(تاریخ مقاله اصلی 3 ژوئن 2001)

(Minghui.orgاز دهم ژوئن (یکشنبه) همه مریدان دافای سراسر دنیا به تلاش‌های مشترکی می‌پیوندند و یک بار در هفته در زمان‌های تعیین شده افکار درست می‌فرستند تا تمام شیاطینِ داخل سه قلمرو که به دافا آسیب می‌رسانند را ازبین ببرند.

با شروع از دهم ژوئن (یکشنبه) در ساعت ۰۰:۳۰، ۱:۳۰ و ۲:۳۰ بامداد (به وقت تهران، در شش‌ماهه دوم سال) به‌مدت پنج دقیقه در هر زمان، همه مریدان دافای سراسر جهان، ازجمله آن مریدان دافایی که در سرزمین اصلی چین به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند یا زندانی هستند، درباره ریشه‌کن کردن تمام شیاطینِ داخل سه قلمرو که به دافا آسیب می‌رسانند، تمامي شیاطین را شامل می‌شود و چيزي ناديده گرفته نمی‌شود، فکر خواهند کرد و این عبارتی را که استاد اغلب استفاده می‌کنند، در سکوت خواهند خواند: «فا كيهان را اصلاح مي‌كند، شيطان به‌طور كامل از بين برده می‌شود.» (عبارات چینی برای این عبارات، به‌عنوان مرجع برای شما در پاورقی ارائه شده‌اند.)

حتی اگر در حال راه رفتن، غذا خوردن، کار کردن یا غیره باشید، فرقی ندارد و این فعالیت در هر وضعیتی می‌تواند انجام شود. افکار خود را متمرکز کنید و مجبور نیستید که حتماً در وضعیت مدیتیشن بنشینید. شما باید افکار درست بفرستید. در حالی که افکار درست می‌فرستید، تصور کنید که مانند موجودی الهی با بدنی عظیم، به بلندای آسمان‌ها و به‌طور غیرقابل مقایسه‌ای باشکوه هستید. تلاش خود را روی فکر کردن متمرکز کنید و خالص‌ترین و مصمم‌ترین افکار درست را بفرستید.

علاوه‌ بر این ما پیشنهاد می‌کنیم که هر بار قبل از فرستادن افکار درست برای ازبین بردن شیطانِ درون سه قلمرو، برای 5 دقیقه (یعنی در ساعت ۰۰:25، ۱:25 و ۲:25 بامداد) آرام شوید و درباره ازبین بردن افکار بد در ذهنتان، کارما، عقاید نادرست و دخالت‌های خارجی فکر کنید.

مریدان دافا همانطور که یک بار در هفته در ساعت‌های تعیین شده در بالا شرح داده شد، در زمان‌های تعیین شده افکار درست خواهند فرستاد. همه مریدان دافای سراسر جهان به‌طور هم‌زمان در این فعالیت شرکت خواهند کرد.

تلفظ چینی برای عبارت: «فا كيهان را اصلاح مي‌كند، شيطان به‌طور كامل از بين برده می‌شود

فا: قانون و اصول جهان
جِنگ: پاک می‌کند
چی‌اِن کُن: کیهان
سی اِ اِ: شیطان
چو اِن: به‌طور کامل
می‌یِه: از بین برده می‌شود

(اگر با عبارات چینی آشنا نیستید، می‌توانید از تمرین‌کنندگان چینی در منطقه‌تان کمک بگیرید.)


تلفظ عبارت:

فا جِنگ چي ‌اِن کُن، سي ‌اِ اِ چو اِن مي‌یِه