(Minghui.org) استاد بیان کردند: «اجتماع انسانی مکان خوبی برای تزکیه کردن است، چراکه هر چیزی این‌جا می‌تواند به وابستگی‌ها منجر شود. دقیقاً به‌خاطر این مسئله، شخصی‌که قادر است از آن قدم فراتر گذارد و از شر تمام وابستگی‌هایش به اجتماع انسانی خلاص شود باشکوه است و قادر است به کمال برسد (امور سیاسی نه).»

اینکه یک موضوع مشخص پیامدهای مثبتی برای اصلاح فا دارد به این معنی نیست که سمت و سوی کلی هر اقدام ملموسی که فرد یا افراد درگیر انجام می‌دهند، همگی درست است. اصلاح فا و افرادی که می‌خواهند برای اصلاح فا تلاش کنند دو موضوع کاملاً متفاوت است. این اصلی آشکار است.

به‌عنوان مریدان دافای تزکیه‌کننده در دورۀ اصلاح فا، امکان دارد که هرچه انجام می‌دهیم اثر خود را در تاریخ بگذارد و مرجعی برای نسل‌های آینده شود. درنتیجه، هر گامی که فرد برمی‌دارد برای تشخیص درستی یا نادرستی‌اش، باید با هوشیاری آن را نسبت به دافا بسنجد. این مرتبط با این موضوع مهم است که آیا فرد می‌تواند نسبت به خودش و فا مسئول باشد یا خیر. فقط با «درنظر گرفتن فا به‌عنوان معلم» و نداشتن عقاید و تصورات شخصی و احساسات بشری دنیوی، فرد می‌تواند قضاوت‌های درست و نیک‌خواهانه انجام دهد.

تمام کارهای اصلاح فا که اکنون انجام می‌دهیم، مرتبط با چیزهایی است که قبلاً هرگز انجام نشده است و تمام این کارها مقدار قابل‌توجهی سختی دربر دارد. دقیقاً به این دلیل، تنها وقتی قادر باشیم مسیر مستقیم را ادامه دهیم و آن را به‌خوبی انجام دهیم، ارزشمندی آن می‌تواند آشکار شود، می‌توانیم به کمال برسیم و تقوای عظیم دافا می‌تواند بنا نهاده شود. «هرگز قبلاً این انجام نشده‌ است» دلیلی برای اشتباه کردن در فا نیست، بلکه یک پیش‌نیاز و فرصتی است که یک تزکیه‌کننده کامل شود، آزموده شود و در اصول فا به سمت بلوغ حرکت کند.

تک‌تک کارها در اصلاح فا بسیار مهم هستند چراکه نقش منحصر‌به‌فردی در وضعیت کلی اصلاح فا ایفاء می‌کنند. اما اگر شخصی به‌دلیل دیدگاه یا درک شخصی خود، اهمیت یک وظیفۀ مشخص را به روشی غیراصولی بزرگ جلوه دهد، این اغلب تأثیر مخالف خواهد داشت و با تصویر بزرگ مداخله خواهد کرد. درس‌های بی‌شماری در این‌خصوص وجود دارد و به اندازۀ کافی صریح و روشن است. درس‌ها باید تبدیل به تجربه شوند و نقطۀ شروعی برای ما باشند که از آن نقطه به بعد خوب عمل کنیم. هر کلام مشخص فرد تنها می‌تواند به‌عنوان یک مرجع استفاده شود و کاملاً جدا از فا است.

اصول فا جدی هستند و تزکیه کردن نیز جدی است. آنها قطعاً نباید با احساسات بشری و کار قلمروی دنیوی مخلوط شوند. در مواجهه با موضوعات بحرانیِ مرتبط با اصول دافا که درست یا نادرست هستند، اینکه بتوانیم در همۀ زمان‌ها از اصول فا استفاده کنیم تا سمت الهی‌مان را بر سمت بشری‌مان مستولی کنیم، برای اصلاح فا و تمرین تزکیه بسیار مهم است. از سوی دیگر، احساسات بشری (شامل حفظ وجهه، زیرک بودن، انتقاد خشن، شکست‌های تحمیل‌شدۀ بشری، و سایر احساسات بشری) همگی ماده‌ای خشن و ناصاف هستند که مانع سمت الهی‌مان در به‌دست گرفتن تأثیر هدایت‌کنندۀ خود می‌شوند.

یک ذرۀ دافا باید در تمام زمان‌ها مسئول بودن به فا، مسئول بودن به تمرین‌کنندگان، مسئول بودن به جامعه و مسئول بودن نسبت به خودش را درنظر داشته باشد و از دیدگاه اصول فا به مسائل نگاه کند. این الزام که توسط پیشرفت اصلاح فا مورد قضاوت قرار می‌گیرد، نباید درخواست زیادی باشد.

«ما مریدان دافایی هستیم که در امتداد مسیر نهایی به‌سمت کمال سفر می‌کنیم. باقی ماندن فرد در مسیر مستقیم نیز یک جنبه از اعتباربخشی به فا است.»

ویراستاران مینگهویی

9 ژوئیۀ 2001