تنها یک نمایش

آسمان نقش پرده را ایفا می‌کند،
و زمین صحنه‌ی نمایش.
کیهان حرکت می‌کند،
آسمان و زمین باز می‌شود.
همه‌چیز در سراسر اعصار،
برای فا روی داده است.
فالون می‌چرخد، سه پهنه[۱] را نو می‌کند.

لی هنگجی
۵ فوریه ۲۰۰۲[۱] عبارت چینی‌ای که در اینجا "سه پهنه" ترجمه شده است، سن کاییک عبارت قدیمی است که به آسمان‌ها، زمین، و انسان اشاره می‌کند. این عبارت گاهی به‌صورت "سه قدرت" ترجمه شده است.