(Minghui.net) هر زمان که یک مرید دافا در سرزمین اصلی چین در اردوگاه کار اجباری تا سر حد مرگتحتآزار و شکنجه، شستشوی مغزی و غیره قرار می‎گیرد، ما، به‌عنوان سایر مریدان دافا، فوراً آن افراد شروری را که به‎طور مستقیم در این توطئه دست داشته‎اند و دستور آزار و شکنجه را صادر کرده‎اند، و همچنین کسانی که به‎طور مستقیم در آزار و شکنجه شرکت کرده‏اند را افشاء می‏کنیم. اطلاعات شخصی مانند اسم، جنسیت، سن، عنوان شغلی، محل کار و غیره مربوط به افراد شروری که مرتکب این جنایات شده‏اند را مستند و در جهان منتشر میکنیم.

هر زمان چنین وضعیتی رخ می‎دهد که در آن،مریدان دافا تا سر حد مرگ تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرند، این کار را انجام می‏دهیم و هر دفعه، برای یک دورۀ زمانی به انجام این کار می‎پردازیم. با استفاده از روش‎های مختلف، با تلاش‎های هماهنگ‌مان که در جهت یک هدف مشترک است، همچنان مردم سراسر چین و جامعۀ بین‌المللی را از این موضوع مطلع می‎کنیم. آن دسته از افراد شرور را به‎طور خاص افشاء می‎کنیم که درجهت آزار و شکنجه مریدان دافا از باند ستمکار جیانگدنباله‌روی می‎کنند و آن بدهی‎های خونین را مستقیماً از آن‌ِخود کرده‌اند.

29 مارس، 2003