درباره‌ی خواندن فرسایش طوفان

زاده شده در فلک سختی و زجر
بشر ستیز و تقلا می‌کند فقط برای زنده ماندن
ببین، یک روز قانون بزرگ به‌دست آمد
گام‌های‌تان را در مسیر برگشت متوقف نکنید

لی هنگجی
۱۹ جولای، ۲۰۰۴۱- یادداشت مترجم: یک رمان چینی که اخیراً روی اینترنت منتشر شد و از داستان پرآشوب زندگی یک تمرین کننده‌ی فالون گونگ، زیر آزار و اذیت در چین سخن می‌گوید.