در این شرایط، استفاده از نیرنگی مانند اصرار و طرح‌ریزی برای ایجاد ادعایی که «فالون گونگ قدرت سیاسی را تهدید می‌کند» فوق‌العاده نابخردانه است.

ما تمرین‌کنندگان فالون گونگ از سراسر جهان هر چیزی که در چین (به‌ویژه در پکن) روی می‌دهد را به‌دقت نظاره می‌کنیم. همزمان ما همراه با تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سراسر چین بدین‌وسیله از دولت چین می‌خواهیم که: جیانگ زمین و سایر افرادی که این مسیر فاجعه‌آمیز برای دولت و مردم را برگزیده‌اند را متوقف کنند، سرکوب فالون گونگ از سوی آنها را متوقف کنند، نیکنامی بنیان‌گذار فالون گونگ را اعاده کرده و محیط تزکیۀ قانونی و آزاد را به تعداد بسیار زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ صلح‌جو و مهربان برگردانند.