تبریک

از افکار و تبریکات مریدان دافا در سرزمین چین و دیگر ملیت‌های دنیا برای جشن نمیه‌ی پاییز قدردانی می‌کنم. در پاسخ، استاد مایل است چند کلامی را در میان بگذارد. مریدان دافا درحال پیمودن مسیری خدایی هستند. توسط تعویض‌ها در دنیای بشری تحت تأثیر قرار نگیرید، وقت را مغتنم شمارید تا حقیقت را آشکار کنید، مردم دنیا را نجات دهید، اهریمن‌های پوسیده را پاک‌سازی کنید و به افکار و اعمال درست خود ادامه دهید. مریدان دافا در سرزمین چین، بیشتر از دیگران، باید تلاش‌های‌شان را افزایش دهند و کارهایی را که قرار است انجام دهند به‌خوبی انجام دهند، همیشه کوشا بمانید.

بادا که تمامی شما در طول این جشن نیمه‌ی پاییز افکار درست‌تان را تقویت کنید!

لی هنگجی
روز پانزدهم، ماه هشتم، سال قمری جی‌آ شن