(Minghui.org) اخیراً پس از خواندن «آموزش فا در عید پاک در کنفرانس فای نیویورک 2004» ارائه شده توسط استاد، تعدادی از شاگردان استان هنان در چین، به‌جای اینکه نجات نیک‌خواهانه و دشوار استاد را درک کرده و اهمیت روشنگری حقیقت، چیزی که استاد همواره در چند سال گذشته به ما یادآوری کرده‌اند را به‌فوریت درک کنند تا با تزکیۀ مدبرانه و منطقی خود، در انجام سه کاری که مریدان دافا باید انجام دهند از زمان به‌خوبی استفاده کنند، آنها افکار نسنجیدهو کلمات جسورانه‌ای را رشد داده‌اند که مانع پیشرفتشان در تزکیه شده و اثر نامطلوبی بر سایر تمرین‌کنندگان گذاشته است.

این چند نفر جسورانه می‌گویند که: «می‌خواهند عوامل بیرون کیهان را اصلاح کنند و هنگام فرستادن افکار درست باید فکر از‌بین بردن عوامل بیرون کیهان را نیز اضافه کرد.» بیشتر اینکه، آنها درحالی‌که وابستگی‌های بشری قوی‌ای دارند، ادعا می‌کنند که به این «روشن‌بین شده‌اند» که نه‌تنها آنچه شاکیامونی و مسیح آموزش دادند فای منحرف قدیمی است، بلکه «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری» نیز فای کیهان کهن است و در‌نتیجه چنین و چنان. برخی از افرادی که هنوز نمی‌دانند تزکیۀ دافا به چه معنایی است و اینکه تزکیه دافا لازم می‌داند که «فا را به‌عنوان استاد در‌نظر بگیریم»، این کلمات و رفتارهای افترا‌آمیز به بودا و فا را تکرار می‌کنند.

تزکیۀ دافا امری جدی است و شاگردان باید به‌طور استوار و جدی با پیروی از فای استاد تزکیه کنند. حتی اگر به‌درستی به برخی از اصول فا روشن شدیم، هنوز لازم است که شین‌شینگمان را با تزکیۀ استوار رشد دهیم. اگر امروز یک «تئوری جدید» درآید و فردا یک «روش جدید گفتن چیزها» رایج شود، انجام این چیزها بدون شک از سوی فردی است که درخصوص «تزکیه به سطحی بالا» خودنمایی می‌کند و وابستگی مداخله‌گرانه را ارضاء می‌کند. درواقع این دقیقاً آشکار می‌کند که افرادی که این چیزها را می‌گویند جوهر تزکیه و چگونه تزکیه کردن را درک نکرده‌اند. این تجلیات یک ذهن ناپایدار و فقدان خویشتن‌داری بوده و کلمات و اعمال یک تزکیه‌کننده نیست و اگر آن به درازا کشانده شود، برای نیروهای کهن بسیار آسان خواهد بود تا از این شکاف سوءاستفاده کنند. امیداوریم که تمام تمرین‌کنندگان مرتبط با این موضوع فوراً بیدار شوند، این وابستگی‌ها را رها کنند و فا را به‌خوبی و با ذهنی آرام مطالعه کنند.

در اینجا می‌خواهیم به هم‌تمرین‌کنندگان سایر مناطق که چیزهای مشابهی را شنیده یا دیده‌اند یادآوری کنیم که توجه به نگاه به درون داشته باشند، فکر کنند که چرا هر کدام از افراد شاهد این بودند و نیز فضایی برای بهبود پیدا کنند. ما باید خودمان را به‌طور سخت‌کوشانه در هنگاه رویارویی با هر مشکلی پاک کنیم.

درعین‌حال،‌ صرف‌نظر از اینکه برخی تمرین‌کنندگان چه گفتند، باید ذهن‌مان را آرام و وابستگی‌های بشری را رها کنیم، حقیقتاً فا را به‌عنوان استاد درنظر بگیریم و به‌طور پیوسته ذهنی آگاه را حفظ کنیم. اگر همه بتوانیم از خودمان شروع کنیم و میدان افکار درستمان را درست و مستحکم کنیم، آنگاه این خودش یادآوری و کمک بسیار خوبی برای آنهایی است که تمرکزشان بر تزکیۀ اصلاح فا نیست و فکر می‌کنند که درست کردن چیزی جدید و متفاوت به این معنا است که آنها درست و در سطوح بالاتر هستند. مسلماً این انتخاب هر فرد است که به‌طور حقیقی تزکیه کند یا نه. ما باید با مهربانی به یکدیگر یادآوری و کمک کنیم، اما نباید تحت تأثیر کلمات و اعمال مداخله‌گرانۀ اشخاص قرار بگیریم، چراکه وابسته بودن به وابستگی‌های دیگران خودش شکلی از وابستگی بشری است.

بیایید فا را با ذهنی آرام مطالعه کنیم، هیچ فضایی برای تأثیر گذاشتن مداخلۀ داخلی یا بیرونی باقی نگذاریم، سه کار را که استاد ملزم دانسته‌اند به‌خوبی انجام دهیم و به‌طور کوشا با یکدیگر رو‌ به جلو پیشرفت کنیم.

10 ژوئن 2004