(Minghui.org)

بخش اول: مقدمه

با الهام از نتایج بررسی وضعیت سلامتی انجام شده در چین، قبل از ژوئیه سال ۱۹۹۹، [که رژیم جیانگ شروع به آزار و شکنجه فالون گونگ کرد]، چندتمرین‌کننده فالون دافا در شمال امریکا، درباره وضعیت سلامتی ناشی از تمرین  فالون گونگ در مقیاسی کوچک به بررسی پرداختند.

با توجه به ماهیت پیچیده‌ترِ ترکیب و ساختارِ مردم در شمال امریکا و اینکه اکثر قریب‌به‌اتفاق تمرین‌کنندگان در شمال امریکا دارای سابقه تحصیلی و آموزشی بسیار بالایی هستند، بنابراین موضوع سطح تحصیلات را نیز در پرسشنامه اضافه کردیم. ازآنجا‌که فالون دافا برای بسیاری از تمرین‌کنندگان میسر کرده است که سیگار را ترک کنند، موضوع مصرف سیگار، قبل و بعد از تمرین فالون گونگ را هم مورد بررسی قرار دادیم تا تعداد افرادی که سیگار را ترک کردند، تخمین بزنیم. و اما درخصوص بهبود کلی وضعیت‌های سلامتی، از برخی از پرسش‌نامه‌هایی استفاده کردیم که اداره بهداشت ملی ایالات متحده در «بررسی سلامت ملی» در میان گروه افراد میانسال مورد استفاده قرار داده است.

ما پرسشنامه‌ها را برای یک گروه از تمرین‌کنندگان در ایالات متحده و کانادا فرستادیم که مایل به شرکت در آن بودند و ۲۳۵ پاسخ دریافت کردیم که ۲۰۲ پاسخ از ایالات متحده، ۳۲ باسخ از کانادا و یک پاسخ از کشوری دیگر بودند. مقایسه داده‌های جمع‌آوری‌شده درخصوص شرایط سلامتی افراد قبل و بعد از تمرین فالون گونگ نشان می‌دهد که تمرین فالون گونگ به بهبود سلامت فرد کمک کرده است. داده‌های جمع‌آوری شده به محیط اکسل برده شد و تجزیه و تحلیل واقعی و محاسبات با نرم‌افزار آماری SAS و S-PLUS انجام شد.

آمارها نشان داد که تمرین‌کنندگان در شمال امریکا نسبتاً جوان هستند و سوابق تحصیلی بسیار خوبی دارند. ‌ارزیابی وضعیت‌های سلامتی آنها قبل و بعد از تمرین فالون گونگ نشان داد که شرایط سلامتی آنها به‌طور چشمگیری بهبود یافته است. در ادامه به نتایج به‌دست‌آمده می‌پردازیم.

قسمت دوم: نتایج بررسی

الف- توزیع جغرافیایی

الف. ۱. استان / ایالت

جدول ۱) توزیع جغرافیایی افراد مورد مطالعه

بیست و یک نفر از افراد مورد مطالعه ایالت/ استان خود را مشخص نکردند.جدول فوق تعداد نتایج این تحقیق را نشان می‌دهد که از ایالت‌ / استان‌های مختلف جمع‌آوری شدند.

الف. ۲. جنسیت ۱۳۷ نفر (۵۸.۳ درصد) زن و ۹۸ نفر (۴۱ درصد) مرد

نمودار ۱ توزیع جنسیت

الف. ۳. نژاد در میان ۲۳۳ پاسخ، ۲۲۶ نفر (۹۷ درصد) چینی و ۷ نفر (۳ درصد) سفید‌پوست هستند.

الف. ۴. سن در میان ۲۳۰ پاسخ، متوسط سن ۳۸.۹ است (انحراف استاندارد ۱۳.۶ و محدوده سنی از ۴ تا ۷۸ است.)

نمودار ۲ توزیع سنی

الف. ۵. مدت زمان انجام تمرین (تا دسامبر ۱۹۹۹) در میان ۲۲۹ پاسخ، طول مدت متوسط انجام تمرین ۲۶.۴ ماه (انحراف استاندارد ۱۴.۲ و مدت زمان انجام تمرین ۱ تا ۶۴ ماه است.)

نمودار ۳ توزیع مدت زمان انجام تمرین

الف. ۶. سطح تحصیلات در میان ۲۳۳ پاسخ، فقط بالاترین مدارک تحصیلی به‌دست‌آمده توسط گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر را مورد ملاحظه قرار دادیم. (شکل ۴)

نمودار ۴ توزیع تحصیلی

الف. ۷. شغل نمودار ۵ توزیع شغل / مهارت افراد شاغل (۱۳۷ نفر) را نشان می‌دهد.

نمودار ۵ توزیع اشتغال

ب. داده‌های مربوط به سلامتی

ب. ۱. قد و وزنگروه سنی ۱۸ سال و بالاتر  (۲۳۰ نفر)، متوسط قد برای مردان ۱۷۲ سانتیمتر است، (انحراف استاندارد ۸.۲ سانتیمتراست)؛ متوسط قد برای زنان ۱۵۹.۲ سانتیمتر است، (انحراف استاندارد ۵.۵ سانتیمتراست) متوسط وزن برای مردان است۶۷.۹ کیلو (انحراف استاندارد ۱۱.۴ کیلو است)؛ متوسط وزن برای زنان ۵۶.۶ کیلو است. (انحراف استاندارد ۱۰.۹ کیلو است.)

ب.  ۲.  وضعیت سیگار کشیدن و نوشیدن مشروب ۱۸ نفر از افراد قبل از تمرین فالون گونگ عادت به کشیدن سیگار داشتند و همه آنها بعد از تمرین سیگار را ترک کردند. به‌طور میانگین تنها ۴.۵۸ روز طول کشید تا سیگار را ترک کنند. تعداد۱۰۳  نفر قبل از تمرین عادت به نوشیدن مشروبات الکلی داشتند، ۱۰۰ نفر بعد از تمرین نوشیدن را ترک کردند، ۲ نفر کمتر از ۳ فنجان در هفته می‌نوشند و ۱ نفر به پرسشنامه پاسخ نداد.

ب. ۳. ارزیابی درخصوص وضعیت‌های سلامتی قبل و بعد از تمرینِ شرکت‌کنندگان

پاسخ‌های دریافت‌شده از سوی ۲۳۰ شرکت‌کننده حاوی اطلاعات کاملی درباره وضعیت‌ سلامتی‌ آنها قبل از تمرین است.

نمودار ۶ آمار درباره وضعیت سلامتی‌ شرکت‌کنندگان قبل از تمرین

پاسخ‌هایی که ۲۲۶ شرکت‌کننده تحویل داده‌اند شامل اطلاعات کاملی درباره وضعیت سلامتی‌ آنها بعد از تمرین است.

نمودار ۷ آمار درباره وضعیت سلامتی‌ شرکت‌کنندگان بعد از تمرین

از نتایج نمودارهای ۶ و ۷ و همچنین جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود که ۲۲۴ شرکت‌کننده بعد از تمرین درخصوص وضعیت سلامتی‌شان، بهبود قابل‌توجهی داشته‌اند.

جدول ۲ مقایسه وضعیت‌های سلامتی قبل و بعد از تمرین

نمودار ۸ مقایسه وضعیت سلامتی قبل و بعد از تمرین

ب. ۴. درباره وضعیت بیماری‌ها قبل و بعد از تمرین.

جدول ۳ آمارها درباره بهبود بیماری‌ها پس از تمرین

تعداد کل بیماری‌ها
نوع بیماری بهبودی کامل بهبودی چشمگیر بهبودیافته بدون تغییر بدترشدن مجموع
فشارخون بالا ۷ ۵ ۱ ۱ ۰ ۱۴
بیماری قلبی ۱۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۹
سکته مغزی ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳
آمفیزم یا آسم زخم دستگاه گوارش سرطان ۱۰ ۳۵ ۴ ۲ ۹ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۴۵ ۶
بیماری قند و کلسترول بالا ۲ ۲ ۱ ۰ ۰ ۵
زکام سینوزیت ۲۳ ۱۳ ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵ ۱۶
برونشیت مزمن نارسایی کلیوی ۸ ۱۳ ۲ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱۷
هپاتیت و سایر بیماری‌های مربوط به کبد ۱۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴
سایر بیماری‌ها ۴۰ ۱۸ ۲ ۱ ۰ ۶۱

ب. ۵. وضعیت علائم ایجاد ناراحتی قبل و بعد از تمرین. جدول ۴ به‌طور خلاصه بهبود علائم ایجاد ناراحتی قبل و بعد از تمرین را شرح می‌دهد.این علائم از سوی پزشکان تشخیص داده نشده بود. از این جدول می‌توانیم مشاهده کنیم که علائم بهبود آشکاری را نشان داده‌اند.

جدول ۴ آمارهای مربوط به بهبود علائم ایجاد ناراحتی

تعداد کل نمونه‌ها
علائم ایجاد ناراحتی مجموع بهبودی بهبودی چشمگیر بهبودیافته بدون تغییر بدتر شدن مجموع
ناراحتی مفاصل و نواحی اطراف آن مانند درد، سفتی و تورم ۴۳ ۱۲ ۲ ۱ ۰ ۴۸
درد مانند کمردرد، درد عضله، سردرد و سردردهای میگرنی ۷۴ ۱۴ ۴ ۷ ۰ ۹۹
بی‌خوابی، اختلالات شنوایی ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳
خستگی مزمن ۴۰ ۸ ۳ ۰ ۰ ۵۱
سایر علائم که پزشکان آنها را تشخیص نداده بودند ۴۰ ۱۸ ۲ ۱ ۰ ۶۱

بخش سوم: نتیجه‌گیری

این گزارش درخصوص بررسی وضعیت سلامت، خلاصه‌ای از نتایج یک نظرسنجی از ۲۳۵ تمرین‌کننده فالون گونگ درباره وضعیت سلامتی آنها است. گزارش مذکور نشان می‌دهد که تمرین فالون دافا در سلامتی مفید است. در برخی از تمرین‌کنندگان پس از تمرین، بیماری‌های مزمنی که دچار آنها بوده‌اند به‌طور کامل ناپدید شدند، در برخی علائم بیماری‌ها کاهش یافت و افراد سیگاری کشیدن سیگار را ترک کرده‌اند. با استفاده از مدل‌های آماری (اینجا نشان داده نشده است) برای بررسی این داده‌ها نشان داد که در اکثر قریب به اتفاق شرکت‌کنندگان، هرچه زمان تمرین آنها طولانی‌تر باشد، در وضعیت سلامتی آنها بهبودی بهتری حاصل می‌شود.