مطالعه‌ی فا به‌خوبی و رها شدن از وابستگی‌ها سخت نیست

این مقاله بسیار عالی نوشته شده است. آن شاگردانی که ذهن‌شان درباره‌ی روش‌هایی که مریدان دافا برای اعتباربخشی به فا و نجات تمام موجودات از آن‌ها استفاده می‌کنند هنوز روشن نیست باید این مقاله را بخوانند. اگرچه این مقاله به‌اندازه‌ای که می‌توانست جامع باشد نیست و عمق آن محدود است، اما درباره‌ی هر کاری که مریدان دافا برای اعتباربخشی به فا و نجات موجودات باید انجام دهند روشن است.

حقیقت این است که آن افرادی که نمی‌توانند قدم پیش گذارند، بدون توجه به عذر و بهانه، درحال پنهان کردن ترس هستند. اما برای تزکیه‌کنندگان، ترس یا عدم آن، بشر بودن یا الهی بودن [شخص را] ثابت می‌کند، و این چیزی است که تزکیه‌کنندگان را از افراد عادی متمایز می‌کند. این چیزی است که یک تزکیه‌کننده باید با آن رودررو شود، و بزرگ‌ترین وابستگی بشری که یک تزکیه‌کننده باید از بین ببرد.

لی هنگجی
۲۰ جولای، ۲۰۰۵
حاشیه بر مقاله‌ی یکی از شاگردان