با افکار درست به امور بنگرید

هم اکنون، مریدان دافای سرزمین اصلی چین از تلویزیون استفاده می‌‏کنند تا به مردم امکان دهند حقیقت را بدانند، [این عمل] افشای آزار و شکنجه شیطانی است و موجودات ذی‌شعوری که ذهن‌شان توسط فریب شیطان مسموم شده است را نجات می‌‏دهد، و عمل باشکوهی از روی رحمت است.

گروه اراذل سیاسی شیطانی در برخورد با مریدان دافا هرگز از قانون پیروی نکرده است، پس مجدداً به‌واسطه‌ی وابستگی ترس‌تان، با اعمالی که مریدان دافا به منظور روشن کردن حقیقت در حال انجامشان هستند، مخالفت نکنید. مهم نیست که شیطان چطور شکنجه می‌کند، آن‌چه که انتظار مریدان دافا را می‌کشد هنوز هم کمال است، و آن‌چه که انتظار موجودات شیطانی را می‌کشد چیزی نیست مگر بازپرداخت ابدی در جهنم، به‌خاطر تمامی آن‌چه که برای آزار و شکنجه و مداخله با اصلاح فا و مریدان دافا انجام داده‌اند.  

لی هنگجی
۸ مارس ۲۰۰۲