(Minghui.org) اخیراً شخصی شایعات غلطی را میان تمرین‌کنندگان در شمال شرق چین پخش کرده است. آنها از تمرین‌کنندگان دافا در سرزمین اصلی چین می‌خواهند تا با افراد خاصی در خارج از کشور تماس بگیرند و رزومه‌های خود را تحت عنوان یک «شخص با توانایی خاصی که در کشورهای خارجی مورد نیاز است» ارائه دهند. آنها به تمرین‌کنندگان می‌گویند که «دو پروژه دانشگاهی وجود دارد» و اینکه آنها درجستجوی «سرمایه‌گذاران مهاجر» هستند، اما قصد واقعی‌شان این است که از درون آشفتگی و هرج و مرجی را ایجاد کنند و در دوره اصلاح فا، با تزکیه تمرین‌کنندگان دافا در سرزمین اصلی چین مداخله کنند.

ما امیدواریم که همه تمرین‌کنندگان دافا، فا را با پشتکار مطالعه کنند، از این نوع حقه و فریب آگاه باشند و به خوب انجام دادن سه کار به‌طور استوار ادامه دهند.

10 مارس 2007