(Minghui.org) پس از انتشار مقالۀ «اهریمنی نشوید که فا را تضعیف می‌کند»، هیئت تحریریه مینگهویی هشدار دیگری را در مقاله‌ای با عنوان «مانع نابودی خود و دیگران شوید؛ مورد استفادۀ مأموران مخفی قرار نگیرید» منتشر کردند. پس از آن، گزارشاتی دریافت کردیم که اعلام می‌کرد برخی از تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین، چهره‌های مشخصی را در بودیسم عبادت می‌کنند (این بار چیزی با نام کونگ و شینگ نامیده شد) و بعضی حتی تا آنجا پیش رفتند که ادعا کردند «روشن‌بین شده‌اند» و استاد بودند که از آنها خواستند استادی در بودیسم پیدا کنند و گفته‌های مشابه دیگر و سعی کردند که آنچه انجام می‌دادند را توجیه کنند.

به‌عنوان یک تزکیه‌کننده، پیش از اینکه کاملاً به بازشدن گونگ و روشن‌بینی برسیم، چه‌کسی جرأت می‌کند ادعا کند که تا سطح مشخصی تزکیه کرده است؟ این افراد حتی نمی‌توانند از بنیادی‌ترین اصل «تعهد به یک روش» پیروی کنند، با این‌حال آنها جرأت می‌کنند که دربارۀ «روشن‌بینی» صحبت کنند. به‌جای اینکه ثابت کنند که در سطح بالایی هستند، سطح پایین‌ و وابستگی‌های قوی‌شان را آشکار کردند. آنها به اعتبار‌بخشیدن به خودشان و خودنمایی وابسته هستند. اگر چنین افرادی باشیم، آیا یاوران تاریک و اهریمنان فاسد به شما اجازه می‌دهند که به‌عنوان مریدان دافای دورۀ اصلاح فا در تزکیه صعود کنید؟ آنها بی‌شک شما را به پایین تا جهنم هُل خواهند داد! آیا جرأت می‌کنید بگویید که تزکیه را در دافا کامل کرده‌اید؟ چطور ممکن است که موجودات روشن‌بین درست‌ در کیهان جدید که در دافا تزکیه کرده‌اند این کلمات غیرمنطقی و اعمال و رفتاری که شما نمایش داده‌اید را نشان دهند؟

در‌خصوص تمام آن تمرین‌کنندگانی که خودشان را در این رویداد یا رویدادهای مشابه درگیر کرده‌اند، نقطۀ شروع‌تان ممکن است این باشد که می‌خواستید نشان دهید که چقدر خوب تزکیه کرده‌اید یا برخی وابستگی‌های مردم عادی را ارضاء کنید، اما نتیجۀ واقعی این است که شما نه‌تنها خودتان را نابود می‌کنید بلکه با تلاش‌های سایر مریدان در اعتباربخشی به فا مداخله می‌کنید. شما آنچه شیطان می‌خواهد را انجام داده‌اید. شما خودتان را در معرض آزار و شکنجۀ یاوران تاریک و اهریمنان فاسد قرار داده‌اید و زندگی‌تان در خطر است—با‌این‌حال هنوز آن را نمی‌دانید! شما حقیقتاً به خودتان و دیگران آسیب می‌رسانید.

فوراً بیدار شوید! استاد بخشنده هستند. شما برای مدتی طولانی وابستگی به خود و خودخواهی را رها نکردید که منجر به این شده است که آن وابستگی‌ها بزرگ شده و توسط شیطان مورد استفاده قرار گیرد و باعث شود که به‌طور غیرمنطقی مرتکب اشتباه بزرگ بی‌اعتبار کردن و نابود کردن صلاحیت‌تان برای مرید دافا بودن شوید. در چنین شرایطی، استاد نیک‌خواه ما هنوز از شما دست نکشیده‌اند و اجازه نداده‌اند که خدایان بر اساس قوانین آسمان شما را مجازات کنند و به شما امکان داده‌اند که هنوز فرصت‌هایی برای اصلاح اشتباهات‌تان داشته باشید و پیش از اینکه اصلاح فا به پایان برسد، بازگردید و مسیر خود را تزکیه کنید. امید می‌رود که فوراً ذهن خود را پاک کنید و به مسیر راستین انجام استوار سه کارِ مریدان دافا بازگردید. فریب دادن و آسیب رساندن به خودتان و همچنین دیگران را متوقف کنید!