آموزش فا در کنفرانس فای بین‌‏المللی واشنگتن دی‌‏سی

(۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱)

سلام به همه! شما سخت کار کرده‌‏اید!

شاید اکنون تجربه کرده باشید که تزکیه چقدر سخت است. چون سخت است، تزکیه‌‏تان می‌‏تواند به موفقیت بینجامد. خیلی‌‏ها در تاریخ در جستجوی دائو بودند-- می‌‏خواستند تزکیه کنند، به کمال برسند، و به ورای چرخه‌‏ی بشری مرگ و تولد دوباره بروند. اما بسیار سخت بود. مطلقاً راهی وجود ندارد که یک شخص بتواند به کمال برسد اگر برای از بین بردن هر نوعی از وابستگی که در میان افراد عادی پرورش داده است از میان تزکیه‌‏ی جانکاه نگذرد. به همین دلیل است که آنچه مریدان دافا نشان داده‌‏اند و آنچه که در این محنت کنونی قادر بوده‌‏اند به انجام برسانند تحسین‌‏برانگیز است، و واقعاً نشان داده است که یک تزکیه‌‏کننده چیست. واقعاً تحسین‌‏برانگیز است که در چنان محیط شیطانی اکثریت بیشتر مریدان قادر بوده‌‏اند که قدم پیش گذارند، به فا اعتبار ببخشند، و به سوی کمال حرکت کنند.

هیچ روش تزکیه‌‏ای در تاریخ به اندازه‌‏ی این روش امروز باعظمت نبوده است، چون هیچ روش تزکیه‌‏ای در تاریخ نمی‌‏توانست واقعاً مردم را در چنین مقیاس وسیعی نجات دهد. و در لحظه‌‏ی تاریخی‌‏ای که در آن هستیم، این فقط موضوعی از اینکه استاد مردم را نجات دهد نیست-- شما در زمانی هستید که فا در حال اصلاح کردن کل کیهان است. تمام خدایان در حال تماشای چیزهایی هستند که در این لحظه در حال نمایان شدن در دنیا هستند. خیلی از پیشگویی‌‏ها در دنیای بشری گفته‌‏اند که وقتی اجتماع بشری به مرحله‌‏ی خاصی در تاریخ برسد، حتی خدایان در آسمان‌‏ها نیاز خواهند داشت که تجدید و یا جایگزین شوند، و حتی بدن‌‏های کیهانی نیاز دارند که بازسازی شوند. خواه پیشگویی‌‏های مختلف در تاریخ باشند یا داستان‌‏های مختلفی که در اطراف دنیا منتقل شده است، آنها از لحظه‌‏ی تاریخی‌‏ای گفته‌‏اند که مردم امروز در آن هستند. بنابراین به بیانی دیگر، هیچ یک از اتفاقات گوناگون در اجتماع بشری امروز تصادفی نیست. چیزی که ما تزکیه‌‏کنندگان با آن روبرو شده‌‏ایم دقیقاً آن لحظه در تاریخ است. در اصلاح فا و در تزکیه، مسیرهایی که شما در پیش گرفته‌‏اید به میزان زیادی صالح بوده‌‏اند.

در طی روندی که موجودات در کیهان از فا منحرف می‌‏شدند، موجودات به جایی رسیدند که دیگر از وجود فا یا الزامات واقعی فا برای موجودات در سطوح مختلف اطلاعی نداشتند. بنابراین این موضوع باعث شده است که موجودات ذی‌‏شعور، وقتی با چیزی به بزرگی اصلاح فای امروز مواجه شده‌‏اند، قادر نباشند که نسبت به فا، مریدان دافا، و من، خود را به طور صحیحی اداره کنند. در حقیقت، نیروهای کهنی که در حال اعمال کنترل بر موجودات ذی‌‏شعور و اثرگذاری بر اصلاح فا بوده‌‏اند آن چیزهایی هستند که واقعاً برای اصلاح فا ایجاد مانع کرده‌‏اند. موجودات در کیهان بیشمار هستند. با این تعداد زیاد از موجودات، درباره‌‏اش فکر کنید، اگر طی اصلاح فا هر موجودی جنبه‌‏ای از خود را که فاسد شده است به نمایش می‌‏گذاشت، موجودات بسیار زیادی در حال ارتکاب گناهان عظیمی علیه فا می‌‏بودند و مجبور می‌‏بودند که از بین برده شوند. آنگاه موجودات ذی‌‏شعور نمی‌‏توانستند نجات داده شوند، درست است؟ و آیا اصلاح فا بیهوده انجام نمی‌‏شد؟ برای همین است که قبلاً گفتم وضعیت را برعکس کردم و از نظم و ترتیب نیروهای کهن استفاده بردم. چون نیروهای شیطانی از بالا تا پایین حضور دارند، بدون از دست دادن حتی یک سطح در حال مداخله با اصلاح فا هستند. این یک تجلی متمرکز از عملکردهای تمام موجودات در سطوح مختلف بعد از انحطاط‌شان شده است. به بیان دیگر، تمام انحطاط موجودات، و تمام وضعیت‌‏های بدی که موجودات می‌‏توانند در طی دوره‌‏ی اصلاح فا به نمایش بگذارند، به طریقی متمرکز در کل سیستم نیروهای کهنی که اصلاح فا را تحت تأثیر قرار می‌‏دهند متجلی می‌‏شود. نظم و ترتیب داده شد که بسیاری از موجودات-- لایه لایه‌‏ی آنها-- اجازه نداشته باشند که در اصلاح فا شرکت کنند تا مانع از این شود که نظم و ترتیب‌شان مختل شود. این دقیقاً چیزی بود که من نیز می‌‏خواستم-- اینکه اجازه نداد که آن موجودات ذی‌‏شعور مستقیماً علیه فا گناه کنند، به طوری که هنوز بتوانند نجات یابند. آنها فکر کردند که نظم و ترتیب‌شان مبتکرانه است، اما آن در حقیقت در کنترل من بود. آنهایی که در آن سیستم نقشی داشته‌‏اند دقیقاً آنهایی در کیهان هستند که باید دور ریخته شوند، و بدترین موجودات هستند، بسیار  بد. آنها همچنین به شکلی متمرکز بدترین درک و رفتار سطوح مختلف را متجلی کرده‌‏اند. در طی اصلاح فا، موجودات امروز در هر چیزی که امکان انجامش برایشان وجود داشت به طور کامل وارد عمل شده‌‏اند. بنابراین اعمال بد آنها خودش دقیقاً چیزی است که واقعاً لازم است در طی اصلاح فا از بین برده شود. اما علیرغم این واقعیت که موجودات نیروی کهن بر اصلاح فا تأثیر گذاشته‌‏اند و حتی کارهای بسیار بدی انجام داده‌‏اند، دوباره و دوباره به آنها فرصت داده شده است، و فقط هنگامی که واقعاً نجاتشان غیرممکن شد تصمیم گرفته شد که کاملاً از بین برده شوند. در مورد آن موجودات دیگر در سطوح مختلف که در مداخله با اصلاح فا شرکت نکرده‌‏اند، آنها می‌‏توانند نجات یابند-- مهم نیست که در طول جریان تاریخ چقدر بد شده باشند-- چراکه آنها در اصلاح فا شرکت نکرده‌‏اند و صدمه‌‏ای وارد نیاورده‌‏اند. و این موجودات اکثریت هستند.

از ابتدا می‌‏دانستم که نیروهای کهن با این امر مداخله خواهند کرد. به نظر می‌‏رسد که چیزها نظمی نداشته باشند، اما در حقیقت بسیار منظم هستند. محنت‌‏ها و آزمایش‌‏های مختلفی که شاگردان‌مان در این دنیا از میان آنها عبور کرده‌‏اند دقیقاً نظم و ترتیب این نیروهای کهن هستند. محنت‌‏هایی که شاگردان تحمل کرده‌‏اند تنها توسط کارمای خودشان سبب نشده است، چه رسد به اینکه موانعی باشند که توسط موجودات بشری برای دافا پدید آمده باشند-- انسان‌‏ها توانایی این کار را ندارند. یک فرد عادی در مقابل یک تزکیه‌‏کننده عاجز و ناتوان است. انسان‌‏های امروز در واقع محنت‌‏هایی داشته‌‏اند که توسط این سیستم نیروهای کهن در سطوح مختلف برایشان نظم و ترتیب داده شده است، و انسان‌‏ها توسط نیروهای کهن در سطوح مختلف کنترل شده‌‏اند. این دلیل آن است که چرا این‌‏قدر پرقدرت شده‌‏اند، که چرا جرئت می‌‏کنند کارهایی نسبت به تزکیه‌‏کنندگان انجام دهند، و اینکه چرا جرئت می‌‏کنند که نسبت به دافا بی‌‏احترامی کنند. آنگاه موضوعی هست که در اینجا مطرح می‌‏شود. به استثنای آن افراد پلید، مردم بسیاری در این دنیا هستند که بی‌‏گناه‌‏اند و توسط هجوم تبلیغات افترا آمیز فریب خورده‌‏اند. وقتی یک شخص با اصول فای کیهان ارزیابی می‌‏شود، اگر ذهن او حاوی افکاری منفی نسبت به دافا باشد، وقتی آزمایش دافا و مریدان دافا تمام شود حذف خواهد شد. درباره‌‏اش فکر کنید-- آیا چنین فردی در خطر نیست؟ علتش این است که آنچه که او مستقیماً با آن مخالف است این فا است. به منظور مورد استفاده قرار دادن این دوره‌‏ی تاریخ و ساختن وضعیتی بینهایت شیطانی در محیط این دنیا، نیروهای کهن از همه نوعی از شیوه‌‏ها استفاده کرده‌‏اند و تمام ابزارهای رسانه‌‏ای داخل و خارج از چین را که می‌‏توانستند حقیقت را آشکار کنند مسدود و مهر و موم کرده‌‏اند. در شکنجه و آزار مریدان دافا، حزب از همه‌‏ی تجربه‌‏هایش در هر مبارزه و جدال پیشین، به همراه روش‌‏های شیطانی همه‌‏ی زمان‌‏ها و همه‌‏ی سرزمین‌‏ها استفاده کرده است. در عین حال، چیزهای بد، حیله‌‏گری، و خیانت‌‏گری‌‏ای که در طول چند هزار سال اخیر در ادراک و خرد چینی‌‏ها شکل گرفته است را نیز مورد استفاده قرار داده است. روش‌‏هایی که اتخاذ کرده بینهایت پلید هستند. به همین خاطر است که در ابتدای این ظلم و ستم، خیلی از مردم دنیا توسط دروغ‌‏ها فریب خوردند. به عنوان تزکیه‌‏کنندگان اصلاح فا، نمی‌‏توانیم صرفاً تماشا کنیم که این موجودات بی‌‏گناه به این شکل به سوی گناه کردن و نابود شدن فریب داده شوند. علتش این است که یکبار که این موضوع به انتها برسد، مرحله‌‏ی بعدی تاریخ بشر شروع خواهد شد، و خیلی از موجودات بد دور ریخته خواهند شد. بدون توجه به اینکه کل این کیهان چقدر وسیع است، آن توسط این فای کیهان خلق شد، و موجودات هر سطح [قرار است که] با اصول فای موجود در هر سطح کیهان هم‌‏خوانی داشته باشند. حتی بنیادی‌‏ترین سرچشمه‌‏های ماده همگی توسط این فا خلق شدند. اگر موجودی علیه فایی باشد که تمام موجودات در کیهان را خلق کرده است، او به کجا خواهد رفت؟ آیا حذف نخواهد شد؟ در طی این دوره، مریدان دافا، با روشنگری حقیقت به هنگام اعتباربخشی به فا واقعاً بسیاری از مردم دنیا را نجات داده‌‏اند. در این وضعیت شدیدی که مریدان در حال شکنجه و آزار شدن هستند، هنوز توانسته‌‏اند که حقیقت را روشن کرده و موجودات ذی‌‏شعور را نجات دهند. آیا این رحمت عظیم نیست؟ به عنوان یک مرید دافا، در هر وضعیتی هم که باشید باید به تمام موجودات ذی‌‏شعور رحمت نشان دهید. از دیدگاه دیگری که نگریسته شود، این واقعیت که مریدان دافا حتی هنگامی که در چنین محیط ستمگرانه‌ای هستند هنوز در حال نجات موجودات ذی‌‏شعورند، عظمت مریدان دافا را حتی واضح‌‏تر آشکار می‌‏کند.

روشنگری حقیقت موضوع ساده‌‏ای نیست-- فقط موضوعی از افشا کردن شیطان نیست. وقتی ما حقیقت را روشن می‌‏کنیم در حال نجات موجودات ذی‌‏شعور هستیم، و این در عین حال درگیر موضوع رشد خود شما و از بین بردن وابستگی‌‏هایتان در طی تزکیه می‌‏شود، و موضوع مسئول بودن مریدان دافا نسبت به فا در تزکیه‌‏شان، و نیز موضوعاتی نظیر اینکه چگونه آن بهشت خود را در کمال نهایی‌‏تان پر و غنی می‌‏سازید. اگر در آینده موجود روشن‌‏بین بزرگی باشید که به کمال رسیده است، نمی‌‏تواند اینطور باشد که در بْعدتان و در محدوده‌‏ی بهشت خود شما موجود ذی‌‏شعوری وجود نداشته باشد. برای همین است که در طی تزکیه‌‏تان نیاز دارید که نشان دهید با رحمت موجودات ذی‌‏شعور را نجات می‌‏دهید، و بهشت خود را غنی و پر سازید. طی اصلاح فا، در حالی که ‌‏اثر و نفوذ نیروهای کهن بر اصلاح فا را ریشه‌‏کن می‌‏کنم در حال انجام نظم و ترتیب‌‏هایی برای شما نیز هستم. چیزها به نظر می‌‏رسند که شیطانی و پرهرج و مرج باشند، حال آن که در واقع همگی واقعاً منظم هستند. نیروهای کهن برنامه‌‏ریزی‌‏های منظمی به عمل آوردند، اما من نیز چیزها را با نظم فراوانی انجام داده‌‏ام. مهم نیست از چه زاویه‌‏ای به آن نگاه کنید، راهی وجود دارد تا نهایتاً این مشکلات را حل و فصل کرد. در طی این دوره [ما باید بر این تمرکز کنیم که] چگونه می‌‏توانیم از این فرصت استفاده برده تا واقعاً خارق‌‏العاده بودن و تقوای عظیم بزرگ یک تزکیه‌‏کننده را نشان دهیم. این فرصت ارزشمندی نیز هست. از آنجا که نیروهای شیطانی کهن اصرار دارند به ما فرصتی بدهند که آنها را از بین ببریم، از آن به خوبی استفاده کنید. تاریخ هیچ‌‏گاه قبلاً شاهد این نبوده است، چیز نایابی است.

برای یک تزکیه‌‏کننده که در محیطی است که میدانی شیطانی ندارد واقعاً آسان است که بگوید می‌‏تواند زندگی و مرگ را رها کند-- درست مثل صحبت کردن شما درباره‌‏ی رها کردن زندگی و مرگ در میدان صالحی نظیر چیزی که امروز در اینجا داریم-- چراکه اصلاً فشاری وجود ندارد. اما اگر در محیطی شیطانی، در محیطی پر از عناصر شیطانی، به فا اعتبار ببخشید و جرئت داشته باشید که برای افشای شیطان قدم پیش گذارید موضوع متفاوتی است. بعد، اگرچه این محیط بسیار شیطانی است-- همه درباره‌‏اش فکر کنید-- آیا ارزشمند و نایاب نیست؟ واقعاً ارزشمند و نایاب است. بعد از این دوره هیچ فرصتی نظیر این وجود نخواهد داشت. شما قادرید که با چنین فرصتی روبرو شوید فقط به خاطر اینکه شما مریدان دافا هستید. هیچ چیزی شبیه این در تزکیه‌‏ی عادی یا تزکیه‌‏ی فردی در گذشته اتفاق نیفتاده است. البته، در تاریخ که به عقب برویم، عیسی و شاکیامونی نیز با محنت‌‏های عظیمی روبرو شدند. محنت‌‏هایی که در آن گذشته آنها را مورد هدف قرار داد نیز، از نظر تاریخی که بگوییم، کاملاً شیطانی بود. اما قبلاً هرگز هیچ کسی از چنین رسانه‌‏های جمعی مدرنی که امروز داریم برای پروراندن این نوع شرارت به چنین شکل سهمناکی، در محدوده‌‏ای به بزرگی کل دنیا، استفاده نکرده است. وسعت شرارت آن‌‏قدر عظیم بوده است که وقتی در ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز شد، مثل این بود که انگار حتی آسمان‌‏ها نیز در حال فروریختن بودند. در بیرون از سرزمین‌‏اصلی چین، به غیر از مریدان دافا عده‌‏ی کمی می‌‏دانستند که فالون گونگ درباره‌‏ی چیست، و تمام دولت‌‏ها و رسانه‌‏های اطراف دنیا به تبلیغات بی‌‏اساس رسانه‌‏های سرزمین‌‏اصلی چین گوش کردند. مردم به تبلیغات فریبکارانه‌‏ی ‌‏چین گوش کرده و آنها را باور کردند، و بنابراین برداشت بدی از ما داشتند. پس چرا احساس می‌‏کنید که محیط امروز آسان‌‏تر شده است؟ زیرا در روشنگری حقیقت‌‏تان حقیقت را درباره‌‏ی شکنجه و آزارِ علیه ما برای مردم دنیا، برای رسانه‌‏ها، و برای دولت‌‏های اطراف دنیا روشن کرده‌‏اید؛ و همچنین به خاطر اینکه هم مهربانی و رحمت شما در اجتماع بشری عادی و هم عملکرد صالح و مرید دافایی شما مورد تأیید مردم دنیا و مورد تأیید خدایان قرار گرفته است. اینها چیزهایی هستند که محیطی را که امروز داریم ممکن می‌‏سازند. فوق‌‏العاده است-- واقعاً فوق‌‏العاده است. شما در برابر تبلیغات افتراآمیز دستگاه تبلیغاتی کل یک ملت، و یک حکومت عظیم-- حکومتی که توسط فرومایه‌‏ترین و پلیدترین افراد مهار و کنترل می‌‏شود-- ایستادگی کرده‌‏اید. هر مرید دافایی که قادر بوده است با پیشرفت دافا همگام شود آنچه را که باید انجام دهد انجام داده است. از سوی دیگر، آن افرادی که از خانه‌‏شان بیرون نیامده‌‏اند اما هنوز فکر می‌‏کنند که در حال تزکیه هستند چگونه ممکن است که بتوانند در حال تزکیه در نظر گرفته شوند؟ البته، افکار بشری، خود را در اجتماع بشری عادی به روش‌‏های مختلفی متجلی می‌‏کنند. وقتی فردی که دافا را یاد گرفته است در مسیرِ اشتباه می‌‏رود، علتش این است که وابستگی‌‏هایی دارد که قادر نبوده است رهایشان کند. و این وابستگی‌‏ها مطمئناً توسط موجودات شیطانی مورد کنترل و سوءاستفاده قرار خواهند گرفت. موجودات شیطانی مشخصاً به دنبال آن افکارتان می‌‏گردند که حاوی وابستگی‌‏هایی هستند به این منظور که آنها را تقویت کرده و به هدف خود مبنی بر در دست گرفتن کنترل برسند. بعد از استفاده شدن توسط اهریمن‌‏ها، این افراد در امتداد مسیری شیطانی "روشن‌‏بین" می‌‏شوند اما هنوز فکر می‌‏کنند که درست هستند، و با در نظر گرفتن مطالب به صورت خارج از متن، در فا به دنبال بهانه‌‏هایی می‌‏گردند تا از خود دفاع کنند.

با نگاه به وضعیت کلی اصلاح فا در حال حاضر، تغییری که بدن کیهانی بزرگ‌‏تر از میان آن گذر کرده است عظیم است. بدن کیهانی جدید پهناور به طور بی‌‏مانندی عظیم و شگرف‌‏تر از همیشه است. پایانی‌‏ترین مرحله‌‏ی اصلاح فا در حال وقوع است، زیرا سیستم‌‏های بدن‌‏های کیهانی به طور فوق‌‏العاده‌‏ای عظیم‌‏الجثه هستند-- به شکلی غیر قابل تصور عظیم هستند-- و سیستمی به این عظمت هنوز هم از ده‌‏ها میلیون سیستم بسیار عظیمی نظیر این ساخته شده است. این درست است، هیچ راهی ندارم که با استفاده از زبان بشری عادی به شما بیشتر درباره‌‏ی این ساختار بگویم-- به نقطه‌‏ای رسیده است که قابل توصیف نیست. این درست است، اما خودتان را دست کم نگیرید. شاید کمال آینده‌‏ای که انتظار شما را می‌‏کشد قلمروی واقعاً باعظمتی باشد. ( تشویق)

روشنگری حقیقت چیزی است که یک یک شما مریدان دافا باید انجام دهید. دوباره این را به شما می‌‏گویم. هر کسی که سعی می‌‏کند بهانه‌‏هایی برای خود بیاورد و هرگز قدم پیش نگذاشته است در اشتباه است. در خصوص اینکه این محنت تا چه زمانی طول خواهد کشید، فکر نمی‌‏کنم که باید درباره‌‏ی این چیزها زیاد فکر کنید. و درباره‌‏ی این نیز فکر نکنید که می‌‏توانید به کمال برسید یا نه، زیرا هر میلی که دارید می‌‏تواند یک وابستگی شود و می‌‏تواند توسط شیطان مورد استفاده قرار بگیرد. به محض اینکه آن نوع از فکر ظاهر شود، شیطان ممکن است تصویر دروغینی برای شما بسازد، و آنگاه این مداخله ایجاد خواهد کرد. قدر زمان حاضر را بدانید و از آن نهایت استفاده را ببرید-- این زمان برای مریدان در نظر گرفته شده است. در حالی که تزکیه می‌‏کنید، اصلاح فا انجام می‌‏دهید، و خود را به سوی کمال حرکت می‌‏دهید، نیاز دارید که موجودات ذی‌‏شعور را نیز نجات دید؛ شما در حال خلق هر چیزی برای آینده هستید. هر چیزی که مریدان دافا امروز انجام می‌‏دهند بینهایت مهم است، و مسیر صالحی که در پیش می‌‏گیرند ممکن است مرجعی برای موجودات در آینده شود. در عین حال، آنها در اجتماع بشری بنیانی برای روش هستی آینده‌‏ی نوع بشر گذاشته‌‏اند. می‌‏دانید، آنچه که در وب‌‏سایت PureInsight ما ارائه می‌‏شود مفاهیم جدید نوع بشر آینده است، و نمایانگر تفکر آینده و دیدگاه‌‏های صحیح نوع بشر جدید است. حالت، رحمت، مهربانی، پاکی و خلوص، درستی و صالحی، و بردباری عظیمی که مریدان دافا در طی دوره‌‏ی اصلاح فا به نمایش گذاشته‌‏اند در حال کمک به شکل دادن اجتماع آینده است. علاوه بر گذشتن مریدان دافا از روند تزکیه در دوره‌‏ی کنونی، کسب فا توسط مردم آینده در زمانی که خواهد آمد نیز وجود خواهد داشت-- این تعهد در دو مرحله انجام می‌‏شود. در آغاز، نظم و ترتیب نیروهای کهن اینطور بود که مجموعاً بیست سال وجود داشته باشد، که به یک دوره‌‏ی اصلاح فا و دوره‌‏ای که در آن فا دنیای بشری را اصلاح می‌‏کند تقسیم می‌‏شد. در طی ده سال اول، استاد اصلاح فا را انجام می‌‏داد و مریدان دافا در طی دوره‌‏ی اصلاح فا تزکیه می‌‏کردند؛ در طی ده سال بعدی، مردم آینده فا را کسب می‌‏کردند. سپس وارد عصر جدید می‌‏شد، و در آن هنگام آینده‌‏ی جدید آغاز می‌‏شد. اما این را به این علت آشکار کرده‌‏ام که چیزها تغییر کرده‌‏اند، اگرچه نه به میزان زیادی. در مورد این خیلی خوشحال نشوید. مخصوصاً آنهایی از شما که خوب عمل نکرده‌‏اید باید بدانید که وقت تنگ است. درباره‌‏ی هیچ چیز دیگری فکر نکنید. در هر کاری که انجام می‌‏دهیم لازم است که نسبت به آینده مسئول باشیم. در این بین، در طی روشنگری حقیقت ما، مردم آینده واقعاً نجات داده شده‌‏اند. به‌‏ویژه، درک و حمایتی که مردم خارج از سرزمین‌‏اصلی چین نسبت به دافا نشان داده‌‏اند بنیانی عالی برای کسب فا توسط آنها و ورود به جامعه‌‏ی بشری آینده گذاشته است.

مردم بیهوده به این دنیای بشری نیامده‌‏اند، زیرا هیچ‌‏گاه بشریتی نظیر بشریت امروز در این محیط زمین وجود نداشته است. همان‌‏طور که می‌‏دانید، اغلب درباره‌‏ی موجودات فضایی صحبت می‌‏کنم. چرا درباره‌‏ی موجودات فضایی صحبت می‌‏کنم؟ زیرا در گذشته آنها انسان‌‏های واقعی در این محیط زمین بوده‌‏اند. در طی دوره‌‏های مختلف تاریخ و در تاریخی حتی دورتر، آنها ساکنان واقعی اینجا بودند. هر تعداد بار هم که زمین جایگزین شده باشد، در هر دوره، موجودات روی زمین، موجودات بشری، شکل و ظاهر متفاوتی داشتند-- تفاوت‌‏های بین آنها عظیم بود. اما تمام آنها ساکنان واقعی این مکان بودند. پس چرا نوع بشر ما در این دوره این ظاهر را به خود گرفته است؟ علتش این است که، می‌‏دانید، فای کیهان قرار بود در اینجا آموزش داده شود، بنابراین در زمان تاریخی‌ِ دوری تمام زمینه‌‏ها در حال تدارک دیده شدن برای اشاعه‌‏ی آینده‌‏ی دافا بود. چیزهایی که شبیه حیوانات هستند مجاز نمی‌‏بودند بیایند تا به فا گوش دهند-- این توهینی به دافا می‌‏بود. بنابراین خدایان انسان‌‏های امروز را به شکل خود خلق کردند. مردم در مذاهب غرب می‌‏دانند که یهوه بشر را به شکل خود خلق کرد؛ مردم در شرق می‌‏دانند که نو وا بشر را به شکل خود خلق کرد. و خدایان دیگری بوده‌‏اند که انسان‌‏های دیگر را خلق کردند. اگر در گذشته موجودات در محیط زمین به‌‏گونه‌‏ای ساخته می‌‏شدند که شبیه خدایان باشند، توهینی به خدایان می‌‏بود، بزرگترین نمایش بی‌‏احترامی به خدایان. بنابراین خلق موجودات بشری در اینجا به شکل خدایان ممنوع بود. اگرچه انسان‌‏های امروز به شکل خدایان خلق شده‌‏اند، خدایان از اینکه درباره‌‏ی انسان‌‏ها به‌‏عنوان خویشاوندان خود فکر کنند امتناع می‌‏ورزند، زیرا طوری که انسان‌‏ها زندگی می‌‏کنند کاملاً با خدایان فرق می‌‏کند. فقط ظاهر بیرونی انسان‌‏ها به ظاهر خدایان شباهت دارد. چیزهای بیشتری وجود دارد. چرا فرهنگ و تمدن چین در طول تاریخ تفاوت زیادی با مکان‌‏های دیگر داشته است؟ کشورها در تمام سایر مناطق مفهوم کشور را دارند، و در تمام مناطق دیگر رهبران ملی آنها شکل پادشاهان را به خود گرفته‌‏اند. فقط در تاریخ چین چیزی نظیر کشور وجود نداشته است-- در عوض، شکل سلسله‌‏ها را به خود گرفت. از نظر تاریخی صحبت کنیم، امپراتورهای چین با پادشاهان در کشورهای دیگر فرق زیادی داشتند. حقیقت این است که در حالی که بنیان‌‏های آن فرهنگ‌‏ها بنا نهاده می‌‏شد، روابط تقدیری با موجودات کیهان به طور پیوسته در حال بنا شدن بودند. در هر دوره از تاریخ، موجوداتی از بهشت‌‏های مختلف به سرزمین چین آمده‌‏اند تا رابطه‌‏ی خود را بنا کنند، و هر یک معرف سیستم کیهانی خود بوده‌‏اند. شاگردان دافا نیز از سیستم‌‏های کیهانی مختلف آمده‌‏اند. بازپیدایی‌‏های آنان در سطوح مختلف جریان زندگی‌‏شان در آن سطوح مختلف بود. آنها در نهایت از بدن‌‏های کیهانی دور می‌‏آیند. می‌‏دانید، "امپراتور یک سلسله درباریان آن سلسله را دارد"-- این چیزی است که مردم می‌‏گویند. گفته‌‏های دیگری نظیر این گفته که "امپراتور یک سلسله درباریان آن سلسله را دارد" وجود دارد، اینها نیز هستند، "حکمران یک سلسله مردم آن سلسله را دارد"، "فرهنگ یک سلسله..."، "لباس یک سلسله...". در گذشته، وقتی سلسله تغییر می‌‏کرد، فرهنگ نیز بلافاصله تغییر می‌‏کرد، و تفاوت‌‏ها در لباس نیز اساسی بودند. تمام اینها توسط موجوداتی از سطوح مختلف به همراه آورده شد. به همین خاطر است که در چین، فرهنگ یا غذاهایش، خانه‌هایش، لباس‌اش، طریقه‌‏ی زندگی‌اش... هر جنبه‌‏ای از فرهنگ بسیار متفاوت با مناطق دیگر بوده است. این به علت تجمع فرهنگ‌‏های آورده شده برای بشر توسط موجوداتی از تعداد بسیار بسیار زیادی از سیستم‌‏های مختلف بوده است. سپس، به مرور زمان، عده‌‏ی مردم از گنجایش این سرزمین چین بیشتر می‌‏شد. بنابراین پس از آنکه رابطه بنا می‌‏شد، افراد در زندگی‌‏های بعدی خود در مناطق دیگر بازپیدایی می‌‏یافتند.

گفته‌‏ام که هیچ کشوری در این دنیا به‌‏صورت تصادفی وجود ندارد-- آنها همگی با منظور و مقصودی وجود دارند. در حقیقت، مردم همگی منتظر فا هستند. خیلی از شاگردان واقعاً این را احساس کرده‌‏اند؛ یعنی، وقتی بعضی افراد فا را می‌‏خوانند، می‌‏گویند، "کل زندگی‌‏ام به دنبال این می‌‏گشتم"، یا "این دقیقاً چیزی است که به دنبالش بودم". چرا موجودات ذی‌‏شعورِ دیگر نمی‌‏توانند در مرحله‌‏ی حاضر فا را بلافاصله به دست آورند؟ علتش این است که از این نظر بازداشته شده‌‏اند. علت اینکه آنها نمی‌‏توانند اکنون وارد شوند این است که یکبار که وارد می‌‏شدند، کارمای خود آنها و انواع عناصر پیچیده‌‏ای که در اجتماع شکل داده‌‏اند-- چیزها در سمت منفی آنها-- نیز به دنبال او می‌‏آمدند، و این، دشواری اصلاح فا در مرحله‌‏ی اول آن را افزایش می‌‏داد. بنابراین نمی‌‏توانیم بگذاریم که آن افراد اکنون بیایند. اما شما باید اصلاح فا را انجام دهید و حقیقت را روشن کنید، زیرا در روند انجام این کار، اگر فردی تمرین‌‏ها را انجام داده باشد یا فا را یاد گرفته باشد-- گرچه به صورت عمیقی نباشد-- او هم‌‏اکنون بنیان کسب فای خود در آینده را گذاشته است. برای همین است که باید این را انجام دهید. به بیان دیگر، به شما می‌‏گویم که خیلی از وضعیت‌‏ها بدون دلیل نیستند. هر چیزی در دنیا برای این دافا آمد، برای دافا شکل گرفت، و برای دافا خلق شد. اصول فای فراوان و اسرار حقیقی فراوانی که به شما گفته‌‏ام قبلاً حتی برای خدایان نیز شناخته شده نبود. حتی وقتی که آنها این چیزها را شنیدند برایشان مثل یک ادراک و دریافت ناگهانی بود. قلمروهای آنها درک‌شان از سطوح بالاتر و دوره‌‏های تاریخی دورتر را محدود می‌‏کند، زیرا یک فرد تا هر ارتفاعی که تزکیه کند اصولی که به آنها روشن‌‏بین می‌‏شود همان‌‏قدر بالا هستند و حقیقتی از کیهان که به آن روشن‌‏بین می‌‏شود به همان اندازه بالا است. بنابراین در دنیای امروز، نمی‌‏توانیم برای موجودات ذی‌‏شعورِ دیگر مسئول نباشیم، نمی‌‏توانیم برای کسب فای موجودات ذی‌‏شعور دیگر در آینده مسئول نباشیم، و نمی‌‏توانیم برای موجودات ذی‌‏شعور دیگر که در آینده فا را کسب کنند بنیانی نگذاریم، زیرا بسیار ممکن است که آنها موجوداتی از سیستم شما باشند. به منظور اشاعه دادن فا در چین، و به منظور اینکه اجازه نداد که افراد معمولی فا را بشنوند، پادشاهان بسیار بسیار زیادی از بهشت‌‏های مختلف و موجوداتی از سطوح بسیار بالا-- که از بسیاری از آنها در طول تاریخ مراقبت کرده‌‏ام-- جمع شدند تا در سرزمین چین بازپیدا شوند. البته، از نظر کسب فا در امروز، با همه یکسان رفتار می‌‏شود، خواه آنها مورد مراقبت بوده باشند یا نه. بنابراین، دلیل حتی بیشتری برای ما وجود دارد که مردم آنجا را نجات دهیم. در میان تبلیغات در هم کوبنده و شریرانه، آنچه که آن افراد مرتکب شده‌‏اند دیگر گناهانی عادی نیست. برخی از آنها محکوم به نابودی هستند، صرفنظر از اینکه از کجا آمدند، و صرفنظر از اینکه چه نوع رابطه‌‏ی تقدیری دارند یا سطح‌شان چه اندازه بالا بود. آیا تأسف‌‏انگیز نیست که چنین چیزی برای یک موجود اتفاق بیفتد؟ کاری از دست ما برنمی‌‏آید. اینطور نیست که استاد نیکخواه نیست. علت آن این است که در طی اصلاح فا موجودات در سطوح مختلف همگی در حال تعیین مجدد جایگاه خود هستند-- این موضوعی از رحمت داشتن نیست، موضوعی از نجات مردم نیز نیست. هر جا که شین‌‏شینگ یک موجود باشد، او همان‌‏جا قرار می‌‏گیرد-- این یک استاندارد است، اصلی از فا است، و چیزی است که برای آینده بنا گذاشته شده است، و نمی‌‏توان به دلخواه آن را نقض کرده و یا از آن تخطی کرد.

هر کاری که مریدان دافای خارج از چین در حال روشنگری حقیقت انجام داده و نشان داده‌‏اند کمتر تحسین‌‏برانگیز نیست، کاری بزرگ و باعظمت است. وقتی به سطوح تزکیه و پیشرفت به سوی کمال می‌‏رسد، اصلاً تفاوتی بین شما و شاگردان در چین وجود ندارد. برای شما نظم و ترتیب داده شد که در اینجا فا را کسب کنید، و نظم و ترتیب داده شد که در اینجا تزکیه کنید. خیلی از مریدان تحصیلات بسیار بالایی دارند، و اکثریت بیشتر مریدان خارج از چین مدارج عالی دارند. چرا به این صورت است؟ دقیقاً برای اینکه بگذارد شما در این زمان حیاتی آنچه را که در میان مردم عادی یاد گرفته‌‏اید و در آنها تبحر دارید در استفاده‌‏ی کامل قرار دهید، برای اینکه بگذارد که شما با استفاده از مهارت‌‏های افراد عادی که دافا برای مردم در این دنیا خلق کرده است به فا اعتبار ببخشید. در عمل، این را خیلی خوب انجام داده‌‏اید. با قضاوت بر اساس مقاله‌‏های روی وب‌‏سایت Clearwisdom و مقاله‌‏های مریدان دافا بر روی وب‌‏سایت Xinsheng‌‏[۱] و در رسانه‌‏های دیگر، می‌‏گویم که برخی از مقاله‌‏هایی که شما نوشته‌‏اید شاهکار هستند-- آنها بسیار مستدل هستند، ایده‌‏هایی [که مطرح می‌‏کنند] محکم و با پشتوانه‌‏اند، تفکر روشن و شفافی را نشان می‌‏دهند، و منطق آنها قوی است. آنها واقعاً تأثیر شوکه کردن و ترساندن شیطان را داشته‌‏اند، و سطح [و کیفیت] آنها بالاست. وقتی آن رسانه‌‏های دروغ‌‏پراکنی در سرزمین‌‏اصلی چین با استانداردی که اکنون داریم سنجیده می‌‏شوند، می‌‏گویم که آنها خوب نیستند. شاگردی گفت، "هیچ مرد قابلی در دربار سلطنتی[۲] وجود ندارد". به نظرم این حقیقت دارد. چه کسی خود را خسته می‌‏کند که به شیطان در دروغ گفتن، و در افترا زدن و بدنام‌‏سازی ما به روشی فرومایه، کمک کند؟ به عنوان مریدان دافا، به طور کامل در حال نشان دادن آنچه که قرار است انجام دهیم هستیم-- این مسئولیت شماست، این چیزی است که مریدان دافای دوره‌‏ی اصلاح فا باید انجام دهند، و شما فوق‌‏العاده خوب عمل کرده‌‏اید. شاگردان داخل چین در حالی که از محنت‌‏ها رنج می‌‏بردند و زجر شکنجه و آزار را تحمل می‌‏کردند، در حال روشنگری حقیقت برای موجودات ذی‌‏شعور بوده‌‏اند، که کارهای باعظمت موجودات روشن‌‏بین بزرگ را پیش از متولد شدن‌‏شان به نمایش گذاشته است. بعضی اوقات که وب‌‏سایت PureInsight را می‌‏خوانم، احساس می‌‏کنم که موجودات جدید و بشریت جدید واقعاً اکنون شروع شده‌‏اند، چون درک شما هم‌‏اکنون قادر است که با درک‌‏های دوره‌‏ی تاریخی جدید و درک‌‏های صالح‌‏ترین موجودات هم‌‏راستا باشد. مریدان دافا برای بشریت در حال بنا گذاشتن بنیانی برای آینده هستند.

یک عامل بسیار شیطانی در شکنجه و آزار مریدان دافا وجود دارد. اینکه، نیروهای کهن نمی‌‏توانند با این واقعیت که برخی شاگردان به کمال خواهند رسید و مریدان دافای دوره‌‏ی اصلاح فا خواهند شد کنار بیایند؛ آنها فکر می‌‏کنند که این شاگردان آن را خیلی راحت کسب کرده‌‏اند، زیرا حتی آنها هم نمی‌‏توانند مریدان اصلاح فا باشند؛ و به این خاطر شیطان را زیر کنترل گرفته و افراد پلید را به کار می‌‏گیرند تا شاگردان ما را مورد ضرب و شتم قرار دهند-- در ضرب و شتم آنها آن‌‏قدر پافشاری می‌‏کنند که آنها بگویند، "تمرین را متوقف می‌‏کنم". آیا این شیطانی نیست؟ آیا یک خدا می‌‏تواند اینطور باشد؟ کیهان در حال اصلاح شدن توسط فا است، و تعداد موجودات حذف شده در هر سطح کاملاً زیاد است. تعداد آنهایی از ما که به کمال خواهند رسید، آنطور که من می‌‏بینم، با حد نصاب فاصله دارد. در آغاز طرح‌‏ریزی کرده بودم که حداقل پنجاه میلیون نفر باشند-- این را هیچ‌‏گاه قبلاً به شما نگفته‌‏ام. ( تشویق) در حال حاضر تعداد کافی نداریم. ولی همین حالا نیز تعداد کاملاً زیادی را داریم. اما، هر طوری هم باشد، به عنوان یک تزکیه‌‏کننده، نباید درباره‌‏ی هیچ چیزی که می‌‏شنوید بیش از حد خوشحال شوید. شاید آنچه استاد اندکی پیش گفت خودش آزمایشی برای شما باشد. از هر وابستگی‌‏ای که دارید رها شوید، و درباره‌‏ی هیچ چیز فکر نکنید. صرفاً هر کاری را که یک مرید دافا باید انجام دهد انجام دهید، و همه چیز پوشش داده خواهد شد. اگرچه شیطان به‌‏طور وحشتناکی شرور به نظر می‌‏رسد، اما اکنون تمام ترفندهای خود را مصرف کرده است، و صرفاً می‌‏تواند به اضافه کردن برچسب‌‏هایی که بر تمرین ما می‌‏گذارد ادامه داده و همچنان از رسانه‌‏ها برای ساختن و جعل چیزها استفاده کند؛ با ذهن بیمارش، ادامه می‌‏دهد که شاگردان را مجبور به نوشتن به‌‏اصطلاح "ندامت‌‏نامه‌‏ها" و امضای چیزهایش کند. خیلی خوب می‌‏داند که همه‌‏ی آنها جعلی است و نمی‌‏تواند قلب مردم را تغییر دهد، پس چرا به انجام آن اصرار می‌‏کند؟ چرا اصرار دارد که وادارتان کند آن کاغذ را امضا کنید؟ چرا پیش از آنکه آزادتان کند اصرار دارد شما را وادار کند که بگویید "تمرین را متوقف می‌‏کنم"؟ یک نفر می‌‏گوید "به تمرین ادامه می‌‏دهم"، و آنها برای او حکم صادر می‌‏کنند؛ فرد دیگری می‌‏گوید "تمرین را متوقف می‌‏کنم"، و فقط به خاطر همین او را آزاد می‌‏کنند. تفاوت بین اینها باورنکردنی است، آیا اینطور نیست؟ آیا این طبیعی است؟ طبیعی نیست. آیا محرز نیست؟ فقط می‌‏خواهند کاری کنند که سقوط کنید، فقط می‌‏خواهند وادارتان کنند که آن کلمات را بگویید. یکبار که آن کلمات گفته شوند، حتی اگر از قلب‌تان نباشند، یک لکه‌‏ی ننگ به جا می‌‏گذارد. برای یک مرید اصلاح فا، این مایه‌‏ی ننگ است. گذشته از این، اگر کارهایی انجام داده باشید که به دافا صدمه زده باشد و قادر نباشید که بعداً در میان اصلاح فا به طور واقعی تمام آن را درست و اصلاح کنید و خساراتی را که برای دافا موجب شده‌‏اید جبران نمایید، واقعاً جدی خواهد بود. یک فکر می‌‏تواند مشخص کند که آیا شما می‌‏توانید آن را با موفقیت بگذرانید. اینکه بتوانید قدم پیش گذارید تا به فا اعتبار ببخشید آزمایشی است که نمی‌‏توان آن را صرفاً با پیروی از جمع و جریان حاصل از آن گذراند. بعضی افراد اندیشیده‌‏اند که در میدان تیان‌‏آن‌‏من منتظر خواهند ماند، و فکر می‌‏کنند که "اگر هر فردی از جمع قدم به بیرون بگذارد من هم بیرون می‌‏آیم". وقتی نمی‌‏بینند تمرین‌‏کنندگان زیادی قدم به بیرون بگذارند، قدمی می‌‏زنند و سپس برمی‌‏گردند. علت آن این است که وقتی همه قدم به بیرون بگذارند، آن جریان است که شما را بیرون می‌‏آورد-- شما در نتیجه‌‏ی رها کردن زندگی و مرگ در اعماق درون خود در حال قدم گذاشتن به جلو نیستید. تزکیه موضوعی فردی است، و دنباله‌‏روی از جمع، عملی نیست. رشد هر فرد باید مستحکم باشد. البته، شاگردان ما در خارج از چین نیاز ندارند که همگی به تیان‌‏آن‌‏من بروند. اگر همگی شما به آنجا می‌‏رفتید، کسی نمی‌‏بود که کارهای اصلاح فا را در خارج از چین انجام دهد. همه‌‏ی اینها در تاریخ نظم و ترتیب داده شده است.

شما یک بدن هستید، درست مثل گونگ استاد. البته شما و گونگ یکی نیستید، فقط مثالی می‌‏زنم. درست مثل گونگ من است، که هم‌‏زمان کارهای مختلفی انجام می‌‏دهد. مقداری از آن با نیروی عظیمی پیوسته در حال پیشروی در کیهان عظیم به طرف ریزکیهان است، به سوی آنچه که بالاتر و وسیع‌‏تر است؛ نیروی آن بسیار عظیم است و سرعت آن بسیار بالاست، همان‌‏طور که افلاک عظیم را اصلاح می‌‏کند از تمام زمان‌‏ها فراتر می‌‏رود. مقداری از آن، بعد از این پیشروی، کارمای گناه‌‏آمیز موجودات سطوح مختلف را از بین می‌‏برد و تمام روابط در هم پیچیده‌‏ی میان موجودات در سطوح مختلف را تعادل می‌‏بخشد. مقداری از آن، موجودات را جذب می‌‏کند، و مقداری از آن، در حال تعیین مجدد جایگاه موجودات است. حتی در ریزکیهانی‌‏ترین سطوح موجودات، در همه‌‏ی سطوح، در حال انجام کارهای مختلفی است. مقداری از آن، کارهایی را در بْعدهای پایین انجام می‌‏دهد، مقداری از آن، شاگردان را حفاظت می‌‏کند، و مقداری از آن، در حال پاکسازی شیطان است-- هر جنبه از گونگ من در حال انجام این کارهاست. به عبارت دیگر، یک بدن لزوماً یک کار انجام نمی‌‏دهد. اما مهم نیست چه کاری انجام می‌دهید، لازم است لایق این باشید که مرید دافا نامیده شوید.

امروز همین اندازه می‌‏گویم. تبادل تجربه‌‏ها و درک‌‏هایتان نیز مهم است. تحت هیچ شرایطی، در هیچ دوره‌‏ای، و هر قدر هم که با کارتان مشغول باشید، نمی‌‏توانید از مطالعه فایتان جدا شوید، چراکه این آن چیزی است که به طور بنیادی تضمین می‌‏کند که رشد کرده و به کمال خواهید رسید. نمی‌‏توانید بدون مطالعه‌‏ی فا کار دافا انجام دهید، وگرنه این یک فرد عادی خواهد بود که در حال انجام کار دافا است. این باید مریدان دافا باشند که کار دافا انجام می‌‏دهند-- این الزامِ موجود برای شما است. اگر افراد عادی در کار دافا کمک کنند، البته که چیز خوبی است، اما آنچه که درباره‌‏اش صحبت می‌‏کنم مریدان دافا هستند. شما باید یک مرید دافا باشید که در حال انجام کار دافا است، زیرا کمال شما اهمیت اول را دارد. در حال حاضر، کمال شما در صدر همه چیز است. البته، مسئول بودن شما نسبت به دافا و نجات دادن موجودات ذی‌‏شعور قسمتی از کمال‌‏تان است. این را به شما می‌‏گویم: همه‌‏ی شما می‌‏گویید که استاد در حال نجات تمام موجودات ذی‌‏شعور است، اما وقتی همگی به کمال برسید و به عقب نگاهی بیندازید، تمام موجودات ذی‌‏شعوری را که در آن زمان نجات دادید خواهید دید. وقتی حقیقت را روشن می‌‏کنید در حال نجات موجودات ذی‌‏شعور هستید.

همین‌‏قدر می‌‏گویم. اکنون می‌‏توانید کنفرانس را ادامه دهید.

(۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱)


[۱]  ‏Xinsheng— یک وب سایت چینی‏‌زبان که توسط تمرین‌‏کنندگان دافا اداره می‏‌شود و برای عموم مردم در نظر گرفته شده است. نام آن را می‌‏توان به‌‏صورت "زندگی جدید" یا "هستی جدید" ترجمه کرد.

[۲]  یک اصطلاح چینی باستان درباره‌‏ی رده‌‏ی معینی از حکومت.